Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3222

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Tlačové správy / Press release

Tlačová správa vyhlásenie k financovaniu v zdravotníctve z 28.3.2017

Zástupcovia všeobecných lekárov pre dospelých v Zväze ambulantných poskytovateľov (VLD ZAP) a výbor SSVPL prijali stanovisko k súčasnému stavu vo financovaní ambulancií VLD. V súčasnosti sa rokuje o nových zmluvách so ZP. Avšak ZP nie sú v súčasnosti schopné poskytnúť potrebné prostriedky na nákup základnej starostlivosti, ktorú predstavuje poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti všeobecnými praktickými lekármi. Takúto situáciu hodnotíme ako krízovú a preto navrhujeme krízové riešenie a to zaviesť na dofinancovanie na prechodnú dobu solidárne poplatky pacientov za návštevu ambulancie. Súčasne navrhujeme nové hodnotiace kritériá pre primárnu zdravotnú starostlivosť, ktorých uskutočnenie zvýši efektivitu zdravotných poisťovní pri nákupe zdravotnej starostlivosti a má potenciál ušetriť v systéme viac ako 500 mil € ročne tak, aby bolo možné začať financovanie zdravotníctva v potrebnom rozsahu v plnej miere zo zdrojov verejného zdravotného poistenia a následne solidárne poplatky zrušiť.
Efektívne fungujúca primárna zdravotná starostlivosť (PZS) je podstatným ekonomickým prínosom pre všetkých!

Prečo dnes médiá indukujú nárast animozity medzi lekárom a pacientom? Veď mala by v skutočnosti narastať animozita medzi pacientom a jeho zdravotnou poisťovňou, keďže súčasná kríza je krízou financovania z dôvodu, že zdravotné poisťovne nie sú schopné efektívne nakladať so zdravotnými odvodmi pacientov a preto chýbajú zdroje. Kto má ochrániť pacientov pred dôsledkami tohto neefektívneho financovania zdravotníctva? Má to byť štát? Máme to byť my lekári?

Za VLD v ZAP (http://zapsk.sk/organy/ ) a výbor SSVPL (http://www.vpl.sk/sk/vybor/ ), v Bratislave 28.3.2017
MUDr. Peter Lipták, MUDr. Soňa Ostrovská, MUDr. Peter Makara, MUDr. Peter Pekarovič

Informácie k súčasnej situácii vo financovaní primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú všeobecní praktickí lekári spolu aj s predmetným vyhlásením sú prehľadne zhrnuté na stránke http://www.vpl.sk/sk/financovanie-2017/
(pl)

Vyhlásenie účastníkov XXXVII. Výročnej konferencie SSVPL

Tlačová správa a Vyhlásenie  XXXVI.Výročná konferencia SSVPL, ktorá skončila 17.10.2015 vo Vysokých Tatrách
Fotografie z konferencie

Prednáška MUDr. Petra Liptáka o korupcii v zdravotníctve z 15.10.2015

Tlačová správa SSVPL k nadchádzajúcej XXXVI.Výročnej konferencii: "Prínos všeobecného praktického lekárstva"

Prednáška MUDr. Petra Liptáka na Európskom fóre primárnej starostlivosti v Amsterdame 1.9.2015

Tlačová správa: Vyhlásenie výboru SSVPL k súčasnej situácii v starostlivosti o diabetikov v SR

Tlačová správa: Vyhlásenie výboru SSVPL k súčasnej situácii v zdravotníctve z 21.2.2015
Reakcie v tlači:
http://mediweb.hnonline.sk/diskusia/nazory/lekari-su-obetou
http://www.teraz.sk/eurovolby-2014/vseobecni-lekari-kritizuju-starostlivost/121980-clanok.html
http://mediweb.hnonline.sk/spravy/vyhlasenia/vyhlasenie-vyboru-ssvpl-k-sucasnej-situacii
http://www.aktuality.sk/clanok/271068/vyrabame-chronickych-pacientov-aby-na-nich-niekto-zarobil/

Press release XXXIV Preventive conference SkS of GP_ENG
Tlačová správa z XXXIV. Preventívnej výročnej konfferencie SSVPL SLS

Francesco Grigoli - Public Expenditure in the Slovak Republic:Composition and Technical Efficiency
(page 23, paragraph 2)
Martin Filko a spol,, analýza Inštitútu pre finančnú politiku MF SR. - Málo zdravia za veľa peňazí

Evaluation of Primary Health Care in Slovak Republic WHO/NIVEL
Adresné odporúčania WHO pre rozvoj PZS na Slovensku

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk