Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Respirológia


Ochorenia dýchacích ciest v ambulancii všeobecného lekára


Odborné postupy a projekty starostlivosti o pacientov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest v primárnej praxi.

Koordinátorky: MUDr. Jana Bendová jana_bendova@hotmail.com  a MUDr. Iveta Vaverková i.vaverkova@gmail.com

Členovia respirologickej pracovnej skupiny SSVPL:
 1. MUDr. Jana Bendová, VLD Veľký Biel, predtým NÚTaRCH Podunajské Biskupice
 2. MUDr. Iveta Vaverková, VLD Bratislava
 3. MUDr. Anna Fabová, VLD Topoľčany, predtým OLÚ Nitra-Lefantovce, atestácia z pneumológie
 4. MUDr. Blanka Šperková, VLD Poprad, predtým Vyšné Hágy
 5. MUDr. Michalea Kadúrová, VLD Poprad, predtým Kvetnica
 6. MUDr. Dana Kováčová, VLD Poprad, predtým Kvetnica
 7. MUDr. Beáta Hlinková, VLD Tatranská Lomnica
 8. MUDr. Mária Žilková, VLD Bučany 
 9. MUDr. Soňa Ostrovská, VLD Bratislava
10. MUDr. Klaudia Smolková VLD Trnava
11. MUDr. Tibor Baránek, VLD Komárno
12. MUDr. Lucia Baránková, VLD Komárno
13. MUDr. Peter Lipták, VLD Bratislava

Aktivity respirologickej skupiny SSVPL
Manažment chronických respiračných ochorení na ambulancii všeobecného lekára

Na celom svete sú respiračné ochorenia diagnostikované a manažované v primárnej praxi, väčšina výskumných projektov a odporúčaní (guidelinov) je však orientovaná na špecialistov. Praktickí lekári musia výsledky výskumu vnímať v kontexte primárnej starostlivosti a nájsť spôsoby ako ich aplikovať do svojej praxe. Jedným z cieľov respirologickej skupiny SSVPL je pripraviť smernice/odporúčania pre manažment chronických respiračných ochorení v primárnej praxi, samozrejme vychádzajúc z medzinárodných odporúčaní GOLD (pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc), GINA (pre bronchiálnu astmu) a ARIA a EPOS (pre alergickú nádchu).

DIAGNOSTIKA

1.dotazníkové metódy
, problematika využívania, validácie a výberu dotazníkov najvhodnejších pre primárnu prax

2.spirometria zohráva v diagnostike chronických respiračných ochorení kľúčovú úlohu. Napriek tomu len veľmi málo všeobecných lekárov vlastní spirometer, ešte menej ich ovláda techniku spirometrie a spôsob správneho vyhodnotenia manévru úsilného výdychu. Spirometria umožňuje včasnú diagnostiku, včasná diagnostika vedie k lepšiemu manažmentu pacienta, k spomaleniu progresie zhoršovania pľúcnych funkcií a teda k zlepšeniu kvality života pacienta a tým k zlepšeniu jeho prognózy. Je predsa známe, že klinické príznaky CHOCHP prichádzajú až v pokročilejších štádiách ochorenia – kde sú už terapeutické možnosti limitované. V spolupráci s Klinikou funkčnej diagnostiky SZU sme začali organizovať školenia všeobecných lekárov v spirometrii (vrátane bronchodilatačného testu). V roku 2009 sme pripravili a začali realizovať pilotný projekt spirometrie na ambulanciách všeobecného lekára - skríning chronických fajčiarov vo veku 35 rokov a viac, ktorí nie sú zatiaľ dispenzarizovaní v pneumologickej ambulancii. Projekt sme prezentovali na európskej konferencii všeobecných lekárov WONCA Europe v Bazileji v septembri 2009 vo forme posteru. V súčasnosti pripravujeme rozšírenie projektu na ďalšie ambulancie.

VÝZVA PRE ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ ŠTÚDIE COPD 6 – V rámci štúdie ste dostali od farmaceutickej firmy spirometre Vitalograph – po skončení štúdie ich teraz môžete perfektne využiť v našom projekte!

Domumenty projektu:

projekt     dotazník CCQ k projektu    jednoduchý protokol na vyhodnotenie výsledkov projektu

ZÁUJEMCOVIA prihláste sa ! Telefonicky: 0903 131311 alebo e-mailom: jana_bendova@hotmail.com

LIEČBA
-pacientov s chronickými respiračnými ochoreniami v primárnej úpraxi, súčasné možnosti:

1.medikamentózna – preskripčné obmedzenia neumožňujú všeobecnému lekárovi na Slovensku adekvátnu liečbu pacientov s chronickými respiračnými ochoreniami a preto je jediným riešením v súčasnosti včasné odoslanie pacienta do pneumologickej ambulancie,

2.nemedikamentózna – lekár prvého kontaktu má viac možností - okrem edukácie pacienta a dychovej rehabilitácie je to najmä veľký potenciál liečby nikotínovej závislosti a odvykania od fajčenia – stratégia minimálnych intervencií. Tu pripravujeme v spolupráci s pneumológmi projekt odvykania od fajčenia pre všeobecných lekárov – školenia ako aj projekt sledovania efektivity intervencií na ambulanciách všeobecných lekárov.

Na medzinárodnej úrovni spolupracujeme s IPCRG http://www.theipcrg.org/  (International Primary Care Respiratory Group) – medzinárodnou respiračnou skupinou v primárnej starostlivosti, ktorej sme členmi.

 

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk