Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Dekubity a vredy

Na 51. konferencii sme sa venovali angiologickej problematike so zameraním na liečbu chronických rán. Odzneli prednášky dekana LF UK v Bratislave a prednostu 1. chirurgickej kliniky, profesora P. Labaša, prednostu cievnej kliniky NÚSCH Bratislava profesora V.Šefránka, prednostu kliniky plastickej chirurgie v Bratislave docenta J.Fedeleša, dermatologičky T. Pavlusovej a farby praktikov hájil vo svojej prednáške všeobecný praktik P. Lipták. Z tohto bloku vyplynula potreba rozšíriť kompetencie všeobecných lekárov a umožniť im predpisovanie moderných obväzov a pomôcok potrebných na liečbu týchto komplikovaných pacientov v domácom prostredí tak ako to umožňujú súčasné poznatky medicínskej vedy.

Prof. MUDr. Peter Labaš, PhD, dekan LFUK, prednosta 1. Chirurgickej kliniky FN a LFUK – Chronické rany, moderné postupy hojenia (vlhká therapia) peterlabas@gmail.com  
Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, prednosta kliniky PCH FNsP Ružinov – Chronické rany a dekubity, crux medicorum – postupy plastickej chirurgie fedeles@nspr.sk  
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, prednosta cievnej kliniky SÚSCH – Cievne príčiny ulcerácií dolných končatín, súčasné možnosti cievnej chirurgie sefranek@nusch.sk  
MUDr. Tatiana Pavlusová, dermatologická ambulancia Lučenec – Liečba chronických rán, skúsenosti a odporúčania dermatológa tatjanap@post.sk  
MUDr. Peter Lipták, Liečba chronických rán v domácom prostredí – Kazuistiky všeobecného lekára

Články VIA PRACTICA 9/2008:

Editorial (P. Lipták)
Základné princípy modernej liečby chronických rán (P.Labaš, M.Čambal)
Manažment vaskulárnych ulcerácií dolných končatín a súčasné možnosti cievnej chirurgie (V.Šefránek)
Prevencia a liečba chronických rán a dekubitov (J.Fedeleš, D.Palenčár, J. Fedeleš-junior)
Liečba chronických rán a dekubitov -kazuistiky z praxe všeobecného lekára (P. Lipták)

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk