Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

2010


I. Cenová požiadavka SSVPL SLS v roku 2010 pri rokovaniach s poisťovňami:

Príloha č. 2 k zmluve č. ...

Dohodnuté zmluvné ceny
od xx.xx.2010 do xx.xx.2010

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných cenách výkonov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť:

1. Ceny kapitácie
od 15 do 18 rokov vrátane 2,00 EUR
od 18 do 28 rokov vrátane 2,00 EUR
od 28 do 40 rokov vrátane 2,30 EUR
od 40 do 60 rokov vrátane 3,60 EUR
od 60 do 80 rokov vrátane 5,00 EUR
nad 80 rokov 6,00 EUR
(ceny kapitácií odpovedajúce priemernej kapitácii 3,30 EUR)
Poistenci EÚ, bezdomovci, cudzinci a poistenci podľa § 9 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov nie sú kapitovaní

2. Cena bodu
-za preventívne zdravotné výkony(aj poistenci EÚ) 0,04 EUR
-za výkony z I.časti Zoznamu výkonov pre poistencov EÚ, bezdomovcov, cudzincov a poistencov podľa § 9 ods. 3 zákona č. 580/2004 v znení neskorších predpisov 0,04 EUR
-za výkony z II. Časti Zoznamu výkonov ( výkony SVaLZ (pre nekapitovaných a poistencov EÚ) 0,02 EUR
-za neodkladnú starostlivosť o nekapitovaných 0,04 Sk
-za prístrojové a laboratórne výkony 0,02 EUR
-návštevná služba 0,04 EUR

3. Nad rámec kapitácie sa uhrádzajú:
- Preventívne prehliadky –1x za dva roky výkon č. 160 – 350 bodov = 14 EUR
- OK test – 1x za rok test na okultné krvácanie do stolice, vykazovať ako výkon 159a pri vydaní testu s úhradou paušálneho nákladu = 1 EUR (cena testovacej súpravy), pri vyhodnotení testu vykazovať kódy 159an - negatívny test a 159ap - pozitívny test, výkony vykazovať spolu s diagnózou Z00.0. Hodnota výkonu 159ap je rovnaká ako výkonu 159an t.j. 180 bodov = 7,2 EUR.
- Očkovanie ak očkovaciu vakcínu hradí poisťovňa–výkon 252b(70bodov)+výkon 4a(80bodov) = 150bodov = 6 EUR
- EKG vyšetrenie výkon č. 5702 – 550 bodov x 0,02EUR = 11 EUR
Úhrada dalších prístrojových a laboratórnych vyšetrení nad rámec kapitácie (Spirometria, Glykémia, CRP, Mikroalbuminúria, Holter TK, meranie ankylo-brachiálneho indexu, USG Doppler ciev DK a pod. ) sa stanoví individuálne podľa rozpracovaných projektov zvyšovania kvality SSVPL SLS.
- Úhrada edukačných aktivít nad rámec kapitácie sa stanoví individuálne podľa rozpracovaných projektov zvyšovania kvality SSVPL SLS (odvykanie fajčenia, intervencia u obezity, edukácia u diabetu...)
- Návštevná služba- výkony č. 25, 26, 29(285 bodov) = 11,4 EUR

4. Lieky so symbolom úhrady“A“ zaradené do zoznamu liekov podľa osobitného predpisu, pokiaľ tieto nebudú preukázateľne nadobudnuté v súlade so všeobecne záväzným predpismi, v súlade so zákonom č. 147/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame, zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a súvisiacich predpisoch a vykázané v súlade s platným Metodickým usmernením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Vzorová zjednotená zmluva na rok 2010 je na stiahnutie tu

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk