Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Projekt Helicobacter pylori - Testuj a lieč!


Medzinárodné prezentácie projektu HP - Testuj a lieč!
Lenka Kostková, Ljubljana, Slovenia, March 29, 2008
Peter Lipták, Istanbul, September 7, 2008

Domáce prezentácie projektu HP - Testuj a lieč!
Peter Lipták, 49.odborná konferencia SSVPL
Lenka Kostková a P. Lipták XXX. výročná konferencia SSVPL 
Do projektu sa prihlásili:
Banská Bystrica: Mária Kuniaková a Pavel Žvak mkuniakova@mail.t-com.sk  (7)
Bátka: Irena Palházyová pooriren@azet.sk  (27)
Bratislava: Peter Lipták lipp@pobox.sk a Lenka Kostková cechvaloval@centrum.sk  (1), Iveta Vaverková i.vaverkova@gmail.com  (3), Soňa Ostrovská somed@post.sk  (4), Dagmar Tarinová (5), Darina Šteffeková mudrada@atlas.sk  (10), Jaroslava Sládeková (6), Dana Buzgová buzgovad@gmail.com  (22)
Brezno: Božena Kilvádyová kilvady@brnet.sk  (12)
Dudince: Jozef Strelec (23)
Hontianske Nemce: Alena Ondrášiková mudr.ondrasikova@centrum.sk  (13)
Martin: Eugénia Bellová eugeniabellova@yahoo.com  (14)
Michalovce: Peter Čulka peterculy@zoznam.sk  (9)
Myjava: Vladimíra Skalická skalicka.vladimira@post.cz  (15)
Nižná: Viliam Chromý viliam.chromy@centrum.sk  (26)
Nová Baňa: Dagmar Valachová (24)
Nováky: Nikolaj Fomincev (16)
Prešov: Mária Fedorová fedorovam@post.sk  (8), Anna Kvokáčková (17), Soňa Sedláková sonased@gmail.com  (18)
Príbovce: Ľubica Bánová (19)
Rimavská Sobota: Irena Palházyová (20)
Senec: Jana Bendová jana_bendova@hotmail.com  (2), Jana Senčáková sencakova@centrum.sk  (21)
Spišská Nová Ves: Richard Progner andrea.kertesova@caritas.sk  (25)
Šamorín: Emília Modravá emilia.modrava@post.sk  (30)
Šenkvice: Ruth Čerešňáková ruth.ce@centrum.sk  (29)
Topolčany: Michaela Macháčová machacova@novapoliklinika.sk  (11)
Zvolen: Dana Zacharová zacharova.mudr@centrum.sk  (28)
Žiar nad Hronom: Dagmar Mištíková (31)
Žilina: Renáta Janoušková (32)

Číslo centra označuje číslica v zátvorke. 

Aktuálna mapa účastníkov projektu:


Dokumenty na stiahnutie:

Projekt  Aktuálny protokol 2010  Žiadanka

Stanovisko SGS SLS 2004

Stanovisko SGS SLS 2007

Stratégia testuj a lieč  Maastricht- 3 consensus 2005


Projekt SSVPL SLS, diagnostiky a liečby dyspepsie horného typu pri HP pozitivite v ambulancii všeobecného praktického lekára na Slovensku – stratégia testuj a lieč.

Vážený pán doktor / pani doktorka,

radi by sme Vás oslovili so žiadosťou o spoluprácu pri celoslovenskom projekte diagnostiky a liečby dyspepsie horného typu pri HP pozitivite v ambulancii všeobecného lekára. Pre dostupnosť metódy testovania projekt začal v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji.
Projekt sa realizuje v období od januára 2008. Bude predstavený na stretnutiach európskych všeobecných praktikov na konferenciách WONCA v Ljublane a v Istanbule.

Ciele: Dyspepsia horného typu je častým diagnostickým a terapeutickým problémom v praxi všeobecného lekára – predstavuje cca 5-10% jeho pracovného zaťaženia. Definícia dyspepsie horného typu - je to stála, alebo opakujúca sa bolesť, alebo dyskomfort lokalizovaný do oblasti epigastria, alebo okolia pupku. Ďalšie príznaky môžu byť pocit plnosti po jedle, nauzea, nechutenstvo, erukácie, plynatosť, zriedkavo zvracanie. Úlohou všeobecného lekára je zhodnotiť závažnosť a možnú organickú príčinu ťažkostí a rozhodnúť o ďalšom postupe. Jedným z etiologických faktorov pri dyspepsii horného typu je infekcia Helicobacter Pylori (HP). Diagnostika a následná liečba infekcie HP pri výskyte vyššie spomínaných klinických príznakov je cieľom tohto projektu.

Metódy: Vyšetrenie antigénu Helicobacter pylori zo stolice u symptomatických pacientov je hradené ZP. Vyšetrovanie je zabezpečené v laboratóriách HPL spol. s r.o. v Bratislave a v Košiciach. V Bratislavskom kraji sa vzorky zvážajú bežným zvozom. V prípade akýchkoľvek otázok sa obracajte na odborného garanta HPL - MUDr. Juraj Hanzen, tel. 0905645750, hanzen@hpl.sk alebo na číslo 02-69307130 na RNDr. Gabrielu Vozárovú, vozarova@hpl.sk  alebo parazitologia@hpl.sk  . V Košickom a Prešovskom kraji je zabezpečený pravidelný zvoz po telefonickom dohovore na č. tel. 0918 757092 MUDr. Peter Mayer, mayer@hpl.sk  riaditeľ prevádzky HPL pre Košický a Prešovský kraj, alebo 0918342121 DMTL Mária Bodnárová, bodnarova@hpl.sk  vrchná laborantka. Vzorky stolice sa zasielajú v štandardných nádobách na parazitologické vyšetrenie stolice. Na požiadanie Vám ich laboratórium dodá a s nimi i žiadanky. Objem vzorky by mal byť cca 1 cm3. Vzorka by nemala byť vodnatá, ak je transportovaná do laboratória najneskôr do druhého dňa po odbere, stačí ju uchovávať pri teplote 2-4 ºC (ak je transportovaná neskôr, musí byť zmrazená na -20 ºC). Senzitivita testu je 94% a špecificita testu je 98%.

Zber údajov: Každému centru organizátori projektu pridelia číslo – jednotlivý pacient bude potom označený dvojčíslom (číslo centra / poradové číslo pacienta). V prílohe nájdete vzor protokolu s algoritmom pre hodnotenie jednotlivých pacientov v projekte. Podľa tohto vzoru si môžete rozmnožiť ďalšie potrebné tlačivá. Internetová stránka projektu je na http://www.vpl.sk/ – tu sa nachádzajú podrobné a aktualizované informácie. Informácie budú aj na CD z Jubilejnej 50. konferencie SSVPL. Prosíme o priebežné zasielanie vyplnených protokolov na adresu: SSVPL SLS, Námestie SNP 10 (Projekt HP), 814 66 Bratislava.

Vyhodnotenie:
Cieľom tohto celoslovenského projektu je vyhodnocovať nasledujúce údaje:

1. Počet lekárov/pacientov zapojených do projektu v jednotlivých oblastiach Slovenska.

2. Percento pacientov s HP pozitívnymi vzorkami.

3. Percento liečených pacientov a úspešnosť liečby v 1. a 2. línii.

4. Vyhodnotenie vedľajších nálezov a ich prípadnej liečby.

Vyhodnotenie projektu bude publikované na celoslovenských a medzinárodných odborných fórach.

Tešíme sa na spoluprácu, so srdečným pozdravom organizátori projektu:

MUDr. Peter Lipták – kontakt 0903 440 016, lipp@pobox.sk
MUDr. Lenka Kostková – kontakt 0908 709 355, cechvaloval@centrum.sk


Aktuálny protokol 2010:

Magistraliter predpis solí bizmutu pre liečbu podľa Maastricht-3 konsenzu v 2. línii:

Rp. Bismuthi subnitrici 0,24
      M.f. pulvis
      D.t.d. No XXX(triginti)
      D.S. 4x1 prášok užívať 7 dní
 
Materiál aktualizoval 11.4.2010 Peter Lipták. 

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk