Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 


Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny 
LF UK v BratislavePrednosta kliniky: prof. MUDr. Otto Masár, CSc. otomasar@voila.fr

Externí učitelia primárnej starostlivosti:
MUDr. Peter Lipták  liptak.peter@vpl.sk 
MUDr. Jana Bendová  bendova.jana@vpl.sk
MUDr. Jana Zimanová, PhD zimanova.jana@vpl.sk
MUDr. Peter Pekarovič pekarovic.peter@vpl.sk
MUDr. Michaela Macháčová machacova.michaela@vpl.sk
MUDr. Adriana Šimková, PhD simkova.adriana@vpl.sk 
MUDr. Iveta Vaverková, MPH vaverkova.iveta@vpl.sk
MUDr. Soňa Ostrovská ostrovska.sona@vpl.sk
MUDr. Romana Compagnon compagnon.romana@vpl.sk
MUDr. Dana Buzgová buzgova.dana@vpl.sk


Praktické lekárstvo
-od školského roku 2013-2014 sa ustanovilo na LF UK v Bratislave ako povinne voliteľný predmet.

Každý študent je povinný si z povinne voliteľných predmetov vybrať minimálne jeden predmet vo 4. a jeden predmet v 5. ročníku a zapísať si ho do výkazu o štúdiu na VŠ (index). Účasť na výuke tohto predmetu a vykonanie skúšky t.j. získanie kreditov je jednou z podmienok pre postup do vyššieho ročníka.  
Sylabus PVP predmetu praktické lekárstvo

Výuka praktického lekárstva, štvrtky dve hodiny prednášok od 17.30 - 18.15  a 18.20 - 19.20 hod
Miesto: Školiace stredisko FNsP MB, Námestie SNP 10 v Bratislave

Učebné texty zo všeobecného praktického lekárstva pre medikov on line

Prednášky - zimný semester 2016/2017 LF UK:

Dátum Prednášajúci, téma
06.10. Prof. Oto Masár: Otvorenie
Peter Lipták: Úvod do primárnej starostlivosti (1,2,3)   
13.10. Vanda Valkučáková: Komunikačné nástroje
Jana Zimanová: Pracovno lekárske aspekty praktického lekárstva(1). Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, vedenie motorového vozidla, držanie zbrane(2). 
20.10. Soňa Ostrovská, I. Vaverková: Očkovanie v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
27.10. Katarína Fedorová: Právne problémy v ambulancii PL
03.11. Prof. Oto Masár: Bolesť v ambulancii PL
Adriana Šimková: Endokrinologické ochorenia v ambulancii VLD
10.11. Michaela Macháčová: Laboratórrna a prístrojová diagnostika na ambulancii VLD, testovanie CRP, INR, hsCRP priamo študentami počas hodiny
10.11. Jana Bendová: Organizácia všeobecnej praxe + špecifiká praxe v meste a na vidieku. Práva pacientov a bezpečnosť pacientov v primárnej praxi (4)
Peter Pekarovič: Motivácia k všeobecnému praktickému lekárstvu
24.11. Dana Buzgová: Pečeňové ochorenia v ambulancii VLD
Romana Compagnon: Srdcové zlyhanie v ambulancii VLD
01.12. Iveta Vaverková, Soňa Ostrovská: Kazuistiky z praxe všeobecného lekára
08.12. Prevencia: Jana Bendová (1,2,3), Jana Zimanová(3)
15.12. Prof. Oto Masár: Záver

Vybrané minuloročné prednášky:.

Zimanová
1. Pracovno lekárske aspekty praktického lekárstva
2. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, vedenie motorového vozidla, držanie zbrane...
3. Pracovnolekárske aspekty prevencie v ambulancii VLD

Bendová
1. Prevencia 1
2. Prevencia 2
3. Primárna, sekundárna, terciárna, kvartérna, obsah a periodicita preventívnych prehliadok. Celospoločenské preventívne programy, postavenie na primárnej starostlivosti (KV, ONK, očkovanie...)
4. Špecifiká praxe v meste a na vidieku. Práva pacíentov. Bezpečnosť pacientov v primárnej praxi.

Macháčová
Laboratórna a prístrojová diagnostika, prístrojové vybavenie ambulancie, software.

Šimková
Štítna žľaza, srdce a kardiovaskulárne riziko

Lipták
1. Definície, miesto v zdravotnom systéme, prínos, význam PZS, fragmentovaná verzus integrovaná ZS
2. Miesto a praktické fungovanie lekára v primárnej starostlivosti
3. Politická podpora a umenie "ničnerobenia"
4. Primárna, sekundárna a terciárna starostlivosť (PST systém starostlivosti).
5. Komunitný a sociálny rozmer primárnej zdravotnej starostlivosti.

Zahraničné kontakty

EURACT - európska akadémia učiteľov všeobecného praktického lekárstva
Členmi EURACTu je z našich učiteľov Jana Bendová, Iveta Vaverková, Michaela Macháčová, Dana Buzdová, Romana Compagnon  a Peter Lipták.
Správy zo zasadnutí výboru EURACT (Jana Bendová):
Novinky zo zasadnutia EURACT, Tirana 3. - 5. október 2013
Zasadnutie výboru EURACT, Porto, 2. - 4. október 2014
Zasadnutie výboru EURACT, Praha, 23. - 24. apríl 2015

Diskusné fórum: Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK Bratislava
vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk