Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Diabetes mellitus 2. typu

Európsky
Diabetický
Index 2014


Vyhlásenie výboru SSVPL k diabetologickej starostlivosti v SR z 25.3.2015

Európsky diabetický index - odporúčania pre SR►Pilotný projekt starostlivosti o diabetikov (diagnostika a liečba pacientov s DM 2 typu) v ambulanciách všeobecných lekárov prebieha od začiatku roku 2009. Projekt bol odoslaný na posúdenie výboru SDS, MZ SR, Zdravotným poisťovniam a AOPP. Je potrebné zosúladiť všetky prvky starostlivosti o diabetika tak, aby sa táto na Slovensku stala optimálnou.

►Úloha všeobecného lekára v diabetologickej starostlivosti v EÚ - "Position Paper EFPC 2008"

► Noví účastníci sa môžu prihlásiť do projektu aj naďalej na adrese lipp@pobox.sk  alebo písomne na adrese SSVPL SLS, Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava.

O projekte
Prednáška B.Bystrica (T.Hybský)
Protokol projektu
Edukácia diabetika - o cukrovke
Edukácia diabetika - diéta
Edukácia diabetika - odporúčanie pohybových aktivít
Edukácia diabetika - starostlivosť o nohy
Edukácia diabetika - o hypoglykémii
Epidémia cukrovky a slovenskí všeobecní lekári
Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov - stav v roku 2009
Sociálne postavenie diabetika - kompenzácie po novom (2009)
Starostlivosť o diabetikov v Nemecku

Mapa účastníkov projektu, stav k 1.10.2009:

Do projektu sa zatiaľ prihlásili:
Bánovce nad Bebravou: Tatiana Drábiková tatianadrabikova@zoznam.sk  (9)
o.Banská Bystrica:Slovenská Lupča: Tatiana Jančovičová medelsro@gmail.com  (53)
Bardejov: Iveta Solanková ivetasol@pobox.sk  (52), Marta Muzeláková mamuzelakova@mail.t-com.sk  (66)
Bratislava: Peter Lipták lipp@pobox.sk  (1), Helena Kracíková kracikovahelena@r3.roburnet.sk  (2), Soňa Ostrovská somed@post.sk  (3), Mária Pardubská (4), Darina Šteffeková mudrada@atlas.sk  (5), Katarína Tesárová ktesarova@gmail.com  (6), Darina Kohnová darina.kohnova@gmail.com  (7), Iveta Vaverková i.vaverkova@gmail.com  (8), Oľga Lošonská o.losonska@gmail.com  (54), Viera Gallašová gallasova@slovanet.sk  (55), Dana Buzgová buzgovad@gmail.com  (56)
o. Hlohovec - Trhovište: Jozef Ďurík durik.j@mail.t-com.sk  (10)
Komárno: Lajos Horvat Maurovich medmaur@gmail.com  (11)
o. Komárno - Moča: Mária Tóthová tothmariadr@gmail.com  (12)
Košice: Daniela Kacejová danka.kacejova@zoznam.sk  (51)
o.Košice - Bohdanovce pri Košiciach: Valéria Vancáková vancqkov@mail.t-com.sk  (13)
o. Krupina - Hontianske Nemce: Alena Ondrášiková mudr.ondrasikova@centrum.sk  (14)
Lučenec: Ľubomíra Čierniková (15), Miriam Leleková miriamle@centrum.sk  (16)
Martin: Eugénia Bellová eugeniabellova@yahoo.com  (17), Marta Ľuptáková mluptakova@gmail.com  (18), Adelheida Tomková (19)
o. Martin - Príbovce: Ľubica Bánová (20)
Michalovce: Anna Hudáková (21), Monika Jakubíková (22), Jana Zátvarnická (23)
o. Myjava - Vrbovce: Vladimíra Skalická, skalicka.vladimira@post.cz  (24)
Nováky: Nikolaj Fomincev (25)
Nová Baňa: Dagmar Valachová (62)
Orava: Námestovo: Gabriela Kucharíková gabriela.kucharíková@orava.sk  (59), Nižná: Viliam Chromý viliam.chromy@centrum.sk  (64)
o. Partizánske - Skačany: Dagmar Hlavnová (26), Chynorany: Klaudia Dzuranyiová claudiadz@centrum.sk  (27)
o. Piešťany - Vrbové: Boris Pontes boris.pontes@centrum.sk  (28)
Poprad: Mária Dideková( Zuzana Babjaková zuzana.babjakova@googlemail.com  (29)
Prešov: Eva Húsková (30), Anna Kvokáčková (31), Klára Paučulová kpauculova@stonline.sk  (32), Soňa Sedláková sonased@g.mail.com  (33)
o. Prievidza - Diviacka Nová Ves: Jaroslav Kohút kohut.jaroslav@zoznam.sk  (34)
o. Poltár - Kalinovo: Helena Zdechovanová (35)
Rimavská Sobota: Palhazyová Irena (36)
Senec: Jana Bendová jana_bendova@hotmail.com  (37), Jana Senčáková sencakova@centrum.sk  (38)
Snina: Peter Makara peter.makara@gmail.com  (39)
Strečno: Helena Rolková helena@rolko.sk  (40), Ladislav Rolko laco@rolko.sk  (41)
Spišské Podhradie: Eva Janíčková evajanickova@gmail.com  (42)
Spišská Nová Ves: Richard Progner andrea.kertesova@caritas.sk  (63)
Svätý Jur: Lenka Cisarová cisarova.lenka@zoznam.sk  (57)
Šamorín: Adéla Horváthová adela.horvathova@gmail.com  (43), Emília Modravá emilia.modrava@post.sk  (65)
Topolčany: Michaela Macháčová machacova@novapoliklinika.sk  (44)
Trnava: Viera Kucmanová (45), Peter Bakič bakicpeter@gmail.com  (46)
Vranov nad Topľou: Jozef Šimko doktorvt@centrum.sk  (58)
Zvolen: Tomáš Hybský tomhybsky@pobox.sk  (47), o.Zvolen:Dudince: Jozef Strelec (61)
Žilina: Martina Jandzíková mjandzikova@yahoo.com  (48), Trojáková Slávka trojakovaslavka@stonline.sk  (49), Mária Dúhová mudr.duhova@gmail.com  (50), Monika Martyneková martynekova@zoznam.sk  (60)

Číslica v zátvorke predstavuje pridelené číslo centra všeobecného lekára zapojeného do projektu.

Prednášky, ktoré odzneli na 51.konferencii:
Prevalencia diabetes mellitus a metabolického syndrómu na Slovensku (Prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc.)
Diabetes mellitus - komplexní generalizované kardiovaskulární onemocnení (Prof.MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.)
Diagnostika DM a komplikácií, algoritmy (MUDr. Zbynek Schroner, PhD., MUDr. Vladimír Uličiansky)
Projekt diagnostiky a liečby DM II.typu. Spolupráca praktických lekárov, internistov a diabetológov (Peter Lipták)
Odporúčania Slovenskej diabetologickej spoločnosti pre edukáciu diabetikov
Inzulínoterapia, indikácie, súčasné možnosti (MUDr. Zbynek Schroner, PhD)
Nové terapeutické prístupy k liečbe DM 2. typu s inzulínom detemir a bifázickým inzulínom aspart (Z.Schroner)
Nové možnosti liečby DM 2. typu pomocou vplyvu na inkretíny (Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.)

DIABETES MELLITUS
U jedincov s poruchou glukózovej tolerancie alebo so zvýšenou glykémiou nalačno môže zmena životného štýlu predísť plnému rozvoju diabetes mellitus alebo nástup ochorenia oddialiť. Dobrá metabolická kontrola pacientov s diabetes mellitus 1. aj 2. typu znižuje výskyt a závažnosť mikrovaskulárnych komplikácií a kardiovaskulárnych príhod. Udržanie normoglykémie u diabetes mellitus 1. typu vyžaduje zodpovedajúcu liečbu inzulínom v kombinácii s diabetickou diétou. U diabetes mellitus 2. typu musia byť prvými opatreniami odborné diétne poradenstvo, zníženie nadváhy a zvýšenie fyzickej aktivity, spravidla pod dohľadom praktického lekára. Súčasne hneď od začiatku stanovenia diagnózy DM 2. typu je indikované podávanie metformínu. Metformín je liekom prvej voľby u diabetikov 2. typu, pretože preukázateľne znižuje kardiovaskulárne riziko. V SR je dispenzarizujúcim lekárom pre liečbu diabetikov 1.typu diabetológ, pre diabetikov 2. typu alternatívne všeobecný praktický lekár, internista alebo diabetológ. Odporúčané liečebné ciele u diabetes mellitus 2. typu sú znázornené na obr. č.2. Cieľové hodnoty TK a plazmatických lipidov sú u diabetikov prísnejšie.

1. Vznik Diabetes mellitus:

2. Algoritmus diagnostiky diabetes mellitus v ambulancii VLD:


3. Cieľové parametre u DM 2.typu nevyhnutné pre prevenciu KVO:


4. Hľadanie algoritmu liečby diabetu 2. typu v ambulancii VLD:


►súčasné možnosti?


►budúcnosť?

5. Ukážka z aktuálneho protokolu projektu:


6. Aj starostlivosť o diabetikov je potrebné postaviť na ich potrebách:

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk