Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Guidelines - Odborné postupy VLD

MICHAEL Kidd o odborných usmerneniach pre všeobecných praktických lekárov►otvoriť celý dokument
"Povinné dodržiavanie usmernení je tiež zaujímavá myšlienka. Myslím si, že povinné dodržiavanie môže dokonca ohroziť profesionálnu nezávislosť. Viem, že mnohí politici zbožňujú usmernenia a radi by ich zmenili na pravidlá, aby mohli riadiť správanie odborníkov. Ale usmernenia nie sú pravidlá, sú to usmernenia. Majú nás usmerňovať pri klinickom rozhodovaní pri práci s pacientmi. A nemajú byť súborom pravidiel.  ...Každý deň po celom svete vznikajú nové usmernenia. Našťastie existujú skvelé zdroje, napríklad NHS Evidence (https://www.evidence.nhs.uk/) a iniciatíva NICE - National Institute for Health and Care Excellence (https://www.nice.org.uk/) v Spojenom kráľovstve."...


A
  Antitrombotická a antikoagulačná liečba  Antibiotiká  Asthma bronchiale  B  Bolesť   C   D  Demencia   Depresia   Diabetes mellitus   Dyslipidémie  E  Erektilná dysfunkcia  F  Fajčenie  G  Geriatria  GIT  Hepatológia  Hypertenzia  CH  CHOCHP  I  Insomnia  J    K   KVA   L   Laboratórne metódy   M  Metabolizmus  Metabolický syndrom  N  Nefrológia Neurológia Neodkladná starostlivosť  O  Obezita  Očkovanie   Onkológia   Osteoporóza  P  Paliatívna starostlivosť  Pohybový aparát   Prevencia KVA   Prevencia ONKO   Prostata   Prsník   Predoperačné vyšetrenie  Psychiatria Psychosomatika  Q   R   Respirológia   S   Software   Srdce   Štítna žlaza     Tepny  U   Urológia   Uroinfekcie  Úzkostné poruchy   V     Vred DK   W   X    Y  Z  Žily
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Originálne web úložisko doporučených postupov Společnosti všeobecného lékařství ČLS Jana Evangelisty Purkyně se nachází na stránce  http://www.svl.cz/default.aspx/cz/spol/svl/default/menu/doporucenepostu. Publikování s láskavým svolením předsedu SVL ČLS JEP, Doc. MUDr. Svatoslava Býmu, CSc. 

na vrch stránky A
Antitrombotická a antikoagulačná  liečba
Antikoagulační léčba, 2005 (J.Malý, M.Matýšková, M.Penka, D.Vokrojová, J.Laňková, B.Seifert)  
Antitrombotická prevence a léčba v primární péči, 2013 (J. Laňková, J. Malý)
Doporučení pre bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii (NOAC), 2015 (J. Kvasnička, T. Kvasnička, B. Seifert)
Antibiotiká
Racionální antibiotická terapie respiračních a kožních infekcí 2011 (I.Karen, J.Havlík, V.Kolek, M.Matoušková)
Zásady racionálnej antibiotickej liečby respiračných infekcií 2010 ( M.Brezina, M.Hájková, H.Hupková, J.Jakubíková, K.Kralinský, A.Líšková, M.Profant, M.Špániková, J.Trupl, I.Urbančíková)
Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí, 2014 (I.Karen, V. Kolek, M. Matoušková, M. Dyrhonová, J. Havlík)
B
Bolesť
Farmakoterapie bolesti 2004 (M.Kršiak, J.Kozák, J.Lejčko, B.Skála, O.Sláma, J.Vorlíček, P.Ševčík, M.Hakl, T.Doležal)
Bolesti hlavy 2007 (J.Marková, B.Skála, O.Keller, J.Mastík, S.Konštacký, G.Waberžinek)
Bolesti hlavy 2007 (P.Lipták)
Bolest, novelizace 2008 (T.Doležal, M.Hakl, J.Kozák, M.Kršiak, J.Lejčko, B.Skála, O.Sláma, P.Ševčík, J.Vorlíček)
Bolesti hlavy, novelizace 2010 (J.Marková, B.Skála, O.Keller, J.Mastík, S.Konštacký)
Bolesti pohybového aparátu, novelízácia 2010 ( B.Skála, P.Herle, H.Mann)
Bolesti zad-vertebrogenní algický syndrom 2011 (B.Skála, J.Effler, P.Herle, P.Fila)
Bolesti pohybového aparátu obecně, bolesti zad, bolesti hlavy, možnosti léčby, novelizace 2014 (B.Skála, P.Herle, F.Neradílek, P.Fila, J.Šrámek, J. Marková, O.Keller, J. Mastík, J. Effler)na vrch stránky
G
Geriatria
Geriatrie 2007( E.Topinková, R.Červený, I.Doleželová, B.Jurašková, I.Holmerová, Z.Kalvach)
Geriatrie, novelizace 2010 ( E.Topinková, R.Červený, S.Býma, I.Doleželová, D.Fialová, I.Holmerová, B.Jurašková, Z.Kalvach, H.Kubešová)
Geriatrie, 2014 (R.Červený, E.Topinková)
GIT
Gastroenterologie, aktualizovaná doporučené postupy pro praktické lékaře 2003 (P.Dítě, A.Hep,J.Bureš,K.Lukáš, V.Jirásek, B. Seifert, E.Charvátová, J.Vojtíšková, T.Koudelka)
Dolní dyspeptický syndrom 2007 (B.Seifert, K.Lukáš, E.Charvátová, T.Koudelka, J.Vojtíšková, J.Bureš, A.Hep, V. Jirásek, P. Dítě) 
Helicobacter pylori - testuj a lieč 2008 ( L.Kostková, P.Lipták) 
Dyspepsie horního typu, novelizace 2008 (B.Seifert, P.Dítě, J.Bureš, A.Hep, E.Charvátová, V.Jirásek, T.Koudelka, K.Lukáš, J. Vojtíšková) 
Náhlé příhody břišní 2005 (M. Hájek, E.Charvátová, P. Křepelka, J. Beaufort, J. Feyereisl, B. Seifert, J.Vojtíšková)
Náhlé příhody břišní, novelizace 2011 (M. Hájek, B. Seifert, P. Křepelka, Š.Suchánek, J. Vojtíšková)
Náhlé příhody břišní, novelizace 2011 - informace pro pacienty
Poruchy exokrinní funkce pankreatu, suplementum 2014 (B.Seiffert, J.Spičák)
Akutní prujem u dospělých, suplementum 2015 (B.Seifert, J.Beneš, I.Karen, J.Vojtíšková, K.Lukáš, A.Hep)
  Hepatológia
Virová hepatitida C, suplementum 2015 (P.Urbánek, P.Husa, J.Šperl, S.Fraňková, B.Seifert, N.Král)na vrch stránky
K
KVA
  Hypertenzia
Arteriální hypertenze 2004 (I.Karen, R.- Cífková, S. Býma, O. Herber)
Doporučení diagnostických a léčebných postupu u arteriální hypertenze 2008 ( I. Karen, J. Widimský jr.)
Metodické doporučení pro domácí měření krevního tlaku (J.Widimský jr., O.Herber)
Metodické doporučení pro domácé měření krevního tlaku, informace pro pacienty
Arteriální hypertenze, novelizace 2014 (I. Karen, J. Filipovský)
  Prevencia KVA
Prevence kardiovaskulárních onemocnění 2004 (S.Býma, J.Hradec, O.Herber, I.Karen)
Prevence kardiovaskulárních onemocnění, novelizace 2009 ( S.Býma, J.Hradec)
Prevencia artériosklerotických kardiovaskulárnych ochorení a ich komplikácií 2007 (P.Lipták) 
Prevence kardiovaskulárních onemocnení, novelizace 2013 ( S. Býma, J. Hradec)
Prevencia cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení 2014 (M. Macháčová, J. Murín)
Fibrilace síní, 2017 ( M.Táborský, S. Býma)
  Srdcena vrch stránky
Chronické srdeční selhání 2008 (J.Hradec, S.Býma)
Chronické srdeční selhání, novelizace 2011 (J.Hradec, S.Býma)
Chronické srdcové zlyhávanie I.  2014 (R.Compagnon, J. Murín)
Chronické srdeční selhání, 2015 (J.Hradec, S.Býma)
Ischemická choroba srdeční 2007 (J.Hradec, S.Býma)
Ischemická choroba srdeční, novelizace 2009 (J. Hradec, S.Býma)
Ischemická choroba srdeční, 2013 (J.Hradec, S.Býma)
  Tepny
Ischemická choroba dolních končetin 2011 ( D.Karetová, K.Roztočil, O.Herber, D.Moravčíková, J.Vojtíšková)
Ischemická choroba dolních končetin, novelizace 2016 (D.Karetová, J. Vojtíšková,  K.Roztočil)
  Žily
Chronická žilní onemocnění 2011 (D.Karetová, B.Seifert, J.Vojtídšková, S.Švestková, K. Novotný, K. Roztočil) 
Chronické žilní onemocnění, novelizace 2016 (D.Karetová, J.Vojtíšková, S.Sellner Švestková, R.Vlachovský)
L
Laboratórne metódy
Laboratorní metody, část 1. Biochemické metody (T.Zima, D.Springer, B.Seifert, P.Kocna, M. Dastych, M.Dražďáková, J.Laňková, M. Kreidlová, C.Mucha, J. Štěpán, J.Racek, H.Marečková, J.Vojtíšková) 
Mna vrch stránky
Metabolizmus
 
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus 2005 (I.Karen, M. Kvapil, S.Býma, O.Herber)
Diabetes mellitus, novelizace 2009 (I.Karen, J. Škrha, S. Býma, M.Kvapil, O. Herber)
Diabetes mellitus, novelizace 2013 (I.Karen, Š.Svačina, J.Škrha)
Diabetes mellitus, léčba u starších 2014 ( Š.Svačina, I. Karen, B. Jurašková) 
Diabetes mellitus a komorbidity 2015 (I. Karen, Š.Svačina)
Prediabetes 2012 (I. Karen, Š.Svačina, S. Býma, A. Šmahelová, Z.Hamouz, D.Moravčíková,V.Šmatlák)
Prediabetes, novelizace 2016 (I. Karen, Š. Svačina)
 
Dyslipidémie
Dyslipidémie 2004 (R.Češka, O.Herber, J.Skoupá, T.Štulc, S. Býma, I. Karen, B.Seifert)
Dyslipidémie, novelizace 2009 (V.Bláha, R.Češka, O. Herber)
Dyslipidémie, novelizace 2012 (J.Brát,R.Češka,O.Herber)
Dyslipidémie, novelizace 2017 (R.Češka, O.Herber, M.Vrablik, J.Brát)
  Metabolický syndrom
Metabolický syndrom - diagnostika a léčba 2007 (I.Karen, M.Souček, V.Bláha, T.Pelikánová,H.Rosolová, V.Soška, P.Sucharda)
Metabolický syndrom - diagnostika a léčba, novelizace 2010 ( I.Karen, M.Souček, V.Bláha, T.Pelikánová, H.Rosolová, V.Soška, P.Sucharda)
Metabolický syndrom, 2014 (I.Karen, M.Souček, H.Rosolová, P.Sucharda, Š.Svačina, M.Vrablik, D.Moravčíková)
  Obezita
Obezita 2005 ( M.Kunešová, P.Hlubík, V.Hainer, S.Býma)
Obezita, novelizace 2009 (P.Hlúbik, M.Kunešová, M.Fried, S.Býma)na vrch stránky
Obezita, novelizace 2014 (P.Hlúbik, Š.Svačina, P.Sucharda, M.Fried, S.Býma)
N
Nefrológia
Základy nefrologie 2011 (R.Ryšavá, P.Brejník) 
Neodkladná starostlivosť
Systém přednemocniční neodkladné péče a poskytování lékařské první pomoci u neodkladných stdavu praktickým lékařem 2007 (J.Pokorný, R.Červený, P.Widimský, E.Kasal) 
Neurológia
Závrativé stavy, první vydání 2008 ( B.Skála, A.Hahn, I.Šejna, J.Effler)
Roztroušená skleróza, suplementum 2017 (J.Piťha, J.Vojtíšková, N.Král)  
O
Očkovanie
Očkování v ordinaci praktického lékaře, profylaxe malárie a cestovních prujmu 2009 (I.Karen, R.Prymula, R.Chlíbek, Z.Manďáková, J.Ďurčovič) 
Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře, 2013(R.Chlíbek, I.Karen, R.Prymula, Z.Manďáková, J.Ďurčovič
Očkovací kalendář pro dospělé podle věku, 2017
Onkológia
  Paliatívna starostlivosť
Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci 2005 ( B.Skála, O.Sláma, J. Vorlíček, B. Misconiová)
Paliativní péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci, novelizace 2011 ( B.Skála, O. Sláma, J. Vorlíček, L.Kabelka)
  Prevencia ONKO
Obecné preventívní a vyhledávací postupy  u nádorových onemocnění v primární péči 2005 (B.Skála, K.Odrážka, L.Komárek)
Obecné preventívní a vyhledávací postupy u nádorových onemocnění v primární péči, novelizace 2011 (B.Skála, Z. Miškovská, J. Daneš)
 Všeobecné preventívne a vyhľadávacie postupy pri nádorových ochoreniach v primárnej starostlivosti ( J.Bendová, J.Kaňuch)
  Prsník
Včasný záchyt a management onemocnění prsu 2005 ( P.Strnad, Z.Miškovská, O.Herber, M.Bradáčová, K.Linhart, V.Dvořák, O.Přibylová, H.Bartoňková, J.Daneš)
Včasný záchyt a manažment ochorení prsníka. Mamografický skríning v ambulancii praktika 2007 (P.Lipták) 
Pna vrch stránky
Pohybový aparát 
Bolesti pohybového aparátu viď heslo bolesť
Chronické choroby pohybového aparátu 2007 ( B.Skála,, K. Pavelka, I. Müller, P.Herle)
  Osteoporóza, Revmatologie
Osteoporóza 2006 (J.Blahoš, V.Palička, S.Býma)
Osteoporóza, novelizácia 2011 ( V.Palička, J.Blahoš, S.Býma)
Revmatologie 2014 (L.Šenolt, H.Mann, P.Herle)
Predoperačné vyšetrenie
Predoperačné vyšetrenie v ambulancii VLD (Odborné usmernenie MZ SR prípravná verzia 2010)
Psychiatria
  Demencia
Demence 2007 (R.Jirák, J.Laňková)
  Depresia
Deprese 2004 (J. Laňková, J.Siblíková)
Deprese, novelizace 2008 (J.Raboch, J.Laňková)
Deprese, novelizace 2013 (J. Raboch, J. Laňková)
  Insomnia
Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích 2007 (P.Smolík, M.Pretll, S. Konštacký, B. Skála)
  Psychosomatika
Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky 2015 (V.Chvála, R.Honzák, O.Masner, M.Ročňová, M.Seiffert, L.Trapková, B.Seifert)
  Úzkostné poruchy
Úzkostné poruchy 2006 (J.Praško, J.Laňková) 
Rna vrch stránky
Respirológia
  Asthma bronchiale
Asthma bronchiale 2005 (F.Salajka, S. Konštacký, V. Kašák, J. Dindoš)
Asthma bronchiale, novelizácia 2008 (F. Salajka, V.Kašák, I. Krčmová, S. Konštacký)
Asthma bronchiale, novelizácia 2013 (F. Salajka, V. Kašák, S. Konštacký)
  CHOCHP
Chronická obstrukční choroba plicní 2005 (J. Musil, S. Konštacký, V. Kašák, F. Salajka, V.Jindrák)
Chronická obstrukční plicní nemoc, novelizace 2008 (J. Musil, V. Vondra, S. Konštacký)
Chronická obstrukční plicní nemoc, 2013 (J.Musil, V.Kašák, S.Konštacký)
  Fajčenie
Léčba závislosti na tabáku v ordinaci praktického lékaře 2005 (J. Čupka, K. Nešpor, E. Králiková, K. Dohnal, C. Mucha, S. Konštacký)
Léčba závislosti na tabáku v ordinaci praktického lékaře, príloha  2005
Intervenia tabakovej závislosti v ordinácii všeobecného lekára (E.Kavcová, P.Lipták, I.Ondrejka, T.Baška, E.Rozborilová, P.Krištúfek, R.Ochaba, M.Szárazová, R.Maďar)
Léčba závislosti na tabáku v ordinaci praktického lékaře, dodatek 2011 (L.Štepánková, J. Čupka, H.Sovinová) 
Sna vrch stránky
Software
Standard softwaru pro ordinace PL
Standard softwaru pro ordinaci všeobecného praktického lékaře 2011 (C.Mucha, R.Červený, P.Lindovský) 
Štítna žľaza
Funkční poruchy štítné žlázy 2008 (Z.Límanová, J.Laňková, V. Zamrazil) 
Diagnostika a léčba tyreopatií, 2015 ( Z. Límanová, J. Jiskra, D. Moravčíková, I. Karen)
U
Urológia
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění 2011 ( J. Abrahámová, M.Hanuš, O. Herber, M.Matoušková)
Léčba vybraných urologických onemocnění, novelizace 2017 (T.Buchler, M.Čechová, O.Herber, M.Matoušková)
  Erektilná dysfunkcia
Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce 2008 (Z.Pastor, L.Zámečník, V.Chaloupka, R. Červený, M.Hollý, D.Čechurová)
Diagnostika a terapie mužské erektilní dysfunkce, novelizace 2012( Z.Pastor, L.Zámečník, R.Červený, M.Holý, D.Čechurová) 
Erektilní dysfunkce - dotazník sexuálního zdraví muže (IIEF - 5)
Stupně tvrdosti erekce (EHS)
  Prostata
Onemocnění prostaty 2005 ( O.Herber, D.Pacík, M. Urban)
  Uroinfekciena vrch stránky
Infekce urogenitálního traktu (V.Monhart, P.Brejník, O.Herber)
V
Vred DK
Chronický vřed dolní končetiny 2007 (I.Karen, S.Švestková, A.Pospíšilová, T.Vidim, M. Francu)

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk