Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Dni zdravých žíl 2013

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

      skoré štádia chronického venózneho ochorenia (CHVO) sú zo strany pacientov často podceňované. V súčasnosti však vieme, že CHVO je progredujúce zápalové ochorenie a skorá diagnostika a liečba dokážu zmierniť ťažkosti pacientov a zabrániť komplikáciám.

Z uskutočnených troch ročníkov Dní zdravých žíl 2010 -2012 sme získavali epidemiologické dáta. Zistili sme,
že na Slovensku cca 60% obyvateľov trpí na CHVO v rôznych štádiách podľa klasifi kácie CEAP. Ochorenie nie je dostatočne liečené a preto pacienti progredujú do vyšších štádií. Chceme zmeniť túto nepriaznivú situáciu. Tento rok sme sa preto rozhodli zamerať na správnu a včasnú diagnostiku a liečbu.
 
V apríli a máji prvou časťou tohtoročného projektu Dni zdravých žíl 2013 je cesta „žilového“ autobusu po Slovensku. V tejto pojazdnej ambulancii, so zastávkami v 41 mestách, vyšetrujú záujemcov všeobecný lekár a angiológ. Druhou čaťou projektu je jeho realizácia v ambulanciách všeobecných lekárov sa uskutočňuje v máji a júni 2013. Radi by sme Vás opäť pozvali, aby ste sa na ňom zúčastnili aj Vy, a tým pomohli zlepšiť starostlivosť o týchto pacientov. Projekt sa uskutoční v ambulanciách VLD preverených minulými ročníkmi, ako pokračovanie tohtoročnej cesty „venózneho“ autobusu k pacientom. Každý z oslovených lekárov je vybraný z našej databázy všeobecných lekárov SSVPL SLS z tých, ktorí sa „žilových“ projektov zúčastnili aj v minulosti a podieľali sa na získaní epidemiologických dát. Materiály projektu dostanete poštou alebo vám ich doručia reprezentanti farmaceutickej fi rmy Servier, ktorá celé podujatie sponzoruje aj tento rok.

Obsahom zásielky budú prepisovacie tlačivá -protokoly, algoritmus diagnostického a liečebného postupu a edukačné materiály pre 25 pacientov. Súčasťou je aj plagát do čakárne „Dni zdravých žíl 2013“. Kópie vyplnených protokolov pošlite, prosím, v priloženej obálke na adresu SSVPL SLS, Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava.

Tento rok bude v Prahe svetová konferencia všeobecných lekárov Wonca 25.-29. 6. 28.6. 2013 je v programe
československého dňa prednáška aj o našich žilových projektoch. Mnohým, aktívnym všeobecným lekárom už SSVPL
SLS hradí registračný poplatok na túto konferenciu, kde sa očakáva až 5000 všeobecných lekárov z celého sveta.
Zo zásielok došlých do 31. 5. 2013, ktoré budú obsahovať 20 vyplnených protokolov vylosujeme ďalších 3 účastníkov Wonca konferencie. Uhradíme im registračný poplatok vo výške 330€ a zabezpečíme ubytovanie.

O projektoch pripravujeme aj prednáškový blok na XXXIV. Výročnú konferenciu SSVPL SLS, ktorá sa uskutoční
17. -19. Októbra 2013 v Starom Smokovci. Veríme, že bohatý program tento rok priláka aj do jesenných Vysokých Tatier
viac ako 1000 účastníkov.
Na výročnej konferencii, z tých, ktorí správne vyplnia a zašlú „Protokoly“ aspoň od 20-tich pacientov do 15.6.2013
(do losovania na konferencii zahrnieme všetkých zúčastnených do tohto termínu, teda aj tých ktorí zašlu protokoly už
do 31.5.2013) vylosujeme lekárov, ktorí získajú nasledujúce diagnostické pomôcky:

1. Automat na skríningové vyšetrenie tepien DK – BOSO ABI 100 v hodnote 2388,00 €.
2. Doppler Hadeco Bidop ES-100V3 v hodnote 500,00 €
3. Fonendoskop Boso Cardioscope – v hodnote 202,80 €
4. Oxymeter Heal Force 100C1 – v hodnote 166,80 €
5. Tonometer Boso Mercurius E – v hodnote 165,60 €


Ak majú záujem zúčastniť sa ešte ďalší všeobecní lekári, ktorých sme neoslovili, môžu sa prihlásiť na e-mailovej
adrese opuchnutenohy@vpl.sk.  Obratom im pošleme materiály elektronicky alebo si ich môžu stiahnuť na tejto web stránke:
 Protokol
 Algoritmus
 List CHVO 2013

Ešte raz ďakujeme za Vašu účasť na tomto projekte.

S pozdravom

MUDr. Peter Lipták, organizátor projektov SSVPL SLS
MUDr. Peter Makara, prezident SSVPL SLS

Diskusné fórum: Dni zdravých žíl 2013
vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk