Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3220

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

2011

Naše cenové požiadavky pre rokovania so ZP od 1.7.2011,
schválené pre VLD Zdravotným výborom SLK podporované SSVPL SLS

Príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

1. Paušálna mesačná platba 

Vekové pásma poistencov Výška úhrady €
od 18 do 40 roka vrátane 2,30
od 41 do 50 roka vrátane 2,30
od 51 do 60 roka vrátane 3,00
od 61 do 80 roka vrátane 3,50
od 81 4,00

Mesačná paušálna platba za poistenca nezahŕňa náklady na lieky uvedené v opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia označené v stĺpci spôsob úhrady písmenom A a náklady na výkonu uvedené v bode 2 tejto prílohy.

2. Výkony uhrádzané nad rámec mesačnej paušálnej platby

Výkon Výška úhrady €/bod
výkony preventívnej prehliadky 0,042322
výkony očkovaní 0,039832
výkony č.  25, 26, 29, 30 0,024895
výkony SVaLZ 0,010954

a) OK test – 1x za rok test na okultné krvácanie do stolice, vykazovať ako výkon 159a, pri vyhodnotení testu vykazovať kódy 159an - negatívny test a 159ap - pozitívny test, výkony vykazovať spolu s diagnózou Z00.0. Hodnota výkonu 159ap je rovnaká ako výkonu 159an t.j. 180 bodov
b) Očkovanie ak očkovaciu vakcínu hradí poisťovňa–výkon 252b(70bodov)+výkon 4a(80bodov) = 150 bodov
c) EKG vyšetrenie výkon č. 5702 – 550 bodov
d) Úhrada dalších prístrojových a laboratórnych vyšetrení nad rámec kapitácie (Spirometria, Glykémia, CRP, Mikroalbuminúria, Holter TK, meranie ankylo-brachiálneho indexu, USG Doppler ciev DK a pod. ) sa stanoví individuálne podľa rozpracovaných projektov zvyšovania kvality (v spolupráci medzi ZP a pracovnými odbornými skupinami)
e) Úhrada edukačných aktivít nad rámec kapitácie sa stanoví individuálne podľa rozpracovaných projektov zvyšovania kvality (odvykanie fajčenia, intervencia u obezity, edukácia u diabetu...)
f) Návštevná služba- výkony č. 25, 26, 29(285 bodov) = 11,4 EUR

3. Výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti a výkony poskytované poistencom EÚ, bezdomovcom, cudzincom
Neodkladná zdravotná starostlivosť poskytnutá pacientovi neregistrovanému u poskytovateľa a zdravotná starostlivosť poskytnutá poistencovi EÚ, bezdomovcovi sa neuhrádza paušálnou mesačnou platbou.

Okruh osôb Výška úhrady €/bod
neodkladná zdravotná starostlivosť poskytovaná pacientovi neregistrovanému u poskytovateľa 0,026985
zdravotná starostlivosť poskytovaná poistencom EÚ, bezdomovcom a cudzincom 0,026985  

Diskusné fórum: Zmluvy s poisťovňami
vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk