Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Anketa

Ste za zjednotenie všeobecných lekárov do jednej silnej organizácie?
Áno
97% 97%
 
Nie
2% 2%
 
Neviem
1% 1%
 

Štatistika návštev

Celkom od 7/2010
580409
Celkom za 2014
237359
Tento mesiac
16239
Dnes
453

Mobilizácia všeobecných lekárov v SLK

Mobilizácia všeobecných lekárov v SLK
Podpíšte mandát na rokovania SLK!

Generálna riaditeľka WHO Margaret Chan

Generálna riaditeľka WHO Margaret Chan
Prejav Margaret Chan na Wonca Praha 2013

  V y h l á s e n i e   ú č a s t n í k o v   X X X V .   V ý r o č n e j   k o n f e r e n c i e   S S V P L  ►

1.
Barbara Starfield:„Je veľa dôkazov, že dobrý vzťah medzi slobodne zvoleným všeobecným lekárom a pacientom počas mnohých rokov je spojený s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím a vyššou kvalitou života pri oveľa nižších nákladoch."

2.
Margaret Chan: „S rastúcim výskytom chronických ochorení sa kyvadlo opäť prevažuje a smeruje k integrovanej, komplexnej,na človeka orientovanej primárnej starostlivosti. Zdravotníctvo, ktorého chrbtovou kosťou je primárna starostlivosť a základňou sú praktickí lekári, zabezpečuje najlepšie výsledky v oblasti zdravia, pri najnižších nákladoch a s najvyššou mierou spokojnosti na strane pacientov."

3.
Igor Svab na XXXV. Výročnej konferencii vyzval všeobecných lekárov aby milovali svojich pacientov. Vyjadril presvedčenie, že „pacient nie je klient všeobecného lekára, ale je jeho partner“. Vyzdvihol, že „Všeobecný lekár používa najsofistikovanejší pracovný nástroj zo všetkých - ľudskú bytosť!“

4.
Amanda Howe: „Integrovaná zdravotná starostlivosť musí:
A. Zabezpečovať na komunite založené služby, ktoré sú realizované klinikom, ktorý v danej komunite pôsobí, z pohľadu orientácie na osobu (pacienta) t.j. všeobecným lekárom.
B. Podporovať bezpečnosť pacienta tým, že sa zabezpečí aby všeobecní lekári mohli ďalej konať ako samostatní obhajcovia svojich pacientov – s dôrazom na osobu (pacienta) a nie pod vplyvom inštitúcií."

5.
Iona Heath: Dobrý všeobecný lekár ovláda „Umenie nerobiť nič" zbytočné.


Inštitúcie podporujúce primárnu starostlivosť

Organizácia spojených národovSvetová zdravotnícka organizáciaEurópska komisiaSlovenská komora sestier a pôrodných asistentiek(SKSaPA)SLovenská lekárnická komoraSlovenská lekárska komora
Ministerstvo zddravotníctva SRZdruženie miest a obcí SlovenskaSlovenská komora psychológovSlovenská komora fyzioterapeutov
Klinika urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva LFUK Bratislavačeskí mladí praktici na facebookuSlovenská asociácia študentov medicínyslovenskí mladí praktici na facebooku
Medzinárodné kontakty

Web stránka svetovej WonkyWeb stránka európskej WonkyMedzinárodná skupina primárnej starostlivosti v respirológiiEurópske fórum primárnej starostlivosti
Kongresy frankofónnych lekárov
Britská kráľovská spoločnosť GP Portugalská asociácia všeobecných a rodinných lekárovČeská společnost všeobecného lékařství ČLS JEP


Rôzne užitočné linky

Štátny ústav pre kontrolu liečiv Vyhľadajte si potrebné zákony!! Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vestník MZSR Národné centrum zdravotníckych informácií Úrad verejného zdravotníctva
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Epidemlologický informačný systém Národný onkologický register Všeobecná zdravotná poisťovňa Zdravotná poisťovňa Dôvera Union zdravotná poisťovňa
Časopis českých všeobecných lekárov Via Practica SR Zo života všeobecného praktika v SR Primárny kontakt web stránka Mediweb- informačný portál ZDRAVOTNÍCKYCH a HOSPODÁRSKYCH novín Slovenská lekárska spoločnosť
Index Medicus Výskum vo všeobecnom lekárstve Meditrend - vzdelávací portál Farmi Profi, konferencie SSVPL SLS... Elektronické vzdelávanie, zaregistrujte sa!! Health policy institute(Pažitný, Szalay...) Holandský inštitút Nivel spolupracujúci s WHO
Vydavateľstvo medicínskej literatúry Racliffe Malá lekárska knižnica HERBA Liga proti rakovine Slovenský pacient
Médiá - denníky, TV... Monitoring tlače SLK Diskusia SLK Diskusia ASL SR Google Blogy lekárov
Dni srdca Diabetes v ambulancii všeobecného praktika Dni žíl Zdravé trávenie, enterálna výživa Interakcie liekov Portál o zdraví
Zoznam zdravotníckych zariadení Návšteva lekára - vyhľadávací portál www.lekari.sk www.lekarne.sk Pekné počasie Hudba na dnešný deň!

pošli na vybrali.sme.sk