Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

XXXI. Výročná konferencia SSVPL SLS 21. - 23.10. 2010 - Bojnice - pripravujeme

      Pozvánka-prihláška pre účastníka

     
Pozvánka pre sestričky
 
     
Organizačné pokyny-daňový doklad, pre účastníka

     
Prihláška pre vystavovateľa

Vyhlásenie pre médiá k XXXI. Výročnej konferencii

Všeobecný lekár špecialista na polymorbiditu ●multidimenzionálny prístup ●posun paradigmy – od jednotlivého problému ku komplexnému cieľu ●tímová práca - všeobecný praktik, zdravotná sestra a ... ●starostlivosť o chronických, polymorbídnych, starých a imobilných pacientov
●preventívne zameranie ●kompetencie ●upgrade vedomostí ●financovanie

Nad konferenciou prevzal záštitu minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik
Konferencia sa koná s podporou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EURO), Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť (EFPC), Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP) a v spolupráci so Slovenskou komorou zdravotných sestier a pôrodných asistentiek (SKZSaPA)
Všeobecný lekár špecialista na polymorbidituOrganizačný výbor konferencie:
 
MUDr. Iveta Vaverková, MPH, Prezident SSVPL SLS a Prezident konferencie, 0908724955, i.vaverkova@gmail.com  
MUDr. Karol Herda, predseda organizačného výboru, 0907361739, karol.herda@zoznam.sk  
MUDr. Darina Sedláková, MPH, Riaditeľka sekretariátu WHO, koordinácia podpory a projektov WHO zameraných na rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti v SR 0903420378, dse@euro.who.int  
MUDr. Jana Bendová, koordinácia zahraničných účastníkov,0903131311, jana_bendova@hotmail.com  
MUDr. Peter Makara, MPH, Viceprezident SSVPL SLS, 0903 705055, peter.makara@gmail.com  
MUDr. Peter Pekarovič, Vedecký sekretár SSVPL SLS, 0904 878628, peterpekarovic@pobox.sk  
MUDr. Peter Lipták, Riaditeľ sekretariátu SSVPL SLS, koordinátor konferencie, 0903 440016, lipp@pobox.sk  
Marcela Idlbeková, FARMI-PROFI, manažér ubytovania 0918 569890, idlbekova@farmi-profi.sk  

Miestom konferencie SSVPL SLS zostávajú tradičné Bojnice.
Ubytovanie si môžete zabezpečiť samostatne- ubytovanie Bojnice, alebo využite služby manažéra ubytovania.

O konferencii
 
XXXI.Výročná konferencia bude upgradom nových poznatkov v jednotlivých oblastiach prevencie, diagnostiky a liečby. Problémom všeobecného lekárstva a primárnej starostlivosti bude venovaný samostatný blok. Bude predstavený projekt WHO, zameraný na monitorovanie PZS na Slovensku. Predstavíme projekty spolupráce s EFPC a holandským inštitútom NIVEL, ktorí podporujú posilnenie postavenia VLD na Slovensku.

Pozývame Vás aj na členskú schôdzu SSVPL SLS. Uskutoční sa v rámci konferencie v sobotu 23. OKTÓBRA 2010 od 14.30 v kongresovej sále.

 Program konferencie

Internetová stránka konferencie, kde je umiestnený aktualizovaný program a možnosti ubytovania – www.vpl.sk. Tu je aj možnosť podania prihlášky na konferenciu a zabezpečenie ubytovania on-line.

Pozývame všetkých všeobecných lekárov na našu XXXI. Výročnú konferenciu
                                                                                                                                                      Výbor SSVPL SLS

Organizačné pokyny pre účastníka:

Dátum konania:
21. – 23. október 2010

Miesto konania: Kultúrne centrum Bojnice, Hurbanovo námestie 19/41, Bojnice.

Prezentácia účastníkov: 21. až 23. októbra 2010 od 7.30 hod.

Konferenčné poplatky

Možnosť písomného prihlasovania uzatvorená 10.10.2010.
Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predložiť pri registrácii.


Pre písomne prihlásených do 10.10.2010, platené prevodom alebo poštovou poukážkou:
20 EUR pre členov SSVPL SLS a 25 EUR pre nečlenov SSVPL SLS.
Platbu realizujte poštovou poukážkou na účet SSVPL SLS: 4 001 173 809 / 3100, dátum odoslania najneskôr do 10.10.2010.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: uveďte svoje IČO, tí ktorí nemajú pridelené IČO uvedú 0
Špecifický symbol:
1. pre členov - číslo členskej plastovej ID karty SSVPL SLS
2. pre nečlenov - prvých šesť čísiel rodného čísla
Príklad: xx xx xx / - - - - ako variabilný symbol nečlenovia zadajte z Vášho rodného čísla prvých 6 čísiel tu označených ako x.
Žiadame Vás aby Ste presne uvádzali variabilný symbol a špecifický symbol, predídete tak problémom s identifikáciou Vašej platby.
Študenti, nepracujúci, dôchodcovia a zdravotné sestry platia polovičné poplatky.

Konferenčné poplatky v prípade prihlásených účastníkov v termíne po 10.10.2010 možno zaplatiť poštovou poukážkou na účet SSVPL SLS a sú v rovnakej výške ako u neprihlásených účastníkov platiacich na mieste pri registrácii.
Neprihlásení účastníci platia konferenčný poplatok  na mieste pri registrácii.
Výška poplatkov u neprihlásených účastníkov:
25 EUR pre členov SSVPL SLS a 30 EUR pre nečlenov SSVPL SLS.
Študenti, nepracujúci dôchodcovia a zdravotné sestry platia polovičné poplatky. 

Kredity: 

Lekári podľa kritérií SACCME:
1. deň konferencie (21.10) – 5 kreditov za pasívnu účasť,
2. deň konferencie (22.10) – 8 kreditov za pasívnu účasť
3. deň konferencie (23.10) – 6 kreditov za pasívnu účasť

Zdravotné sestry podľa kritérií SKSaPA:
1. deň konferencie (21.10) – 6 kreditov za pasívnu účasť,
2. deň konferencie (22.10) – 8 kreditov za pasívnu účasť
3. deň konferencie (23.10) – 6 kreditov za pasívnu účasť

Organizačné pokyny- daňový doklad, pre účastníka

Pozvánka-prihláška pre účastníka

Prihláška pre vystavovateľa

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1877903
Celkom za 2019
76843
Tento mesiac
10503
Dnes
463