Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Problémy očkovania

Motto:
"Usilujme sa zaočkovať čo najviac pacientov aj  napriek  prekážkam,  ktoré  kladie  legislatíva."

Od 2013 sa spôsob úhrady vakcín vrátil k pôvodnému, t.j. na recepty. Prechodné obdobie v úhrade vakcín VšZP stanovila iba do konca januára 2013. V tomto období môžeme vykázať vakcíny už zakúpené a nespotrebované ako pripočítateľnú položku k výkonu. Požadujú vykazovanie v samostatnej dávke. Možno to niekomu predsa len pomôže. Inak ostatní sa pokúste vrátiť nakúpené vakcíny dobropisovaním dodávateľovi. Niektorí to tak už úspešne urobili. Potom môžete tie isté vakcíny opätovne vyzdvihnúť na recepty. Alebo to môžete urobiť iba administratívne. Ak Ste nakupovali v lekárni nemal by to byť žiadny problém spolupráca s lekárnikmi v regiónoch je stále veľmi dobrá. 


Na očkovaní  nepretržite pracujeme.
Pracovná skupina pre očkovanie SSVPL SLS
Aktuálne prednášky a články o očkovaní:

Peter Lipták: Ekonomické aspekty očkovania. Prečo je očkovanie na odstrel?

Protichrípková vakcína znižuje srdcové riziká

Lucia Kotlárová, Fedor Čiampor: Vakcinácia, najlepšia prevencia voči chrípke

Fedor Čiampor: Chrípka, história-prítomnosť-budúcnosť

Peter Lipták: Ako a koho očkovať v sezóne 2012/2013

Zuzana Krištúfková: Očkovanie proti chrípke, Starý Smokovec 12.október 2012

Jana Bendová: Chrípka, či prechladnutie?

Jarmila Pertináčová: Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2011/2012 a rozbor SARI

Jarmila Pertinačová: Antivakcinisti a ich vplyv na očkovanie 


Odporúčanie postupu všeobecným lekárom pre očkovanie proti chrípke v roku 2012

Dva veršíky o tohtoročnom očkovaní...
1. Vážení pacienti, tento rok Vás očkujeme primárne na svoje vlastné náklady a preto Vás žiadame o trpezlivosť a podporu. 2. Zdravotné poisťovne, do ktorých platíte odvody, tento rok pre Vás očkovacie vakcíny neobstarali.

Nálepka na dvere ambulancie     Informačný text na dvere pre pacientov

Vzory informovaného súhlasu, vo worde, môžete si ich upraviť a vytvoriť svoj vlastný text:
1. pre tých ktorí budú očkovať ako gesto zadarmo

2. pre tých, ktorí si gestá nemôžu dovoliť a budú očkovať s využitím svojho cenníka
(akt
ualizácia 19.10.2012)

1. Odporúčam dať si na dvere ambulancie nálepku (je aj v VP 2/2012), alebo iný podobný text.
Pacienti by mali byť informovaní, že ich očkujeme primárne na svoje vlastné náklady, a že ich aj žiadame o priamu finančnú podporu tohtoročného očkovania z dôvodu, že zdravotné poisťovne, do ktorých platia odvody, tento rok pre nich očkovacie vakcíny neobstarali.

2. Očkovanie proti chrípke nie je povinné očkovanie, preto je možné navrhnúť postup ako je uvedené nižšie.

3. Kapitovaných poistencov, ktorí sú indikovaní podľa veku (majú nad 59 rokov) očkujme, máme záruku, že nám poisťovňe vakcínu aj očkovanie, hoci s odstupom času, preplatia. Samozrejme ak si to môžeme finančne dovoliť a vakcíny pre nich kúpiť v lekárni alebo od veľkodistribútorov. Tiež odporúčam, aby sme informovali o možnosti očkovania proti chrípke všetky tehotné ženy a zaočkovali tie, ktoré budú s očkovaním súhlasiť. Nebude to veľká položka a malo by to vyjsť z dobrovoľných finančných príspevkov od pacientov. Na každý dobrovoľný finančný príspevok na očkovanie nezabudnite vystaviť príjmový doklad!

4. Poistencov, ktorí sú indikovaní preto, že sú chronicky chorí, ale sú vo veku do 59 rokov, môžeme bezpečne očkovať iba tých, ktorí sú zaradení na dispenzárne zoznamy chronicky chorých v zdravotných poisťovniach. Takže, podmienka k očkovaniu s úhradou z verejných zdrojov nie je príslušné chronické ochorenie ale zaradenie do zoznamu v zdravotnej poisťovni. Zdravotné poisťovne sme vyzvali aby každému všeobecnému lekárovi dodali zoznam jeho dispenzarizovaných pacientov do 59 rokov, teda tých, ktorí majú nárok na očkovanie s úhradou z verejných zdrojov, keďže iba oni vedia, ktorým pacientom schválili dispenzarizáciu a zaradili ich do zoznamov.

5. Týchto poistencov očkujme až keď dostaneme zo zdravotných poisťovní zoznam našich pacientov, ktorých poisťovňa uznala za dispenzarizovaných. Inak sa vystavujeme riziku, že ak zaočkujeme pacientov v dobrej viere, že sú dispenzarizovaní, ale ak nebudú uznaní za dispenzarizovaných zdravotnou poisťovňou, tak nám poisťovňa vakcíny a ani výkon očkovania v tomto prípade nepreplatí. Už na jar na toto doplatilo niekoľko všeobecných lekárov a celý rok na úhybné manévre poisťovní doplácajú pediatri.

6. Ak poisťovne nezareagujú a nedodajú zoznamy svojich dispenzarizovaných poistencov, nezostane nám nič iné, ako každého takéhoto chronického pacienta poslať do zdravotnej poisťovne so žiadosťou o potvrdenie dispenzarizácie. Na výmenný lístok stačí napísať:
„Prosím o potvrdenie dispenzarizácie pacienta pre chronické ochorenie a potvrdenie úhrady očkovania proti chrípke zo zdrojov verejného zdraotného poistenia. Prosím uviesť MKCH kódy diagnóz, pre ktoré má pacient schválenú dispenzarizáciu vo Vašej poisťovni.“
Ak poisťovňa potvrdí dispenzarizáciu, môžeme očkovať a vakcínu a očkovanie vykázať do poisťovne, ak nepotvrdí potom ich môžeme očkovať ako samoplátcov ( bod 7.)

7. Ako očkujeme samoplátcov?
Aj každého z chronicky chorých, ktorý sa chce dať zaočkovať a nechce čakať na vyjadrenie z poisťovne, ako aj zdravých záujemcov môžeme poslať s receptom pre vakcínu do lekárne a potom ho zaočkovať. Pacientov poučíme informovaným súhlasom, ktorého vzor je tu uvedený ( môžeme si vytrvoriť svoj vlastný text informovaného súhlasu), dáme mu ho podpísať a potom mu vystavíme recept. Podľa vyhlášky MZ SR 585/2008 je očkovanie proti chrípke nepovinné. Nové zákony hovoria iba o tom ako sa distribuujú a uhrádzajú vakcíny ak majú byť hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia (zákony č. 362 („o liekoch“) a 363 („o úhradách liekov...“) Z.z. 2011 zavádzajú kategóriu „ A“ - lieky s osobitným spôsobom úhrady z verejných zdrojov. Ak si pacient chce kúpiť vakcínu sám, tak sa na neho tento zákon nevzťahuje a aj naďalej platí možnosť predpísať mu vakcínu na recept tak, ako to bolo do 1.12.2012. Na takomto recepte musíme preškrtnúť hradí poisťovňa a vyznačiť hradí pacient. Pacientovi odporučme aby si odložil účet z lekárne a príjmový doklad za očkovanie (podľa nášho cenníka) a pokúsil sa vo svojej zdravotnej poisťovni o ich preplatenie.8. Pri nákupe vakcín z lekárne je dôležité myslieť/dohodnúť sa  na:
-možnosti dohody s lekárňou na predĺženej splatnosti faktúr (dva mesiace)
-môžeme nakupovať aj v hotovosti, platba priamo v lekárni
-dohodnúť si termín, do ktorého je možné nepoužité vakcíny vrátiť do lekárne

Na zamyslenie:

Spracoval 24.9.2012, posledná aktualizácia 19.10.2012 a 30.1.2013.
MUDr. Peter Lipták, predseda sekcie VLD SLK

Diskusné fórum: Problémy očkovania 2012
vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk