Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Očkovanie

Na stránke sa pracuje

 Očkovanie proti chrípke v sezóne 2015-2016

I.Slovenský vakcinologický kongres • 14 - 16 JAN 2010, Štrbské Pleso
Memorandum I.Slovenského vakcinologického kongresu

1. Pripravujeme projekt "OČKOVACIE CENTRUM"

Diagnostický a liečebný postup pre všeobecných praktických lekárov:
Očkovanie v ambulancii všeobecného lekára, profylaxia malárie a cestovných hnačiek.

Zodpovedá: Peter Lipták peter.liptak.vpl@gmail.com  a Zuzana Košťálová zuzana.kostalova@gmail.com
Na spoluprácu oslovená doc. MUDr. Zuzana Krištúfková a doc. MUDr. Pavol Jarčuška - príprava certifikovaných kurzov.

2. Pracovná skupina SSVPL pre očkovanie:

Arnold Kamil(Detva) k.arnold@post.sk
Bajza Jozef (Čierna n/Tisou) bajza@post.sk
Bakič Peter (Trnava) bakicpeter@gmail.com   
Bendová Jana (Veľký Biel) jana_bendova@hotmail.com
Horváthová Michaela(Levice) horvath@kredit.sk
Jandzíková Martina (Žilina) m.jandzikova@gmail.com    
Jaroš František( Trenčín) jarosf@zdravcentra.sk
Košťálová Zuzana (Bratislava) zuzana.kostalova@gmail.com
Kristianová Martina( Fiľakovo) kristianova@atlas.sk  
Kristián Norbert (Fiľakovo) trinoro@centrum.sk
Lipták Peter (Bratislava) lipp@pobox.sk  
Matejovič Ivan (Bojná) ivan.mat@orangemail.sk  
Maurocich Horvat Lajos( Komárno) medmaur@gmail.com
Neubauerová Adriana(Levice) janci@kredit.sk  
Ondrášiková Alena (Hontianske Nemce) mudrondrasikova@centrum.sk  
Roháč Dušan (Humenné) dusanrohac@mail.t-com.sk  
Valkovič Štefan (Zlaté Moravce) valkovicst@post.sk
Vaverková Iveta (Bratislava) i.vaverkova@gmail.com

VLD sa môžu do tejto skupiny prihlásiť na vpl@vpl.sk 
Na tejto adrese očakávame akékoľvek vecné pripomienky.

3. Očkovací kalendár 2010

4. Očkovanie proti hepatitíde A a hepatitíde B - nové indikácie plne uhrádzané ZP

5. Očkovanie poti tetanu a diftérii

Prvé preočkovanie dospelých. Očkovanie detí proti diftérii a tetanu sa naposledy vykonáva u 12 ročných adolescentov t.j. v 13. roku života. Imunologické prehľady umožňujú vykonať prvé preočkovanie dospelých až u 30 ročných a potom preočkovať každých 15 rokov. Očkovací kalendár 2010 odporúča systematické preočkovanie dospelých (IMOVAX d.T. adult) po dosiahnutí 30., 45., 60., 75. a 90. roku života.
Očkovanie po poranení alebo pohryzení je mimoriadne očkovanie proti tetanu (ALTEANA,TETAVAX možno použiť aj IMOVAX d.T. adult). Aby sa predišlo hypersenzitívnej reakcii po preočkovaní, SPC IMOVAX d.T. adult odprúča dodržať medzi očkovaniami 5 ročný interval. Preto ak sa vykonalo mimoriadne očkovanie v čase kratšom ako 5 rokov pred plánovaným preočkovaním podľa veku, toto systematické preočkovanie posunieme a vykonáme až o 5 rokov od dátumu mimoriadneho očkovania. Ďalej sa pokračujeme u pacienta v pravidelnom očkovaní po dosiahnutí určeného veku ( 30, 45, 60, 75, 90). Ak od mimoriadneho očkovania uplynulo viac ako 5 rokov nemá to vplyv na zmenu termínov pravidelného očkovania.
Premeškané očkovanie. Pokiaľ je pri očkovaní proti diftérii a tetanu riadne zdokumentovaná základná schéma tromi dávkami a premeškal sa interval preočkovania, odporúča sa preočkovať osobu len 1 dávkou a ďalej sa pokračuje v očkovaní až po dosiahnutí určeného veku ( 30, 45, 60, 75, 90).
Neznámy status očkovania. U dospelých osôb s neznámym statusom očkovania proti diftérii a tetanu (utečenci, migranti a podobne) sa vykoná očkovanie v základnej schéme tromi dávkami podanými v odporúčaných intervaloch: 1.dávka teraz, 2.dávka o 6-8 týždňov po 1. dávke a 3.dávka o 6-8 mesiacov po 2.dávke. Ďalšie preočkovanie sa už vykonáva po dosiahnutí určeného veku ( 30, 45, 60, 75, 90).

Pripravované ďalšie novinky:
Pravdepodobne v priebehu niekoľkých rokov, dôjde k rozšíreniu súčasného pravidelného očkovania dospelých o očkovanie proti čiernemu kašľu. Vakcína BOOSTRIX je už dostupná a odporúča sa aj dnes na preočkovanie u 30-ročných ak plánujú rodinu alebo aj u starších, ak sa môže vyskytnúť v ich okolí novorodenec. Prenesením čierneho kašľa sú ohrození novorodenci, ktorí ešte nemajú základné očkovanie.
U dospelých cestujúcich napríklad do Indie alebo do Južnej Ameriky sa odporúča preočkovanie aj proti detskej obrne. Je dostupná vakcína BOOSTRIX POLIO.

Všetky tieto nové odporúčania  budú podrobne uvedené v pripravovanom Diagnostickom a liečebnom postupe pre všeobecných lekárov: Očkovanie v ambulancii všeobecného lekára, profylaxia malárie a cestovných hnačiek.6. Očkovanie proti prasacej chrípke pandemickou vakcínou 2010

 
Chrípka. Prasacia chrípka. Očkovanie (komplexný informačný materiál) 
 
Výzva hlavného hygienika na očkovanie pandemickou vakcínou z 5.2.2010

Zo zdravotného hľadiska očkujeme predovšetkým osoby s najvyšším rizikom komplikácií:
1. Tehotné ženy vo všetkých trimestroch.
2. Dospelých so závažnými chronickými ochoreniami s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení pandemickou chrípkou.
3. Deti od šiestich mesiacov a dorast so závažnými chronickými ochoreniami s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení.
Ďalej prednostne očkujeme:
4. Osoby v najvyššom riziku nákazy t.j. zdravotníckych pracovníkov v priamom kontakte s pacientom.
5. Osoby zabezpečujúce zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.
Od 5.2.2010 je očkovanie prístupné pre všetkých záujemcov o očkovanie pandemickou vakcínou.

V súčasnosti (5.2.2010) je už celá dodávka 1 milión dávok vakcíny PANENZA na Slovensku a priebežne prebieha distribúcia pandemickej vakcíny k očkujúcim lekárom primárneho kontaktu. Predpokladá sa, že distribúcia vakcíny bude trvať približne 10 dní. Distribúciu zabezpečujú príslušné RÚVZ.

Dôležitá informácia!!
Po otvorení ampulky sa z nej pri dodržaní chladového reťazca môže očkovať až 7 dní. Ozývajú sa pacienti, ale aj niektoré inštitúcie, že ich lekári nezaočkovali lebo sa nenazbieralo 10 ľudí. RNDr. MUDr. Ján Mikas, vedúci odboru epidemiológie ÚVZ SR vyzval očkujúcich lekárov ("aby sme sa vyhli zbytočným otázkam, resp. nedorozumeniam") aby nečakali kým sa im nazbiera 10 osôb na očkovanie, ale aby aj za cenu určitého odpadu pandemickej vakcíny očkovali žiadateľov okamžite. Počítajú so stratou cca 33%, to znamená, že z jednej ampulky stačí stihnúť zaočkovať v priemere 6-7 záujemcov.

Ako hradia poisťovne očkovanie pandemickou vakcínou?
VšZP - očkovanie hradí tak ako sezónne očkovanie, vykázať ako výkon č. 252s spolu s diagnózou Z25.1. Vyjadrenie VšZP z 20.1.2010 je tu
UNION - očkovanie hradí, vykázať výkon 252b spolu s kódom Z25.1. Vyjarenie UNION ZP z 20.1.2010 je tu
Dôvera - očkovanie pandemickou vakcínou nehradí. Poistenci poisťove Dôvera si musia uhradiť očkovanie pandemickou vakcínou podľa našich platných ceníkov ako očkovanie nehradené zdravotnou poisťovňou.
Vyjadrenie Dôvery z 21.1.2010 je tu
7. Očkovanie proti chrípke v sezóne 2009 - 2010


Obstarávanie vakcín:
Proti sezónnej chrípke cez lekárne, vakcíny sú v kategórii „V“ - plne hradené ZP, bez poplatku za recept. Od roku 2008 všetky poisťovne všetkým pacientom (nielen indikovaným podľa kategorizačného zoznamu, ale všetkým, ktorí prejavia záujem) plne hradia všetky druhy dostupných vakcín proti sezónnej chrípke (VAXIGRIP, FLUARIX, INFLUVAC, BEGRIVAC).
Vakcínu proti prasacej chrípke PANENZU distribuujú aj so striekačkami a ihlami do ambulancií pracovníci príslušných RÚVZ.


Úhrada výkonov 252 b, c, s (70 bb) a 4a (80 bb) očkujúcemu lekárovi:

sezónna ch.

prasacia ch.

vykazovať výkon

vykazovať výkon

s dg.

Bod EUR/SKK

Celkom EUR/SKK

VšZP

252c

252s

Z25.1

0,026555/0,80

1,85885/56

SZP

252b, 4a

0

Z25.1

0,028215/0,85

4,23225/127,50

Union

252b

252b

Z25.1

0,048131/1,45

3,36917/101,50

Dôvera

252b

nehradí

Z25.1

0,046471/1,40

3,25297/98

Apollo

252b

0

Z25.1

0,028215/0,85

1,9505/59,50

 Poisťovne, koré koncom roku 2010 zanikli zlúčením, najmarkantnejší je pokles úhrady očkovania u bývalých poistencov SZP, pokles z 4,23225 na súčasných 1,85885 EUR vo VšZP.8. Prehľad vykazovania kódov výkonov očkovania, diagnóz podľa MKCH 10 a úhrad ZP

Výkon očkovanie 252 b, 252c, 252s vykazovať spolu s príslušnou diagnózou podľa jednotlivého druhu očkovania a platnej MKCH 10. Pri úhradách postupovť podľa zmlúv s poisťovňami. Výkon nehradený ZP účtujeme podľa cenníka poistencovi

