Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3120

Oficiálna stránka SSVPL

Financovanie 2017

Dobre uviazané prúty sú viac než most.
Tak ich poďme spojiť,
nedajme sa zlomiť,
nežerme sa sami až na kosť.

Aktualizácia 9.7.2017
Náklady na pacienta nie na lekára!
Kritériá efektivity VLD
Požiadavky VLD ZAP do zmlúv so ZP 9. júl 2017
Tlačová správa = stanovisko výboru SSVPL z 3.7.2017
Tlačová správa ZAP z  28.6.2017
List ZAP Výboru NRSR pre zdravotníctvo zo 14.6.2017

Aktualizácia 5.6.2017
Požiadavky VLD pripravované na rokovanie s VšZP ponúknuté VLD k diskusii ZAP + SSVPL + ZDRAVITA + ZVLD
Nové kritériá efektivity pre VLD - Na pacienta nie na lekára!

Aktualizácia 20.4.2017
Vyhlásenie zástupcov VLD v ZAP (Lipták, Makara, Ostrovská, Pekarovič) k súčasnej situácii v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami a formulovanie stratégie a našich požiadaviek na nasledujúce 3 mesiace - rokovanie o nových podmienkach zmluv od júla 2017

Zrušiť doterajšie kritériá efektivity, ktoré udržujú neefektivitu a sú na úkor pacientov aj poskytovateľov a zaviesť nové kritériá, ktoré majú potenciál ušetriť až 500 miliónov € ročne a poskytnúť ich poskytovateľom

Ponúkli sme ZP spoluprácu a pomoc pri zavádzaní nových efektívnych hodnotiacich/motivačných kritérií.

Aktualizácia 28.3.2017
Na zabezpečenie riadneho fiancovania primárnej zdravotnej starostlivosti, navrhujú zástupcovia VLD v ZAP a výbor SSVPL zaviesť prechodne, do splnenia našich požiadaviek v zmluvávh so ZP poplatky od pacientov vo výške 2-4€ za jednu návštevu. Pozrite toto stanovisko

Viac informácií pozrite na stránke ZAP

Doplnkové ordinačné hodiny (DOH) nebudú, Ambulantná pohotovostná služba (APS) áno!

V dňoch 28.2. – 17.3.2017 sa uskutočnilo 8 diskusných stretnutí lekárov s ministrom zdravotníctva k legislatívnym návrhom Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) týkajúcich sa zmien ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a doplnkových ordinačných hodín (DOH), ktorých sa zúčastnilo cca 800 lekárov. Tieto stretnutia zorganizovala Slovenská lekárska komora (SLK) v spolupráci s regionálnymi lekárskymi komorami a za účasti organizácií združujúcich ambulantných poskytovateľov – Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky (ASL SR) a Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP).

Prítomní lekári ocenili ochotu ministra zdravotníctva a štátnej tajomníčky otvorene diskutovať o problémoch ambulantného sektora. Účastníci regionálnych stretnutí pozitívne prijali legislatívny návrh na zmenu súčasnej organizácie lekárskej služby prvej pomoci a jej premenu na APS za podmienok obsiahnutých v legislatívnom návrhu. Naopak, napriek niektorým pozitívnym prvkom v legislatívnom návrhu DOH, väčšina zúčastnených lekárov sa vyjadrovala k tomuto návrhu negatívne.

Z iniciatívy SLK sa dňa 28.3.2017 uskutočnilo na pôde ministerstva zdravotníctva pracovné stretnutie s cieľom vyhodnotiť názory lekárskej obce získané na vyššie uvedených stretnutiach. SLK na rokovanie prizvala aj zástupcov ASL SR a ZAP, aby tak prezentovala jednotu názorov lekárskej obce, čo sa žiaľ nestalo. SLK a ZAP dôsledne zastávali stanovisko lekárov a to, že legislatívny návrh APS je možné s pripomienkami akceptovať, ale návrh DOH vyžaduje takú mieru prepracovania, že v súčasnom období ho nie je možné prijať. Prezident ASL SR prekvapujúco zhodnotil legislatívny návrh k DOH ako dobrý. Zo strany MZ SR boli pripomienky a výhrady SLK a ZAP k DOH prijaté. V súčasnej dobe sa nebude v legislatívnom návrhu zavedenia DOH pokračovať.

Následne sa účastníci stretnutia venovali dopracovaniu legislatívneho návrhu APS. SLK opakovane zdôraznila požiadavku lekárov na skrátenie APS do 22. hodiny a potrebu dopracovania podmienok výberových konaní organizátorov APS. Záverom stretnutia minister zdravotníctva prisľúbil, že v najbližších dňoch zašle SLK dopracovaný legislatívny návrh k APS, ktorý bude predmetom ďalších rokovaní.

Vážení poskytovatelia ambulantnej starostlivosti, na záver si Vás dovoľujeme ešte informovať, že Slovenská lekárska komora spolu so ZAP robí všetko pre to, aby v čo najkratšom čase došlo k reálnemu spojeniu Zdravity so ZAP v jednu silnú organizáciu, ktorá vo Vašom záujme dokáže presadiť Vaše oprávnené požiadavky. Veríme, že rovnako zodpovedne k spojeniu pristúpia aj vrcholoví funkcionári Asociácie súkromných lekárov SR. Inej cesty, ako byť úspešní totiž niet.

(zdroj http://zapsk.sk/doplnkove-ordinacne-hodiny-doh-nebudu-ambulantna-pohotovostna-sluzba-aps-ano/)

Toto je náš cieľ!

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk