Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

XIII. Kongres SLS - Fórum spolupráce

       


Fórum spolupráce všeobecných lekárov a špecialistov
• Bratislava 23 - 25 APR 2009 

Miesto konania: SÚZA - Správa účelových zariadení MZV SR, Drotárska cesta 46, Bratislava

Ubytovanie v Bratislave

 Aktuálny program

 Prihláška vystavovateľa


PREDNÁŠKY►Štvrtok 23 APR 2009

1) Astma bronchiale
 Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. - Astma bronchiale - epidemiológia, súčasná diagnostika, liečba a manažment diagnózy
 MUDr. Iveta Vaverková. VLD Bratislava - Starostlivosť o pacienta s AB v ambulancii VLD

2) CHOCHP
 MUDr. Elena Kavcová, PhD - Epidemiológia CHOCHP
 Prof. MUDr. Dušan Salát, CSc. - CHOCHP - multifaktoriálne ochorenie= multikomponentné hodnotenie?
 Prof. MUDr. Eva Rozboriová, CSc., Klinika TaPCH JLF UK a MFN Martin - Súčasná diagnostika a liečba CHOCHP
 MUDr. Peter Lipták - Manažment CHOCHP pacienta v ambulancii VLD
 MUDr. Elena Kavcová, PhD, MUDr. Tibor Baška, PhD Klinika TaPCH, ÚVZ, JLF UK MFN Martin - Súčasné možnosti liečby a manažovania fajčiarskej závislosti všeobecným lekárom
 MUDr. Jozef Čupka - Súčasné možnosti liečby a manažovania fajčiarskej závislosti všeobecným lekárom - situácia v poradniach odvykania fajčenia v ordináciách praktikov v ČR

3) ABC z alergológie pre všeobecných lekárov
 Prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. - Atopia,  etiopatogenéza, epidemiológia, súčasné diagnostické  postupy
 MUDr. J. Michaličková - Alergická rinitída a konjunktivitída, bronchiálna astma
 MUDr. K. Kossárová - Imunodeficientné stavy
 MUDr. P.Lipták - Súčasné možnosti všeobecného lekára v diagnostike a liečbe alergických ochorení DC a imunodeficiencií

4) TBC
 Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., Klinika TaPCH JLF UK a MFN Martin- TBC pľúc- najrozšírenejšie infekčné ochorenie u nás a vo svete
 MUDr. Zuzana Nedelková – Epidémia TBC v Drahovciach, príklad spolupráce všeobecného lekára a pneumoftizeológa
 Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., NÚTPCH a HCH Vyšné Hágy, Klinika TaPCH JLF UK a MFN Martin –   Metódy prevencie tuberkulózy

5)Škola odvykania fajčenia
 MUDr. Tibor Baška, PhD, MUDr. Elena Kavcová, PhD, MUDr. Miloš Lisý - Využívanie efektívnych postupov odvykania od fajčenia u všeobecných lekárov v dennej praxi – problémy, rezervy a možnosti zlepšenia
 MUDr.D.Paulovič, Odd. PaF FN Nitra - Je možné nikotinizmus úspešne liečiť?
Champix - videoanimácia
 MUDr. Jozef Čupka, všeobecný lekár Praha - Rizika farmakoterapie při odvykání kouření - novinky a postupy
  

►Piatok 24 APR 2009

1) ABC z ORL
 Lužáková, A., Barta, T. - Akútne infekcie v ORL oblasti
 Barta, T.- EPOS - odporúčania manažmentu akútnej a chronickej rinosinusitídy
 Šebová, I., Šuchová, Ľ. - Poruchy hlasu, diagnostika a liečba, laryngoskopické nálezy
 Tedla, M. - Rhinoendoskopia, vyšetrenie hltacieho aktu
 Tedla, M. - Akútne stavy v ORL (krvácanie, cudzie teleso, dusenie, bolesť...
 Kabátová, Z. - Poruchy sluchu, diagnostika, preventívne vyšetrenie sluchu pri práci v hluku
 Doležal, P. - Manažment náhlej poruchy sluchu a tinitu
 Profant, M. -Sluch zlepšujúxce operácie
 Pospíšilová, Z. - Závratové stavy
 Barta, T. - Diagnostika a možnosti liečby habituálneho chrápania a SAS z pohľadu ORL
 Rosoľanka, M., Štefanička, P. - Príznaky, diagnostika a súčasné možnosti liečby zhubných nádorov ORL oblasti

2) Elektronická medicína
 Oskár Kadlec, Milada Kovárová - Skúsenosti z pilotného projektu prekladu SNOMED
 Štefan Hrušovský - Míľniky zdravotníckej informatiky: od Bratislavskej deklarácie 2007 po Pražskú deklaráciu 2009
 Martin Jansta - Terminológia v službách urgantnej medicíny
 Ľubomír Nádaský - Komunikácia medzi poskytovateľmi a poisťovňou

3) ORL workshop
 Otoskopia
 Rhinoskopia
 Vyšetrenie ústnej časti hltana
 Nepriama laryngoskopia
 Palpačné vyšetrenie hltanu
 Zručnosti – predná tamponáda, zadná tamponáda, odstránenie cudzieho telesa z nosa, ucha.

4) IT workshop
 Základné IT zručnosti, medicínske servery a vyhľadávanie medicínskych informácií na internete
 SW riešenia pre optimalizáciu procesov v zdravotníctve

5) Porovnanie disease manažmentu AB a CHOCHP, postavenie všeobecných lekárov v krajinách EÚ 
MUDr. Jozef Čupka – všeobecný lekár Praha - aktualizované doporučené postupy o Astma a CHOPN pre praktikov v ČR
 MUDr. Zuzana Babjáková – všeobecná lekárka Karlsfeld Bavorsko- Disease management AB a COPD v ambulancii všeobecného lekára v Nemecku
 Lill Mol, IPCRG (International Primary Care Respiratory Group), Dánsko
 
6) Diagnostika v pneumológii
 Prim. MUDr. Peter Kasan, MUDr. Štefan Laššan – Klinické syndromy v pneumológii, symptomatológia, auskultačné a poklopové nálezy, rtg diagnostika – rtg snímok, CT, HRCT – demonštrácia na kazuistikách
 Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. – Funkčná diagnostika v pneumológii, spirometria, spirometrické nálezy pri jednotlivých diagnózach
 MUDr. Jana Bendová - Spirometria v ambulancii praktického lekára - SPIRO projekt, populačný skríning CHOCHP
 Dotazník CCQ

7) Rôzne dôležité témy
 Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, prim. MUDr. Roman Benej – Spontánny a poúrazový pneumothorax, optimálny manažment
 Prof. MUDr.Viliam Donič - Syndrom spánkového apnoe a diabetes mellitus
 MUDr. Blanka Šperková – Diferenciálna diagnostika perzistujúceho dráždivého kašľa

8) Škola spirometrie 
 Príprava pacienta na vyšetrenie
 Vykonanie manévru úsilného výdychu
 Hodnotenie spirometrického vyšetrenia


►Sobota 25 APR 2009

1) Vakcinológia, očkovanie v ambulancii praktického lekára
 Šimurka, P. - Antivakcinačné aktivity
 Avdičová, M., Krištúfková, Z. - Je pertussis problémom dospelej populácie?
 Oleár, V., Lipták, P. - Zabezpečenie očkovania proti tetanu a diftérii v dospelej populácii
 Hudečková, H. - Legislatívne zabezpečenie očkovania dospelej populácie
 Krištúfková, Z. - Ako zvýšiť preočkovanosť proti chrípke

2) Blok kazuistík VL a pneumoftizeológov, spolupráca terénnych  pneumológov a VL v jednotlivých regiónoch Slovenska
 Bálintová, Z. - Kazuistiky pneumológa - CHOCHP
 Žáčik, M. - Kazuistiky pneumológa
 Bendová, J. - Spolupráca všeobecného lekára a špecialistov - kazuistika VLD
 Vaverková, I. - Pneumologické kazuistiky z ambulancia všeobecného lekára  

3) Manažment chronických neinfekčných ochorení
 h.doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica -  Disease management chronických neinfekčných ochorení z pohľadu WHO
 MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS - Primárna zdravotná starostlivosť. Prítomnosť a budúcnosť?
 Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident SLS - Hľadanie optimálneho manažmentu starostlivosti o pacientov s chronickým ochorením DC (AB, CHOCHP)
 MUDr. Adam Hochel, Generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZSR – „Disease management“ chronických neinfekčných ochorení z pohľadu MZ SR

Informácie spracoval MUDr. Peter Lipták

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1852213
Celkom za 2020
51153
Tento mesiac
12859
Dnes
139