Kód
DG.
Vykazovať pri očkovaní proti VšZP-25-EUR UNION-27-EUR Dôvera-24-EUR Hradí
poistenec
výkon/bod/celkom výkon/bod/celkom výkon/bod/celkom
Z23.0 cholere nehradí nehradí nehradí áno
Z23.1 týfusu-paratýfusu (TYPHIM Vi) nehradí nehradí nehradí áno
Z23.2 tuberkulóze (BCG) - - - -
Z23.5 tetanus (ATEANA, TETAVAX) - po úraze 252b/0,026555/1,85885 252b/0,048131/3,36917 252b/0,026555/1,85885 nie
Z23.5 diftéria + tetanus (IMOVAX d.T.adult) - 25 24 252b/0,026555/1,85885 vykázať ako  Z27.8 252b/0,026555/1,85885 nie
Z23.8 pneumokokom (PNEUMO 23) 252b/0,026555/1,85885 252b/0,048131/3,36917 252b/0,026555/1,85885 nie
Z24.1 kliešťovej encefalitíde (FSME - IMMUN, AVAXIM) nehradí 252b/0,048131/3,36917 nehradí áno
Z24.2 besnote (VERORAB, RABIPUR) postexpozične postexpozične postexpozične predexpozičné
Z24.3 žltej zimnici (STAMARIL) nehradí nehradí nehradí áno
Z24.6 hepatitíde typ A a/alebo B (ENERIX B, AVAXIM 160, HAVRIX1440, TWINRIX) 252b/0,026555/1,85885* 252b/0,048131/3,36917* * nie/áno z 24
Z25.1 chrípke ( FLUARIX, VAXIGRIP, INFLUVAC) 252c/0,026555/1,85885
252b/0,048131/3,36917
252b/0,046471/3,25297 nie
Z25.1 pandemická chrípka (PANENZA) 252s/0,026555/1,85885 252b/0,048131/3,36917 nehradí nie/áno z 24
Z25.8 iné vírusové ( ovčie kiahne - VARILRIX, pásový opar, japonská encephalitída) nehradí nehradí nehradí áno
HPV(Cervarix, Silgard)? 12 r., Z00.0, 252b, 4a 12-16 ročné nehradí
Z26.8 meningokokom (MENINGOCOCCAL A+C) nehradí nehradí nehradí áno
Z27.1 záškrt-tetanus-divý kašeľ (BOOSTRIX) hradí, vykázať s dg. Z23.5 hradí, vykázať s dg. Z27.8 hradí, vykázať s dg. Z23.5 čiastočne
Z27.3 záškrt-tetanus-divý kašeľ-polio (BOOSTRIX POLIO) hradí, vykázať s dg. Z23.5 hradí, vykázať s dg. Z27.8 hradí, vykázať s dg. Z23.5 čiastočne
Z27.8 iné kombinácie infekčných chorôb (dT - IMOVAX d.T. adult) - 27 hradí pozri Z23.5 252b/0,026555/1,85885 hradí pozri Z23.5 nie
Z28 Nevykonaná imunizácia - - - -
Z28.0 Nevykonané štepenie pre kontraindikáciu - - - -
Z28.1 Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov a pod tlakom okolia - - - -
Z28.2 Nevykonané štepenie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených dôvodov - - - -
Z28.8 Nevykonané štepenie pre iné bližšie určené dôvody - - - -
Z28.9 Nevykonané štepenie pre bližšie neurčený dôvod - - - -
Nevyhnutný doplnok k očkovaniu pre cestovateľov:
Z29.2 Poradenstvo a profylaktická chemoterapia (malária-Lariam, Malarone...podľa mapy http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/ nehradí nehradí nehradí áno

*   - VšZP, UNION hradia výkon pri očkovaní proti hepatitídam v prípadoch ak poisťovňa podľa platných indikačných obmedzení hradí vakcínu. Dôvera výkon očkovania proti hepatitídam nehradí.

9. Aktuálne platná legislatíva usmerňujúca očkovanie

(prehľad na stránke ÚVZ SR)

1. Zákon č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
2. Vyhláška č.585/2008 MZ SR
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
3. Aktuálny očkovací kalendár
4. Aktuálna kategorizácia –  zoznam indikačných obmedzení = časť B - vakcíny sú skupina ATC J07
5. Vyhláška 428/2006 Z.z.
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
6. Odborné usmernenie MZ SR č. SZS/0120/2005-OLP z 7. 2. 2005
ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok
7. MKCH - 10

10. Prednášky

XIV.Vakcinačný deň Slovenskej republiky – Žilina 27.9.2008
1. Šimurka P. – Korene a súčasnosť antivakcinačných aktivít
2. Solovič I. – Ako ďalej s BCG vakcináciou na Slovensku?
3. Hudečková H. – Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR
4. Nováková E. –Laboratórna diagnostika ochorení preventabilných očkovaním

Očkovanie - správna voľba v prevencii chrípky -seminár BSK 25.9.2008 FNsP Ružinov
1. Doc. MUDr. Roman Chlíbek, CSc – Vakcíny k očkovaniu proti chrípke
2. Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc – Epidemiológia a klilnika chrípky v SR
3. MUDr. Peter Lipták – Očkovanie proti chrípke z pohľadu praktického lekára

Prednášky o očkovaní - MEDIFÓRUM

11. Vakcinácia pred a po splenektómii
Schéma očkovania pred splenektómiou12. Rôzne

Antivakcinačná paveda Anity Petek

Palba 16.6.2008, Markíza - zmanipulovaná relácia proti očkovaniu (redaktorka Andrea Paulinyová)
Téma dňa na TA3, 31.10.2007: Dôsledky očkovania, riziká alebo zdravie (Oravová, Lipták, Vranič, Bajzik, Hudečková, Vít)
Lipták versus Mušková
Môj postoj k očkovaniu
Pripojte svoj názor!

Stránku aktualizoval P.Lipták 5.2.2010

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk