Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3159

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
10% 10%
 
Nie
90% 90%
 

Oficiálna stránka SSVPL

Financovanie 2017-2018

Dobre uviazané prúty sú viac než most.
Tak ich poďme spojiť,
nedajme sa zlomiť,
nežerme sa sami až na kosť.

Aktualizácia 17.7.2018
Stav rokovaní ZAP VLD s VšZP k 17.7.2018

Definitívne dojednaný kontrakt ZAP VLD s Dôvera ZP, platný od 1.7.2018
Navýšenie základnej kapitácie o 9%, DK o 47%, to znamená navýšenie kapitácie spolu o 11,5%, nové výkony - CRP+ výkon č.10 - starostlivosť o chronických pacientov. Celkové navýšenie kontraktu minimálne o 12%.

►Aktualizácia 18.6.2018
- rokovania pokračujú, naša požiadavka na navýšenie preventívneho, očkovacieho, návštevného a nekapitovaného bodov. Podrobne pozrite náš návrh.
Návrh kontraktu VLD ZAP - Dôvera ZP odoslaný do ZP 18.6.2018

►Aktualizácia 14.6.2018
Nový kontrakt VLD ZAP - Dôvera ZP dohodnutý na rokovaniach14.6.2018
V kocke:
1. Zvýšenie základnej kapitácie o 9%

2. Nové výkony- CRP a 10-starostlivosť o chronicky chorých pacientov (hypertonici, diabetici, FA...)
3. Nová metodika počítania KEF - náklady na pacienta


►Aktualizácia 17.2.2018
VšZP zatiaľ nereflektovala na požiadaky VLD na dofinacovanie nášho segmentu starostlivosti o dospelých pacientov.
17.2.2018 zasadal výbor SSVPL, k ekonomickej problematike schválil vo vyhlásení tieto dva body:
1. Výbor vyzýva k zjednoteniu všetkých ambulantných lekárov. Schvaľuje platformu zjednotenia všetkých ambulantných lekárov postavenú na stanovení reálnych nákladových cien, presadzovaní rovnakých personálnych nákladov pre všetky segmenty starostlivosti a na manažmente efektivity založenom na hodnotení celkových nákladov pacienta v systéme. Poveruje svojich zástupcov v ZAP (Združenie ambulantných poskytovateľov) aktívne presadzovať túto líniu zjednotenia.  4. Prehlbuje sa nedofinancovanie ambulancií VLD (Všeobecný lekár pre dospelých), oproti iným segmentom. Napríklad na priemernú ambulanciu VLD s 1700 dospelými pacientmi ide dnes mesačne ešte o 1000€ menej ako na priemernú ambulanciu VLDD (Všeobecný lekár pre deti a dorast) s 1000 deťmi. Výsledok rokovaní VLD s VšZP je neuspokojivý, nezabezpečuje poskytovanie ani základnej zdravotnej starostlivosti v potrebnej kvalite a rozsahu. Výbor podporuje požiadavku navýšenia zdrojov pre VLD o 8%, keďže o toto percento boli navýšené zdroje pre zdravotníctvo v štátnom rozpočte na rok 2018 a toto navýšenie o 8% zakotvuje aj memorandum, ktoré bolo uzatvorené medzi ZAP a VšZP.
Celé vyhlásenie Výboru SSVPL zo 17.2.2018

►Aktualizácia 13.2.2018
Požiadavky ZAP na rokovanie s VšZP za segment VLD v sídle VšZP 14.2.2018

Zápisnica VZ ZAP z 26.1.2018 v Martine

►Aktualizácia 6.2.2018
Na poslednom rokovaní s VšZP 17.1.2018, VšZP iba zopakovala svoju poslednú ponuku, kde navýšenie pre VLD predstavuje cca 2-3%. Naďalej trvá na jednom dni do 17.00 a pri akceptovaní výkonu H0004 trvá na vykonávaní odberov hoci to nie je ani uvedené v zmluve a to tento výkon prepláca iba 1x ročne. Výkon CRP odmieta hradiť a výkon INR navrhuje preplácať iba 8x do roka. Naviac navrhuje opäť sa vrátiť k hodnoteniu efektivity pomocou neslávných KEF -  náklady na lieky a vyšetrenia hodnotiť na jednotlivých lekárov. Na elektronizáciu chcú pridať 10 centov.

Táto ponuka je neakceptovateľná, budeme rokovať 7.2.2018. Jednak žiadame navýšenie o 8%, tak ako VšZP sľúbila v memorande uzatvorenom v roku 2017, sú to prostriedky, o ktoré sa navýšil rozpočet na zdravotníctvo zo štátneho rozpočtu v roku 2018. Potom keďže VšZP vykazuje zisk v roku 2017 35 mil € a ambulanncie VLD boli podfinancované o 1000€ oproti ambulanciáím VLDD podľa údajov vo vestníku ÚDZS, tak žiadame aby VšZP z toho, keďže má 60% podiel na trhu, splatila 60% a rozpustila tento finančný vankúš na dofinancovanie VLD na úroveň VLDD. Jedná sa iba o 15 mil € (600€x12x2100 ambulancií VLD). Ostatné financie zo zisku VšZP je potrebné použiť na dofinancovanie nákupu ostatných podživených segmentov ako sú neurológovia, psychiatri a aj rehabilitačná starostlivosť, ktoré popri VLD rovnako živoria. Toto budeme za VLD presadzovať pri rokovaniach 7.2.2018.

V prípade nedohody nás VšZP núti organizovať prechod na pokladničný systém. Pravdepodobne už iba pokladničný systém dokáže pre pacientov zabezpečiť finančné pokrytie indikovaného rozsahu a tým aj bezplatnosť zdravotnej starostlivosti. My zabezpečíme indikovaný rozsah a bezplatnosť zabezpečí zdravotná poisťovňa preplatením nákladov pacientom na základe predloženia účtov z našich pokladní.

►Aktualizácia 30.12.2017
List ZAP členom z 30.12.2017

►Aktualizácia 22.12.2017
VšZP
Zápisnica z rokovaní ZAP/VLD  s VšZP z 20.12.2017
Požiadavky VLD ZAP na týchto rokovaniach
Metodika výpočtu IDK(VLD ZAP)

UNION
Zápisnica z rokovaní ZAP a UNION ZP z 8.12.2017

►Aktualizácia 9.7.2017
Náklady na pacienta nie na lekára!
Kritériá efektivity VLD
Požiadavky VLD ZAP do zmlúv so ZP 9. júl 2017
Tlačová správa = stanovisko výboru SSVPL z 3.7.2017
Tlačová správa ZAP z  28.6.2017
List ZAP Výboru NRSR pre zdravotníctvo zo 14.6.2017

►Aktualizácia 5.6.2017
Požiadavky VLD pripravované na rokovanie s VšZP ponúknuté VLD k diskusii ZAP + SSVPL + ZDRAVITA + ZVLD
Nové kritériá efektivity pre VLD - Na pacienta nie na lekára!

►Aktualizácia 20.4.2017
 
Vyhlásenie zástupcov VLD v ZAP (Lipták, Makara, Ostrovská, Pekarovič) k súčasnej situácii v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami a formulovanie stratégie a našich požiadaviek na nasledujúce 3 mesiace - rokovanie o nových podmienkach zmluv od júla 2017

Zrušiť doterajšie kritériá efektivity, ktoré udržujú neefektivitu a sú na úkor pacientov aj poskytovateľov a zaviesť nové kritériá, ktoré majú potenciál ušetriť až 500 miliónov € ročne a poskytnúť ich poskytovateľom

Ponúkli sme ZP spoluprácu a pomoc pri zavádzaní nových efektívnych hodnotiacich/motivačných kritérií.

►Aktualizácia 28.3.2017
Na zabezpečenie riadneho fiancovania primárnej zdravotnej starostlivosti, navrhujú zástupcovia VLD v ZAP a výbor SSVPL zaviesť prechodne, do splnenia našich požiadaviek v zmluvávh so ZP poplatky od pacientov vo výške 2-4€ za jednu návštevu. Pozrite toto stanovisko

Viac informácií pozrite na stránke ZAPČlánky
Doplnkové ordinačné hodiny (DOH) nebudú, Ambulantná pohotovostná služba (APS) áno!
(http://zapsk.sk/doplnkove-ordinacne-hodiny-doh-nebudu-ambulantna-pohotovostna-sluzba-aps-ano/)

Posledná aktualizácia 17.2.2018 (pl)

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk