Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Integrovaná starostlivosť
Aktuálne dianie

V pondelok 12.1. 2015 sa uskutočnilo v Dome EÚ na Palisádach 29 v Bratislave rokovanie zástupcov SLK, SSVPL, SSIS a Asociácie Nemocníc s predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva EK(DG SANCO). Témov rokovaní bolo vyjasnenie si problematiky postoja k reformným krokom, ktoré uskutočňuje vláda SR. Predostreli sme našu analýzu projektu integrovaných centier a upozornili sme na rizikové stránky vládneho projektu. Upozornili sme aj na jeho celkovú nepripravenosť a nedostatočnú podporu zo strany odbornej aj laickej verejnosti. Podporili sme projekt integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti do komunity tak ako to je v súčasnosti, čo vláda mylne prezentuje ako jej rozdrobenie a odmietli sme plošnú fyzickú centralizáciu do vzdialených centier a vyjadrili sme názor, že odstránením základných atribútov primárnej starostlivosti ako je napríklad spravodlivá dostupnosť, strata kontinuity, strata orientácie na komunitu a osobu by došlo realizáciou tohto projektu na Slovensku k likvidácii PZS. V plánovaných centrách by boli zamestnaní všeobecní lekári, ktorí by ale už nemohli plniť základné funkcie PZS. Upozornili sme na hodnotenie PZS na Slovensku, ktoré uskutočnilo WHO v roku 2012. Hodnotiaca správa u nás podrobne hodnotí primárnu starostlivosť a na základe nej experti WHO a NIVEL-u vypracovali podrobné odporúčania pre vládu SR. Prečo toto hodnotenie nekonštatovalo „rozdrobenosť“ PZS na Slovensku a ani nebolo dané odporúčanie na centralizáciu starostlivosti mimo komunít? Recept na zlepšenie fungovania PZS na Slovensku je jednoduchý a je to obnova kompetencií všeobecných lekárov v oblasti starostlivosti o chronicky chorých. A existujúcu horizontálnu integráciu do komunity je treba pochopiť ako našu výhodu, ktorá približuje starostlivosť čo najbližšie k pacientom a je základom moderných zdravotných systémov postavených na potrebách a očakávaniach pacientov. Ďalej sa diskutovalo o modeloch financovania, úlohách zdravotných poisťovní pri manažovaní zdravotného systému. Hovorilo sa o projekte PPP nemocníc, diskutovalo sa o dôležitosti posilnenia úlohy verejného zdravotníctva. Dotkli sme sa aj vzdelávania všeobecných lekárov, organizácie rezidentského programu. Bola to veľmi plodná diskusia a verím, že prinesie úžitok pre lekárov aj pre pacientov.
Informáciu spracoval  Peter Lipták, účastník rokovaní za SSVPL, SSIS a sekciu VLD SLK


Pripravujeme prehľad informácií:
Implementačná stratégia MZSR - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti - august 2014

Špecifický cieľ IROP 2.2.1.- modernizácia zdravotníckej infraštruktúry

  IROP-Integrovaný regionálny operačný program- schválená verzia

Reforma „zdola“ alebo „Zdolá pripravovaná reforma pacientov aj lekárov?“ Písané pre Zdravotnícke noviny 12.1.2015

Diskusné fórum: SSIS
vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk