Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia SSVPL SLS

Programové tézy
posun paradigmy – od jednotlivého problému ku komplexnému cieľu špecializácia na multimorbiditu multidimenzionálny prístup guideliny verzus pacient umenie nerobiť nič tím PZS – všeobecný praktik + zdravotná sestra  chronickí, polymorbídni, starí, imobilní, inkontinentní pacienti domaupgrade vedomostí preventívne zameranie kompetencie ●spravodlivé financovaniezjednotenie

    
      Pozvánka - list prezidentky všeobecným lekárom     Program konferencie
       Plánovač
     
      Organizačné pokyny, účtovný/daňový doklad


      Kontakty na organizátorov


      Prihláška účastníka


Registrácia a ubytovanie online Farmi -Profi


    
       Prihláška vystavovateľa
 

      Pozvánka pre partnerov a vystavovateľov - list prezidentky  

     
       Zoznam partnerov a vystavovateľov


       Schéma umiestnenia stánkov vystavovateľov


 
Registračné poplatky

LEKÁRI do 31.8.2012 po 1.9.2012 na mieste na mieste jeden deň
členovia SSVPL SLS 25 € 30 € 40 15€
nečlenovia SSVPL SLS 35 € 40 € 45 20€
ZDRAVOTNÉ SESTRY do 31.8.2012 po 1. 9. 2012 na mieste na mieste jeden deň (sobota)
členky SKSaPA 15€ 20 € 25 € 5€
nečlenky SKSaPA 20 € 25 € 30€ 10€

Prednášatelia, členovia výboru a organizátori, študenti a nepracujúci dôchodcovia majú vstup voľný.


Pozvánka na XXXIII. Konsolidačnú výročnú konferenciu SSVPL SLS

       Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte aby som Vás v mene svojom a aj v mene celého výboru SSVPL SLS pozvala na tradičnú jesennú už XXXIII.,  verím, že konsolidačnú výročnú konferenciu našej odbornej spoločnosti, ktorá sa uskutoční znova v inšpirujúcej atmosfére pod štítmi Vysokých Tatier. Čerstvý vzduch, veľkolepý priestor a samozrejme naše, verím že, spoločné úsilie o vysokú kvalitu odborného programu je to, čo Vám ponúkame tento rok.

Pokračujeme v tradícii a organizujeme našu konferenciu v spolupráci s WHO v nadväznosti na medzinárodné konferencie WONCA Europe a EFPC (Európskeho fóra primárnej starostlivosti) tak, aby sme mohli privítať v jednotlivých blokoch profesorov všeobecného lekárstva z viacerých krajín Európy. Uznaním našej práce je aj prizvanie SSVPL SLS k organizácii Česko –Slovenského dňa na svetovom podujatí všeobecných lekárov budúci rok WONCA World konferencia Praha 2013. Už teraz vás tam všetkých pozývame. Z domácich profesorov pozývame z jednotlivých oblastí popredných špecialistov. Sme radi, že spolupráca so SKSaPA pokračuje aj tento rok a teda vzdelávať sa opäť prídu aj naše zdravotné sestry. Znovu oslovujeme s pozvaním aj širšiu verejnosť českých a poľských všeobecných lekárov. Necháme sa prekvapiť, čo dokážu kolegiálne kontakty v krásnom
prostredí Vysokých Tatier.

Konferencia je opäť koncipovaná ako široký upgrade vedomostí v rôznych odboroch v paralelných sekciách so zameraním na uplatnenie v našej každodennej praxi. Objem vzdelávania bude ako každoročne náročný, pripravujeme konferenciu odpovedajúcu 20 kreditom CME.Pripravujeme pre Vás nielen odborné medicínske témy, ale aj prednášky z oblasti práva, organizácie, ekonomiky a etiky.

Ťažisko staviame na vzájomnej výmene našich skúseností. Cieľom SSVPL SLS nie je nútiť každého všeobecného lekára do všetkých odborných aktivít. Je dôležité aby sa každý všeobecný lekár mohol rozvíjať v tých konkrétnych oblastiach, o ktoré sa sám zaujíma. Keďže každý z nás je iný a aj možnosti v každom regióne sú odlišné, chceme poskytovať každému podporu pri jeho individuálnom odbornom raste. Keď preukážeme vedomosti a zručnosti, potom môžeme rokovať s poisťovňami aj o konkrétnych úhradách nad rámec kapitácie. Dôležitý je aj náš neustály tlak na odstránenie zbytočných preskripčných obmedzení. V pestrých možnostiach našej práce spočíva aj hlavná odborná atraktívnosť všeobecného lekárstva. Aj na tejto konferencii budeme organizovať workshop pre mladých všeobecných lekárov a študentov medicíny.

Na záver iba zdôrazňujem – aktivita každého všeobecného lekára je veľmi potrebná a vítaná. Máte možnosť prihlásiť svoje prezentácie, postery, alebo poradiť sa o svojich nápadoch na obohatenie priebehu konferencie u členov organizačného a programového výboru konferencie (pozrite kontakty).

Tešíme sa na stretnutie s Vami nielen pri vzdelávaní, ale aj pri aktívnom oddychu a zábave.

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Prezidentka SSVPL SLSKontakty - Predsedníctvo a organizačný výbor konferencie:

Prezidentka konferencie: MUDr. Iveta Vaverková, MPH, 0908 724 955, i.vaverkova@gmail.com

Organizačný výbor konferencie:
MUDr. Eva Berešová, 0903 630 023, eberesova@mail.t-com.sk
MUDr. Peter Makara, MPH, 0903 705055, peter.makara@gmail.com
MUDr. Peter Bakič, 0911 708 866, bakicpeter@gmail.com
Programový výbor konferencie:  
MUDr. Jana Bendová, 0903 131311, jana_bendova@hotmail.com,
MUDr. Martina Jandzíková, 0902 366 472, m.jandzikova@gmail.com,  
MUDr. Peter Lipták, 0903 440016, lipp@pobox.sk,
MUDr. Peter Pekarovič, 0904 878 628 peterpekarovic@pobox.sk 

Koordinácia zahraničných účastníkov: MUDr. Jana Bendová, +421 903 131311, jana_bendova@hotmail.com

Spolupráca a podpora WHO: MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku, 0903420378, dse@euro.who.int  

Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných ZZ: Mgr. Jaroslava Lunterová
int. a kard. amb., Daxnerová 9, 050 01 Revúca, 058/4424245, jaroslavalunterova@gmail.com, jaroslava.l@centrum.sk  

Sekretariát SSVPL SLS:
MUDr. Peter Lipták, Námestie SNP 10, 814 66, Bratislava, 0903 440016, lipp@pobox.sk , www.vpl.sk  

Organizačné zabezpečenie a podpora ubytovania: 
Marcela Idlbeková, 0918 569 890, idlbekova@farmi-profi.sk, Farmi - Profi spol. s r.o, www.farmi-profi.sk

Kto sa chce ubytovať samostatne má k dispozícii okrem konferenčných hotelov množstvo iných hotelov a penziónov v celej škále cien a rozsahu poskytovaných služieb.

Miesto konferencie: Vysoké Tatry – Starý Smokovec, Smokovce
Konferenčné hotely:
1. Grandhotel Bellevue
2. Grandhotel Starý Smokovec

Plánik konferenčných priestorov a umiestnenie vystavovateľovOstatní vystavovatelia sú umiestnení v priestoroch pri registrácii vo vstupnej hale Grandhotela Bellevue.

Dotazníky XXXIII. konferencie - pripravujeme:
 Dotazník SSVPL SLS
 Dotazník ...

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1902008
Celkom za 2019
100948
Tento mesiac
6400
Dnes
70