Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3178

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
10% 10%
 
Nie
90% 90%
 

Oficiálna stránka SSVPL

Príhovory prezidentov


Príhovor prezidenta na začiatok nového roka 2018

Príhovor prezidenta pred XXXVII. Výročnou konferenciou
Čo očakávame od nového ministra zdravotníctva

Príhovor prezidenta pred XXXVI. Výročnou konferenciou

Príhovor prezidenta pred XXXV. Výročnou konferenciou
Príhovor prezidenta pred voľbami  2014
Príhovor prezidenta 6.10.2013
1. príhovor novozvoleného prezidenta 5/2013


Novoročný príhovor prezidentky SSVPL SLS, 2. január 2012
 vo formáte pdf. na stiahnutie

Vážené kolegyne, kolegovia,

hoci už prežívame prvé dni roku 2012, rada by som sa vrátila k zhodnoteniu toho minulého. Prvotný zámer napísať krátky príhovor, vzhľadom na množstvo dôležitých udalostí, nevyšiel. Takže som sa rozhodla rozdeliť ho na prehľadné tematické bloky, aby každý našiel to, čo ho zaujíma.

Členské príspevky za rok 2012
Vzhľadom na situáciu, kedy nám SLS zadržiava finančné prostriedky z členských poplatkov za rok 2011, čím porušuje našu spoločnú zmluvu o spolupráci, výbor SSVPL SLS na základe mandátu členskej schôdze rozhodol, že členské príspevky od roku 2012 si budeme vyberať samostatne. Vážení kolegovia, dovoľujem si Vás požiadať o poukázanie členského príspevku vo výške 20,00 € za rok 2012 priamo na účet SSVPL SLS vedený vo Volksbank Slovensko a.s., č.ú: 4 001 173 809/ 3100. Ako účtovný doklad poslúži tento list spolu s dokladom o úhrade (ústrižok zloženky, výpis z účtu).

Úsilie na poli legislatívy

Predchádzajúci rok nám priniesol nie veľmi potešujúce udalosti, ale aj niekoľko dobrých zmien. Výbor sa usiloval byť v centre diania a reagovať na požiadavky pri riešení problémov týkajúcich sa našej práce. Avšak komunikácia a spolupráca s kompetentnými bola a je mimoriadne náročná. Zákony z dielne MZ SR situáciu v primárnej zdravotnej starostlivosti nezlepšili, naopak vniesli do nej ďalšie nekoncepčné normy a viaceré fungujúce oblasti doslovne zablokovali – zrušenie základnej funkcie PZS „gatekeepingu“, nekoncepčnú vyhlášku o atestácii špecialistov v odbore všeobecné lekárstvo, zákon o lieku priniesol nič neriešiacu generickú preskripciu a navzájom sa vylučujúce ustanovenia o očkovaní, zostáva nedoriešenie LSPP. Ku všetkým týmto otázkam sme za našu odbornú spoločnosť vyjadrili odmietavé odborne zdôvodnené stanovisko a žiadali MZ SR o ďalšie rokovania. Začiatkom decembra sme zorganizovali stretnutie všetkých zainteresovaných odborných spoločností a odborných sekcií SLK a vydali sme spoločné vyhlásenie k zablokovaniu očkovania novou legislatívou od 1.12.2011. Naším tlakom, ku ktorému sa pridala aj komora lekárnikov (SLeK) sme donútili MZ SR urýchlene vypracovať vyhlášku, ktorá umožní od 1.2.2012 dodávku vakcín priamo do ambulancií VL od veľkodistribútorov s uplatnením obchodnej prirážky k cene vakcíny poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri účtovaní očkovania zdravotnej poisťovni. Žiadali sme návrat k doterajšej bezproblémovej praxi pri očkovaní. Komu bude vyhovovať nový spôsob, ktorý presunie obchod s vakcínami z lekární do ambulancií? Môže priniesť malé navýšenie platieb za očkovanie ale zaťaží nás finančným rizikom a zložitou administratívou. Naďalej zostane aj možnosť požiadať poisťovne o dodanie vakcín pre ich poistencov. Rokovania k tejto problematike nás čakajú už začiatkom roka.
V onkologickej prevencii sme podporili prim. MUDr. Rudolfa Hrčku a podarilo sa od 1/2012 dohodnúť zmeny vo vykazovaní a úhrade OK testu, tak ako to je v novej zmluve s VšZP.

ALIANCIA VLD
V oblasti zastupovania našich ekonomických záujmov sme presadili vznik ALIANCIE VLD. Jej plnú funkčnosť rozhodne podporujeme. Už krátke fungovanie prináša svoje ovocie.
       Naša stratégia JEDNY SPOLOČNÉ POŽIADAVKY, JEDEN SPOLOČNÝ ROKOVACÍ TÍM dosiahla prvé úspechy. Tlakom spojených mandátov Zdravity a SLK sa dosiahlo pri rokovaniach s VšZP, že na obdobie 1.1.- 31.3.2012 sa celoplošne zvyšuje kapitácia VL o 3,5%, a pre mandatárov SLK a Zdravity o 7 %. A na obdobie od 1.4. 2012 sa rokuje o nových zmluvách. Z uvedenej situácie vidieť, že naši zástupcovia v organizáciách nespia, konajú a prichádzajú aj výsledky, tak ako v LOZ.
       Vážení nemandanti VLD, zobuďte sa už konečne a podporte svojich kolegov. Dajte mandát na vyjednávanie s poisťovňami ALIANCII VLD! Prikladáme mandátnu zmluvu SLK, alebo odporúčame podpísať mandát Zdravite. Je najvyšší čas konečne sa zjednotiť a žiadať spoločne splnenie našich oprávnených požiadaviek. Stretnite sa v regiónoch, poraďte sa a získajte, presvedčte faktami váhajúcich kolegovPotrebný je každý mandát.
Ako sa stať mandatárom SLK?
Je potrebné doplniť a podpísať v dvoch výtlačkoch mandátnu zmluvu SLK a ďalej doplniť svojimi údajmi a podpísať v troch výtlačkoch plnomocenstvo SLK. Všetky tieto tlačivá potom poslať na adresu:
Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava.
Jeden výtlačok mandátnej zmluvy po podpísaní prezidentom SLK zostane na SLK a jeden dostanete poštou. Plnomocenstvá sú určené na preukázanie mandátu pri rokovaniach s jednotlivými zdravotnými poisťovňami, preto sú potrebné 3x.

Vzdelávanie 2011
Ďalšou dôležitou činnosťou našej odbornej spoločnosti je samozrejme oblasť vzdelávania. Aj v tejto oblasti bol rok 2011 veľmi bohatý, či už na domácej alebo zahraničnej pôde.
       V regionálnom vzdelávaní sme zorganizovali ďalší ročník MEDIFÓRA s problematikou očkovania, nový cyklus prednášok ŠKOLA BOLESTI (MUDr. Danica Bezáková). Pokračovali KURZY RESUSCITÁCIE (MUDr. Patrícia Eftimová), ktoré majú veľmi dobrú odozvu a vysokú odbornú kvalitu. Uskutočnil sa aj ďalší ročník projektov – Dni zdravých žílDni srdca 2011. Zorganizovali sme v spolupráci s Krétskou univerzitou workshop o vedeckej práci vo všeobecnom lekárstve a niektorí z nás sa stali žiakmi prof. Christosa Lionisa z Wonca Europe. 
       Na jar sme spoluorganizovali XV. Kongres SLS – 3. Fórum spolupráce SSVPL SLS všeobecných lekárov a špecialistov na tému ONKOLÓGIA. Toto fórum spolupráce sa mohlo uskutočniť iba vďaka finančnej podpore, ktorú sme zabezpečili pre SLS. Významnou mierou sme prispeli aj k odbornému programu tohto fóra spolupráce všeobecných lekárov a špecialistov v starostlivosti o onkologického pacienta. Prednášky z tejto akcie sme umiestnili na našej web stránke a tak zostali k dispozícii aj pre naše ďalšie štúdium. MUDr. Jana Bendová spracovala z onkologickej problematiky Odborné odporúčania, ako základnú príručku pre VLD aktualizujúcu súčasné vedomosti v tejto oblasti.
       Naše vrcholové podujatie XXXII. Výročná konferencia SSVPL SLS sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách 13.-15.10.2011. Registrovalo sa na nej 775 účastníkov, z toho 527 lekárov a 188 zdravotných sestier. Konferenciu sme organizovali spoločne so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a už tradične s podporou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EURO), Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť(EFPC) celosvetovej vedeckej organizácie všeobecných lekárov Wonca a Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP). Hlavná myšlienka konferencie bola
Všeobecný lekár – základný pilier efektívnej zdravotnej starostlivosti“.
Na našej výročnej konferencii vystúpili významní predstavitelia všeobecného lekárstva z Európy. Najvzácnejší hosť bol európsky prezident aj nás zastrešujúcej vedeckej a vzdelávacej organizácie všeobecných lekárov Wonca World, dr. Tony Mathie. Zaznelo na nej viac ako 130 prednášok. Podrobnosti sú uvedené na našej web stránke, kde je dostupný aj archív prednášok a aj zvukový záznam z dôležitých vystúpení a diskusií.
       Aj v roku 2011 sme mali aktívnu účasť na medzinárodnom kongrese Wonca Europe vo Varšave. Taktiež sme sa aktívne zúčastnili na medzinárodných workshopoch ohľadne očkovania a bezpečnosti pacienta. Rozvíja sa medzinárodná spolupráca medzi mladými všeobecnými lekármi v rámci organizácie VASCO DA GAMA. Nadviazali sme spoluprácu so SloMSA – asociácia študentov medicíny, ktorá pôsobí na lekárskych fakultách.

Plán vzdelávania na rok 2012
Na III. Vakcinologickom kongrese v januári 2012 máme samostatný blok prednášok. Podporujeme organizáciu jarného XVI. Kongresu SLS, ktorý by mal byť tento rok organizovaný na tému klinická výživa.
Pre rok 2012 pripravujeme projekty – Dni žíl, Dni trávenia, Dni srdca, Stop zbytočnej antibiotickej liečbe, pokračovanie kurzov resuscitácie, kurzy komunikácie, a ďalšie nové zaujímavé vzdelávacie projekty, napríklad v spolupráci s vydavateľstvom HERBA.
Vrcholom bude naša XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia plánovaná na 11.-13. október 2012 vo Vysokých Tatrách.
Budeme pokračovať v regionálnom vzdelávaní. Vašu predstavu o témach regionálneho vzdelávania, ale aj tematických blokoch našej výročnej konferencie a názory na organizáciu projektov prosíme napísať na návratke.

SSVPL SLS – interné záležitosti
Uvedené výsledky sme dosiahli aj napriek aktivitám skupiny osôb sústredených okolo bývalej prezidentky MUDr. Zuzany Nedelkovej, ktorá svojimi svojvoľnými krokmi porušujúcimi Stanovy SSVPL SLS, spolu s MUDr. Petrom Markom, MUDr. Evou Jurgovou, MUDr. Valériou Vasilovou a MUDr. Štefanom Lipčákom, by chcela oslabiť výbor SSVPL SLS a jeho vplyv na organizáciu života VLD. Táto skupina nespokojencov s postavením a funkciami v súčasnom výbore SSVPL SLS určenými výsledkami posledných riadnych volieb výboru v roku 2010, nebola schopná akceptovať tento nový, po voľbách reálne vzniknutý stav. Nový výbor SSVPL SLS opakovane deklaroval ústretový postoj k spolupráci aj s touto skupinou. Pristupovali sme trpezlivo ku všetkým často zbytočne vznikajúcim problémom. Vzhľadom k protiprávnym krokom druhej strany situáciu v súčasnosti riešime štandardnou súdnou cestou. Veríme v spravodlivé urovnanie sporu v prvej polovici roku 2012. Výbor SSVPL SLS je povinný dodržiavať Stanovy SSVPL SLS, hájiť záujmy členov a pracovať v prospech odbornej spoločnosti. Cestu svojvoľného rozdrobovania síl VLD odmietame.
       Na prahu roku 2012 je naša spoločnosť organizačne a ekonomicky dostatočne silná. Náročné financovanie sme zvládli vďaka našim sponzorom, ktorí výbor SSVPL SLS akceptujú ako silu, ktorá robí kvalitné vzdelávacie a organizačné projekty potrebné pre budúci rozvoj primárnej starostlivosti na Slovensku tak ako je to obvyklé v okolitých štátoch. V našej činnosti sa môžeme oprieť aj o zázemie, ktoré nám poskytuje Wonca, Európske fórum primárnej starostlivosti a naše kontakty s WHO.
       V kontraste s úspešným rokom 2011 v SSVPL SLS stojí výzva prezidenta SLS, prof. MUDr. Petra Krištúfka, ktorú adresoval našej členskej základni vo svojom poslednom liste. Vyzýva k ďalším voľbám do výboru SSVPL SLS? SSVPL SLS je svojím právnym postavením samostatný právny subjekt nezávislý od SLS. Toto nezávislé postavenie od SLS sme získali v roku 1996 aj vďaka nespokojnosti našich členov s centrálnym financovaním v SLS. Riadime sa našimi stanovami a ostatnými právnymi predpismi SR a EÚ a sme pripravení plniť naše záväzky vyplývajúce zo zmluvy o spolupráci so SLS. Ale to isté vyžadujeme aj od druhej strany. V súvislosti s výzvou prof. Krištúfka, posielame žiadosť o vysvetlenie Dozornej rade SLS. Myslíme si, že v súčasnej situácii stavu zdravotníctva na Slovensku je potrebná čo najužšia spolupráca a koordinácia a sme proti vyvolávaniu napätia medzi jednotlivými organizáciami lekárov. Vzhľadom na situáciu, kedy nám SLS zadržiava finančné prostriedky z členských poplatkov za rok 2011, čím porušuje našu spoločnú zmluvu o spolupráci, výbor SSVPL SLS na základe mandátu členskej schôdze rozhodol, že členské príspevky od roku 2012 si budeme vyberať samostatne. Vážení kolegovia, dovoľujem si Vás požiadať o poukázanie členského príspevku vo výške 20,00 € za rok 2012 priamo na účet SSVPL SLS vedený vo Volksbank Slovensko a.s., č.ú:  4 001 173 809/ 3100. Ako účtovný doklad poslúži tento list spolu s dokladom o úhrade (ústrižok zloženky, výpis z účtu). Upozorňujeme Vás, že zloženkou do SLS alebo platbou na účet SLS je potrebné zaplatiť zvyšok sumy členského do SLS za rok 2012 (bez čiastky 20,00 € určenej pre SSVPL SLS). Týmto sami zabezpečíte, že Váš členský príspevok do SSVPL SLS za rok 2012 nezostane v SLS ale ho bude môcť využiť výbor SSVPL SLS pod vedením prezidentky Ivety Vaverkovej na naše spoločné aktivity v roku 2012.

Volebný rok 2012 – zjednotení lekári sú významnou politickou silou
Vstupujeme do volebného roku, ktorý bude dôležitý pre smerovanie všeobecného lekárstva ako nášho odboru a povolania, ale aj zamestnania a aj pre našu odbornú spoločnosť SSVPL SLS. Je to výzva pre nás všetkých na aktívne zapojenie sa do súčasného diania a riešenia problémov. Budeme sa usilovať vás včas o prebiehajúcom dianí informovať a žiadať vás o podporu. Sledujte našu internetovú stránku a vzájomne sa informujte. Píšte nám na adresu spoločnosti alebo na kontakty na jednotlivých členov výboru zverejnené na našej web stránke.

Členská prihláška do SSVPL SLS
Nečlenovia, ktorí sa zúčastňujete našich akcií, podporte nás a staňte sa našimi riadnymi členmi. Prihláška za člena SSVPL SLS je v prílohe.

       Záverom mi dovoľte, aby som vám v mene celého výboru SSVPL SLS poďakovala za doterajšiu podporu a aktivity a zaželala do nového roku 2012 zdravie, šťastie, lásku, pokoj a úspech ako v súkromnom, tak aj v profesijnom živote.

MUDr. Iveta Vaverková, MPH, prezidentka, i.vaverkova@gmail.com

MUDr. Peter Makara, MPH, viceprezident, peter.makara@gmail.com

MUDr. Peter Pekarovič, vedecký sekretár, peterpekarovic@pobox.sk
Vianočný a novoročný príhovor prezidentky SSVPL SLS 23.12. 2010

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

blíži sa tá časť roka, keď každý z nás trošku spomalí a nájde si čas na ohliadnutie sa za prežitými dňami, týždňami, mesiacmi tohto roka , za svojimi úspechmi aj prehrami a zároveň si do ďalšieho roka dáva nové predsavzatia a chystá sa vykročiť za svojimi snami, ktoré chce uskutočniť.

Nasledujúcich pár riadkov by som venovala úspechom, neúspechom a snom v našej práci. Aj keď je to pohľad subjektívny, keďže každý máme svoj uhol pohľadu. Niekto je optimista, niekto pesimista. Myslím si, že napriek určitým turbulenciám, naša odborná spoločnosť odviedla dobrý kus práce najmä v oblasti vzdelávania svojich členov. Dva cykly regionálneho vzdelávania MEDIFORUM s aktuálnymi témami „Očkovanie“ a „Antikoagulačná liečba“ mali veľmi dobrú odozvu. Spolupráca so SLS a tradičné jarné Fórum spolupráce na tému hepatológie malo taktiež kvalitnú úroveň. Významná je aj naša pokračujúca a zviditeľňujúca sa aktívna účasť na medzinárodných odborných fórach a ponuky na medzinárodnú spoluprácu. Som rada, že sa novému výboru, ktorý vzišiel z tohtoročných volieb podarilo pripraviť znova kvalitnú a odborne zaujímavú XXXI. Výročnú konferenciu SSVPL SLS v Bojniciach. Po prvýkrát sme v spolupráci so SKSaPA pripravili program aj pre naše zdravotné sestry. Je potešujúce, že sa do prípravy odborného programu svojimi príspevkami zapojili aj kolegovia, ktorí nie sú členmi výboru a prelomili tak bariéru trémy. Za pozitívum považujem aj to, že Mimoriadna členská schôdza, ktorá mala historicky najväčšiu účasť a konala sa v Bojniciach 23.10.2010 potvrdila a vyjadrila podporu súčasnému novému výboru, ktorý pracuje v zložení: MUDr. Miroslav Baník, MUDr. Jana Bendová, MUDr. Eva Bérešová, MUDr. Imrich Herbaček, MUDr. Karol Herda, MUDr. Martina Jandzíková, MUDr. Ján Kaňuch, MUDr. Peter Makara, MPH, MUDr. Peter Marko, MPH, MUDr. Zuzana Nedelková, MUDr. Peter Pekarovič, MUDr. Marián Šiška, MUDr. Valéria Vasiľová a MUDr. Iveta Vaverková, MPH a je zvolený na funkčné obdobie 2010 – 2014.

To, čo veľmi nepoteší a s čím už nejaký čas bojujeme, sú problémy organizačné a finančné. Avšak aj tu výbor našej spoločnosti pracuje. Či už v spolupráci so SLK, lekármi VÚC, či v novo nadviazanej spolupráci s hlavným odborníkom MZ SR pre všeobecné lekárstvo prof. MUDr. Jánom Gajdošíkom, alebo v spolupráci s MZ SR a zdravotnými poisťovňami riešime horúce problémy (LSPP, generická preskripcia, výmenné lístky, katalóg výkonov, koncepcia, pre a postgraduálne vzdelávanie, zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami, atď). Máme dohodnuté a aj naplánované stretnutia, ktoré by tieto naše problémy mali posunúť ďalej a nájsť vyhovujúce riešenia.

Tých úloh a niekedy aj snov ( bez tých to nejde) do budúceho roka je niekoľko. Ako odbornej spoločnosti nám prináleží v prvom rade skvalitňovať edukáciu. Aspoň v krátkosti informácia, čo sme pripravili. V januári budeme mať aktívnu účasť na II. Vakcinologickom kongrese v Tatrách. Na jar sa uskutoční ďalšie Fórum spolupráce v spolupráci so SLS na tému onkológia. A s potešením Vás pozývam na našu ďalšiu - XXXII. Výročnú konferenciu SSVPL SLS, ktorá sa bude konať v krásnom prostredí našich veľhôr, vo Vysokých Tatrách v dňoch 13.10 – 15.10.2011. Taktiež sa aktívne chystáme aj na medzinárodné podujatia. Považujem za šancu a zároveň výzvu pre nás všetkých, že v nadchádzajúcich rokoch sa kongresy WONCA Europe a WONCA World budú konať u našich susedov – v Poľsku, Rakúsku a Českej republike. Dáva nám to možnosť nadviazania širokej spolupráce s kolegami v zahraničí a prezentovať sa. Vytvorili sme priestor pre aktivity a podporu „ Mladých praktikov“ na Slovensku a ich ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. Našou snahou je pokračovať v spolupráci prípravy vzdelávania aj pre naše zdravotné sestry. V mene celého výboru Vás pozývam na spoluprácu na všetky plánované podujatia. Budeme radi každej aktivite, návrhu. A keďže v dnešnej dobe „všetko je na webe“, aj všetky potrebné údaje, informácie a aj kontakty na členov výboru nájdete na www.vpl.sk.

Čo na záver? To najdôležitejšie – zaželať Vám zdravie, lásku, šťastie a spokojnosť nielen v osobnom, ale aj profesijnom živote.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2011 
                                                                      
MUDr. Iveta Vaverková, MPH 
prezidentka SSVPL SLS 
                                                                                                                              

Príhovor novozvolenej prezidentky SSVPL SLS MUDr. Ivety Vaverkovej
(funkčné obdobie 2010 - 2014)

Vážené kolegyne a kolegovia, všeobecní praktickí lekári!

Menom celého výboru Vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru a zároveň prezentovať našu vôľu naďalej pracovať na rozvoji nášho odboru. Súhlasím s odstupujúcou prezidentkou MUDr. Nedelkovou, že pod vedením MUDr. Liptáka sa naša spoločnosť za posledné štyri roky výrazne posunula vpred. Novozvolený výbor má všetky predpoklady a aj chuť pokračovať v nastolenom trende zvyšovania odbornej úrovne všeobecných lekárov, medziodborovej spolupráce a rozvoja zahraničných kontaktov. Chceme zjednotiť úsilie všeobecných lekárov na Slovensku tak, aby sme dosiahli naše primerané postavenie v spoločnosti.

V súčasnej novej politickej situácii po parlamentných voľbách je našou úlohou presadzovať záujmy všeobecných lekárov. Sme za kroky vedúce ku kvalitnému, finančne efektívnemu a pre občanov dostupnému zdravotnému systému. Preto budovanie zdravotného systému postavenom na rozvoji primárnej starostlivosti má našu podporu aj pri rokovaniach s predstaviteľmi MZ SR a zdravotnými poisťovňami.

Najdôležitejšou úlohou SSVPL SLS naďalej zostáva zvyšovanie odbornej úrovne všeobecných lekárov zabezpečovaním dostupného a kvalitného vzdelávacieho programu. Vzhľadom na momentálnu situáciu, kedy sa bývalý výbor usiluje oslabiť súčasné nové vedenie SSVPL SLS, ktoré vzišlo z volieb a svojou činnosťou vnáša zmätok do členskej základne a medzi našich sponzorov, sme sa rozhodli pre návrat k tradícii a XXXI. Výročnú konferenciu SSVPL SLS sme presunuli späť do Bojníc. Bojnice boli svedkom rozvoja v posledných rokoch a máme tu veľmi dobré zázemie. Takže XXXI. Výročnú konferenciu SSVPL SLS s kvalitným programom organizuje novozvolený výbor SSVPL SLS v termíne 21.- 23.10.2010 v Bojniciach. Verím, že tu, na členskej schôdzi vyriešime všetky spory, ktoré našu odbornú spoločnosť v súčasnosti oslabujú. Všetkých Vás na túto dôležitú konferenciu srdečne pozývam.   

Na domácej pôde budeme naďalej pokračovať v realizácii projektov SSVPL SLS podľa schváleného plánu činnosti na rok 2010. Uskutočnili sa už Dni zdravých žíl a Deň zdravého trávenia, o ich priebehu a výsledkoch Vás budeme v krátkej dobe informovať. V septembri (28.9.2010) organizujeme Deň srdca, verím, že s hojnou účasťou Vás všetkých. Taktiež máme v pláne nadviazať na spoluprácu so SLS a organizovať ďalšie jarné fóra spolupráce so špecialistami v rámci kongresov SLS.

Na medzinárodných fórach ( WONCA, EFPC, WHO) v súčasnosti rezonuje myšlienka, že všeobecný lekár je špecialista na polymorbiditu a má nezastupiteľnú úlohu v koordinácii poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Medziodborová spolupráca je v dnešnej dobe polymorbidity a starostlivosti o chronicky chorého pacienta veľmi dôležitá. Našim záujmom je rozvíjanie spolupráce so zahraničnými organizáciami, ktorých sme členmi – Wonca ( Svetová vedecká organizácia všeobecných lekárov), EFPC ( Európske fórum primárnej starostlivosti), IPCRG ( Medzinárodná organizácia všeobecných lekárov v starostlivosti o chronické respiračné ochorenia), taktiež pokračuje spolupráca s WHO a holandským inštitútom NIVEL, ktorý koordinuje rozvoj primárnej starostlivosti v EÚ.
Naďalej budeme podporovať Vašu účasť a aktivity na domácich aj zahraničných fórach. Najbližšie pripravujeme účasť našich členov na konferencii EFPC v Pise ( 30. – 31. 8. 2010) a na konferencii Wonca Europe v Malage (6. – 9. 10. 2010).

Slovenský všeobecný lekár môže nájsť svoju identitu v plnohodnotnej, dobre fungujúcej odbornej spoločnosti. Úlohou výboru je riadiť takúto spoločnosť. Ale úspešne ju budovať je možné iba spoločným úsilím veľkého počtu aktívnych členov – všeobecných lekárov. Chcem zdôrazniť potrebu profesionálnej mobilizácie všetkých všeobecných praktických lekárov v našej odbornej spoločnosti.

Vážené kolegyne a kolegovia, želám si, aby sa nám spoločne podarilo uskutočniť aspoň niektoré z uvedených úloh. Sme na zložitej ceste, na ktorú budeme potrebovať veľa síl. Ak chceme byť úspešní, musíme podporiť spoločné záujmy nás všetkých a spolupracovať pri dosahovaní našich cieľov.

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
prezidentka SSVPL SLSPríhovor MUDr. Zuzany Nedelkovej (prezidentka SSVPL SLS  6.3. - 7.6.2010) k situácii v odbornej spoločnosti
(25.3. 2010)

Vážené kolegyne a kolegovia!

Vzhľadom na novovzniknutú situáciu v našej spločnosti mi dovoľte, aby som Vás informovala o záveroch riadneho zasadnutia výboru SSVPL SLS 06.03.2010, konaného v hoteli Gala v Hronseku.

1/ Na návrh skupiny členov výboru / Cehulová, Jurgová, Herbaček, Lipčák, Marko, Nedelková, Rutkovský, Szalai, Vasiľová / bol z funkcie prezidenta spoločnosti s okamžitou platnosťou odvolaný MUDr. Peter Lipták, v súlade so Stanovami SSVPL i SLS.
Z 11-ich prítomných bolo za: 7 hlasov, proti: 3, zdržal sa : 1
Dvaja členovia výboru boli ospravedlnení.

Ako je vidieť uvedení členovia výboru predstavujú široké regionálne zastúpenie, a ich rozhodnutie určite nebolo náhodné. K takémuto kroku sa rozhodli po dokonalom uvážení a právnej analýze celého stavu.

2/ Dôvodom odvolania bolo, citujem zo zápisnice: „ opakované svojvoľné rozhodovanie, včítane rozhodovania o hospodárení s financiami spoločnosti, svojvoľné konanie a direktívne presadzovanie vlastných názorov a záujmov bez rešpektovania názorov väčšiny členov výboru, a to aj napriek tomu, že bol na svoje nevhodné správanie v minulosti členmi výboru viackrát upozornený.“

Z uvedeného textu vyplýva, že situácia nevznikla náhle zo dňa na deň. Dlhodobo sa vyvíjala. V momente, keď prestali byť MUDr. Liptákom absolútne rešpektované názory ostatných členov výboru, v momente, kedy začalo byť ohrozované dobré meno spoločnosti, v momente, keď sa stalo nakladanie s finančnými prostriedkami spoločnosti pre členov výboru úplne neprehľadné, výbor sa rozhodol vzniknutú situáciu riešiť. Keďže opakované upozornenia MUDr. Lipták ignoroval, výbor pristúpil k jeho odvolaniu.

Nikto z nás nikdy nespochybnil zásluhy MUDr. Liptáka, ktorými posunul našu spoločnosť výrazne dopredu, ale to neznamená, že nerobil chyby, za ktoré musí niesť zodpovednosť. Aj sebelepší minister, keď urobí závažné pochybenie je odvolaný alebo dôstojne odstúpi.

3/ Dovolím si Vás uistiť, že v našej spoločnosti nevznikla danou situáciou žiadna kríza. Náš výbor pracuje naďalej v rovnakom zložení, došlo iba k výmene niektorých funkcií. Výbor SSVPL SLS urobí všetko preto, aby naša spoločnosť ďalej napredovala, aby sa pokračovalo vo vzdelávacích programoch a projektoch, ale takých, s ktorými bude naša široká členská základňa súhlasiť. Ide nám predovšetkým o rešpektovanie Vašich názorov, o nadviazanie vzájomnej spolupráce v prospech nás všetkých, nie proti nám.

4/ Dovoľte, aby som Vás všetkých srdečne pozvala na 14. kongres SLS –Fórum spolupráce praktického lekára a špecialistu na tému : praktická hepatológia a gastroenterológia, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.4.-01.05.2010 na Táloch , kde sa tiež 30.04.2010 uskutoční v priestoroch Tálskej bašty riadna členská schôdza SSVPL SLS .Chceli by sme Vás presvedčiť, že výbor SSVPL je tím ľudí ,ktorí sú schopní a ochotní naďalej rozvíjať domáce i zahraničné aktivity úzko súvisiace s rozvojom odboru všeobecného lekárstva.Privítame a tešíme sa na Vašu aktívnu spoluprácu. Budeme si ctiť a vážiť Vaše názory.

5/ Na záver mi dovoľte osobné vyhlásenie. Na návrh výboru SSVPL SLS som kandidatúru a následne funkciu prezidentky prijala nie pre naplnenie vlastných ambícií, ale preto, aby som sa Vám všetkým mohla kedykoľvek pozrieť do očí. Budem rada, keď ma podporíte a pomôžete mi na ceste k zachovaniu plnej vážnosti odboru všeobecného lekárstva.

Ďakujem vám.

MUDr Zuzana Nedelková
prezidentka SSVPL SLS

Spojenie ZP - dopad na lekárov v PZS.
(MUDr. Peter Lipták  3.3.2010)          

          Keď sa pozrieme na kolobeh financíí v zdravotníctve tak tu v súčasnosti panuje veľká neprehľadnosť, ktorá zvýhodňuje „určité“ medzičlánky t.j. aj zdravotné poisťovne a na nich naviazaných politikov a finančníkov, ktorým umožňuje platiť poskytovateľom menej za služby než sú ich vynaložené náklady a na druhej strane im umožňuje zdôvodňovať občanom a poistencom prečo za svoje peniaze nedostávajú všetko to, čo im garantuje dnešný povinný rozsah zdravotnej starostlivosti .
Ako zaplatiť poskytovateľom menej peňazí a ako poskytnúť občanom menej starostlivosti to ako by bol rébus riaditeľstiev dnešných poisťovní. Jednoducho rozmýšľajú nad tým ako ušetriť.
Myslím si, že politici a finančníci nepristúpili k zjednodušeniu systému financovania preto, že by to chceli sami od seba, ale ich k tomu donútila finančná kríza. Spojenie piatich fondov do troch je do budúcnosti veľké plus a je tu nádej, že keď kríza ešte postúpi, nakoniec vznikne jeden fond, v ktorom sa budú zhromažďovať prostriedky verejného zdravotného poistenia a odpadnú ďalšie medzičlánky, ktoré vyčerpávajú zdroje. A možno, že v oblasti financovania zdravotnej starostlivosti budeme dotlačení krízou aj k dlho avizovanému vzniku pripoistenia. Znamenalo by to vstup ďalšieho, teraz už skutočne súkromného kapitálu adresne do zdravotníckeho segmentu. Boli by to nemalé zdroje, možno predpokladať, že by to znamenalo cca 1 mld EUR každoročne navyše. Podporujem vstup tohto súkromného kapitálu do zdravotníctva v SR, toľko prepotrebného aj pre rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti.
Samozrejme, v terajšom prechodnom období musíme počítať s tým, že poisťovne využijú situáciu a opäť nám vnútia nevýhodné zmluvy. Väčšie - menšie problémy pri uzatváraní nových zmlúv budú zrejme realitou najbližšieho pol roka.
Z dlhodobejšieho hľadiska ale situácia zlučovania poisťovní pre nás znamená nemalú výhodu. V konečnom dôsledku je to možnosť presadiť lepšie financovanie zdravotníctva, výhodnejšie pre poskytovateľov a tým aj pre pacientov. Sprehľadnenie systému financovania nám dáva väčšie možnosti poukázať na skutočné príčiny klesajúcej úrovne zdravotnej starostlivosti o pacientov, totiž nie na našu neschopnosť, ale na neschopnosti v manažovaní a financovaní systému. Veríme, že kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na primeranej úrovni sa nám bude dariť udržať aj zvyšujúcim sa objemom priamych platieb od občanov. Ak zdravotné poisťovne budú naďalej blokovať rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti a tým efektívne využitie zdrojov verejného zdravotného poistenia, je paralelné financovanie na báze priamych platieb od občanov - poistencov možnou alternatívou ako si môžu zabezpečiť dostupnosť kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti. Správna otázka by mohla byť, či ľudia, ktorí si budú chcieť zabezpečiť primerane kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť priamymi platbami, sa budú ešte cítiť ako poistenci.
V segmente primárnej zdravotnej starostlivosti očakávame oveľa väčšiu spoluprácu všetkých všeobecných lekárov. Ich spoločný postup. Očakávame tiež, že dôjde k oveľa väčšiemu prepojeniu všeobecných lekárov a ich pacientov v spoločnom úsilí dosiahnuť cieľ, rozvinutie efektívne fungujúceho zdravotníckeho systému, v ktorom je spokojný pacient aj poskytovateľ. Taký je zdravotný systém orientovaný na pacienta a na poskytovateľa. Prepojenie pacient – poskytovateľ je najdôležitejší prvok fungujúceho zdravotného systému. Poisťovne a úrady majú význam iba po úroveň nevyhnutného servisu. Takže ešte sú tu nemalé možnosti ubrať v poisťovniach a na úradoch.
Cesta od dnešného zdravotného systému orientovaného na poisťovne a úrady k systému, ktorý je orientovaný na pacientov a poskytovateľov sa začala.

V Bratislave 3.3.2010
MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS
 SSVPL na ceste. Sme v roku 2010.

Vážené kolegyne a kolegovia,
kde sa teraz nachádzajú všeobecní lekári na Slovensku?
Čo ich v súčasnosti najviac trápi?

1. Politikum?
Chronické pretrvávanie problémov nášho odboru môžeme chápať ako politikum. Už niekoľko rokov opakovane predkladáme návrhy, ako riešiť komplexne problematiku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, postavenej na rozvoji primárnej starostlivosti na Slovensku. Narážame ale na nezáujem riešiť nahromadené problémy. Súčasný všeobecný pokles úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti je výsledkom dlhodobej ignorancie zdravotných potrieb občanov našimi politikmi.
Pokiaľ napríklad britský minister zdravotníctva tvrdí, že: „Primárna starostlivosť má charakter verejnej služby a preto je podporovaná vládou, pričom zvýšenie jej kvality znamená zlepšenie zdravotného stavu populácie a zníženie výdavkov na zdravotníctvo“; a rešpektovaný vládny expert to podčiarkuje keď zdôrazňuje: ,, V čase ekonomickej krízy keď vidíme škrtanie rozpočtov a výdavkov musí byť podpora primárnej starostlivosti na prvom mieste.‘‘, tak sa nemôžeme čudovať, že v britskom systéme zodpovednosť za výsledky komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacienta nesie všeobecný lekár. Lekár, ktorý má všetky kompetencie pre prevenciu, včasnú diagnostiku a komplexnú starostlivosť o chronických pacientov je základným prvkom zdravotného systému a prirodzene nesie aj zodpovednosť za zdravotný stav pacienta.
Keď sa na to pozrieme cez optiku odporúčaní WHO môžeme povedať, že britský systém je systém riadeného zdravotníctva a slovenský systém je systém „brownovho pohybu molekúl“.
Doplácajú na to „ molekuly“, pacienti a poskytovatelia.
Tieto všeobecné reči ale, ani našich lekárov, VLD, nezaujímajú. Oprávnene, ich prezentovaním sme nič nevyriešili, ani nedosiahli. Na Slovensku sú to prázdne reči?!

2. Kompetencie v starostlivosti o chronických pacientov?
Naši chronickí pacienti sú vyčerpaní. Nielen svojim ochorením ale aj našim zdravotným systémom. V systéme postavenom na špecialistoch sa polymorbídni pacienti nachodia. Jednoduché zdravotné opatrenia sú umelo viazané na špecialistov iba byrokratickými predpismi. Je narušené právo pacientov na dostupnosť starostlivosti, zásada rovnosti v zdraví. Takže nestačí iba zaviesť výmenné lístky. Je potrebné zaviesť aj prax, že všeobecný lekár sa stará o pacienta po ten určitý stupeň zložitosti, ktorý vie zvládnuť sám a až potom ho konzultuje so špecialistom. Alebo inak povedané špecialisti sú v systéme preto, aby sa starali o zložitých pacientov a nie o každého pacienta s ochorením určitého orgánového systému. Napríklad, dnes sa stretávame s veľmi prekvapujúco štylizovanými prepúšťacími správami z nemocníc. V závere je množstvo pokynov – pacienta dispenzarizovať – neurológom, urológom, diabetológom, internistom, pneumológom... ale kolegovia ošetrujúci lekári v nemocniciach nezvyknú odporúčať ošetrujúcemu všeobecnému lekárovi pacienta ako sa on má starať o tohto spoločného pacienta po jeho prepustení domov. Mnohí pacienti po prepustení z nemocnice sú konečne doma a ich zdravotný stav sa často iba z tohto jednoduchého dôvodu stabilizuje a jediný lekár, ktorého starostlivosť objektívne potrebujú je práve iba ten ich ošetrujúci všeobecný lekár. Takže chýba tu adekvátna komunikácia, potrebná pre kontinuum kvalitnej starostlivosti o chronických pacientov v domácom prostredí pacienta.

3. LSPP - tento jednoduchý ale nekonečný, neriešený problém.
a)Treba priznať, že LSPP nemá dnes už charakter poskytovania prvej pomoci pri neodkladných stavoch. Na to je dnes RZP.
b) Nemyslí sa ani na personálne, ani na finančné pokrytie tejto služby. Direktívne presúvanie lekárov z ambulancií VLD, kde plnia svoju generálnu funkciu nevyhnutnú pre kvalitné poskytovanie primárnej starostlivosti do LSPP, kde sú pod rúškom určenia poskytovať prvú pomoc v skutočnosti určení iba na riešenie odkladných, čo sú pre prezentovanú emergentnú službu, banálne problémy, ktoré neodôvodňujú jej existenciu. Sú zbytočne vyčerpávané fyzické sily lekárov, keďže sú týmto spôsobom nútení k viac ako 32 hodinovým súvislým pracovným výkonom. A to všetko za neprimerane nízke platby neodpovedajúce ich vzdelaniu a spoločenskému postaveniu.

4. Zmluvy s poisťovňami sú pre nás rozhodujúcim kritériom. Intersektorálne rozdelenie zdrojov hovorí o stupni rozvoja primárnej starostlivosti, čo dnes vypovedá o schopnosti poisťovní efektívne využívať zdroje verejného zdravotného poistenia. Všetky poisťovne už uznali, že všeobecný lekár pre dospelých je kompetentný sa postarať o dospelých pacientov a začali nám hradiť kapitáciu od dovŕšenia 18 rokov. Presadzujeme naďalej zvýšenie kapitačných platieb u starých, polymorbídnych pacientov a myslíme si, že vyžadujú aspoň toľko našej starostlivosti ako detský pacient. Usilujeme sa presadiť úhradu za očkovanie vo všetkých prípadoch, v ktorých vakcínu uhrádza poisťovňa, presadiť samozrejmú úhradu EKG, CRP a zaviesť ďalšie laboratórne vyšetrenia POCT(Point of care treatment) ako vyšetrovanie HbA1C, INR, mikroalbuminúrie a presadiť ich úhradu. Usilujeme sa zaviesť v starostlivosti o chronických pacientov preplácanie výkonu tzv. edukácie (diabetika, odvykanie od fajčenia a podobne).

5. Odborné problémy a postavenie všeobecného lekára v spoločnosti.
Usilujeme sa organizovať priestor komunikácie pacientov a VLD, aby pacienti mali možnosť oceniť našu prácu. Sú to edukačné projekty, koordinované akcie kedy VLD majú možnosť spoločne a pritom každý sám na najnovšej odbornej úrovni edukovať svojich pacientov v určitých druhoch odbornej problematiky. Napríklad je to Deň zdravého trávenia, Svetový deň srdca a tento rok začíname s akciou Dni zdravých žíl. Je veľmi potrebné aby pacienti začali identifikovať VLD ako niekoho kto má o ich dobré zdravie aktívny záujem a je svojimi vedomosťami zárukou jeho udržania.
VLD si musia uvedomiť, že dôležitosť nášho postavenia v spoločnosti sa odvíja od spokojnosti pacientov s našou starostlivosťou. A keďže každý občan má svojho všeobecného lekára, tak naše postavenie by mohlo byť veľmi silné a pomohlo by nám presadiť potrebné zmeny v zdravotnom systéme.
Odbornému rastu všeobecných lekárov a k zvyšovaniu úrovne poskytovanej starostlivosti má napomôcť aj komplexný projekt zvyšovania kvality SSVPLSLS.

6. Súčasné školstvo, vzdelávanie a všeobecné lekárstvo.
Keďže na fakultách stále neexistuje systematická výučba všeobecného praktického lekárstva, primárnej starostlivosti, tak študenti ani absolventi lekárskych fakúlt nevedia, že existuje náš odbor, ani aké má úlohy. Na lekárskych fakultách sa nedozvedia, ako vlastne vyzerá v praxi fungovanie základnej bunky zdravotníckeho systému - ambulancie všeobecného lekára. Aj preto nám chýba prílev nových kolegov a máme generačné problémy. Toto je tiež dôvod prečo nemocniční kolegovia píšu prepúšťacie správy, ktoré nemožno vždy považovať za komunikáciu medzi ošetrujúcim lekárom v nemocnici a všeobecným ošetrujúcim lekárom pacienta zabezpečujúcim kontinuitu starostlivosti v domácom prostredí. Stretávame sa aj s tým, že kardiológovia, nefrológovia, neurológovia atď. keďže na lekárskej fakulte sa počas študentských čias o nás nič nedozvedeli tak v praxi, v nemocniciach či odborných ambulanciách, vôbec netušia, čo vlastne všeobecní lekári robia v zdravotnom systéme. Nepochopia to, že jeden všeobecný lekár musí mať dôkladné vedomosti z každého odboru aj keď iba po taký stupeň zložitosti problematiky, aby bol schopný samostatne poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť väčšine chronických pacientov na vysokej úrovni a súčasne aby vedel aj komplexne integrovať úsilie špecialistov z rôznych odborov a ostatných služieb v prípade komplikovaných pacientov. Nevedomosť špecialistov je jeden fenomén. Druhým problémom sú nedostatočné vedomosti všeobecných lekárov, čo je často uvádzané ako dôvod obmedzovania ich odborných kompetencií. Treba zdôrazniť, že kompetencie, ktoré by umožnili všeobecnému lekárovi poskytovať starostlivosť pacientom vo všetkých oblastiach po určitý stupeň zložitosti tak, aby ju mohol komplexne integrovať, sú pre náš odbor esenciálne. Tiež musím povedať, že bez týchto kompetencií vlastných odboru nemožno očakávať odborný rast všeobecných lekárov. Po vytvorení primeraných podmienok dobre nastavené kontinuálne vzdelávanie vie zabezpečiť výchovu kvalitných všeobecných lekárov presne tak ako to je aj v iných odboroch. Tu by nemali byť žiadne pochybnosti.

Toto sú len v krátkosti naše problémy. Tak ako je náš odbor zložitý tak aj ony sú veľmi komplexné. Riešenia sú komplikované a dlhodobé. Máme možnosť trpezlivo postupovať touto cestou. Dnes to chce veľa entuziazmu.

V Bratislave 23.2.2010
MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS


List prezidenta SSVPL SLS MUDr. Petra Liptáka všeobecným lekárom z 11.8.2008:

Cieľ SSVPL SLS = rozvoj odboru VL

Vážení kolegovia, všeobecní lekári,

pripravili sme pre vás tento komplexný materiál a žiadame Vás o jeho podrobné preštudovanie. Usilovali sme sa zostaviť materiál, ktorý by bol užitočný pre rozvoj nášho odboru.

1.Cieľ SSVPL = rozvoj odboru VL. Odborná časť – pripravili sme pre Vás niekoľko darčekov a úloh:
-platné guideliny na hypertenziu
, slovenský preklad SKS a SHS. V dobrej spolupráci s Medifórom sme ich zabezpečili pre všeobecných lekárov na Slovensku.
-CD z 50 konferencie + konečne certifikát- ospravedlňujem sa za jeho, niekto by povedal, oneskorenú distribúciu. O to väčšia je jeho aj symbolická hodnota. Je podpísaný aj našim čestným prezidentom MUDr. Františkom Klimom, ktorý v roku 1979 zakladal našu odbornú spoločnosť. Nové CD z Jubilejnej 50. Konferencie- obsahuje kompletné prednášky a fotodokumentáciu z konferencie. Obsahuje aj premietané videá s tematikou resuscitácie a nový navrhovaný odporúčaný postup SSVPL - Resuscitácia. Ďalej obsahuje aktuálnu podobu internetovej stránky spoločnosti ale samozrejme najaktuálnejšiu podobu informácií Vás pozývame si prehliadnuť naživo na http://www.vpl.sk/.


►Pozvánka na 51. konferenciu – bude to naša dôležitá konferencia, na ktorej budeme riešiť okrem bohatej odbornej časti aj postavenie odboru VL a primárnej starostlivosti spolu s pozvanými zahraničnými predstaviteľmi WHO , Európskych organízácií primárnej starostlivosti a predstaviteľmi nášho ministerstva. Aj preto je dôležité aby každý z Vás zvážil účasť na tejto dôležitej kompetenčnej konferencii .

►IT dotazník – mapuje našu súčasnú situáciu vo využívaní internetu a ambulantných programov-softvérov a jeho vyhodnotením získame veľmi dôležitý obraz o súčasných predpokladoch zapojenia VLD do rozvoja e-Health projektov VLD. Vyplňte prosím priložený, možno trošku zložitý, dotazník čo najpresnejšie.

►Spolupráca so Slovenskou obezitologickou spoločnosťou – podporujeme túto spoluprácu, výbor tejto novovzniknutej spoločnosti tvoria renomovaní odborníci a VLD sa určite budú zúčastňovať na práci pri prevencii a liečení pacientov s obezitou a zapoja sa radi aj do interdisciplinárnych tímov. Prikladáme aj prihlášku za člena SOS.

►Farmakovigilancia, nežiadúce účinky liekov – dôležitou súčasťou medikamentóznej liečby je dodržiavanie jej čo najvyššej bezpečnosti pre pacienta. Súčasťou profesionálneho prístupu k medikamentóznej liečbe je aj farmakovigilancia („farmakoostražitosť“) a v praxi to znamená aj hlásenie nežiaducich účinkov liekov. Vyplňte prosím priložený dotazník s čo najväčšou precíznosťou.

2. Medzinárodná spolupráca. Naša spoločnosť je členom WONKY, kde sa už v najbližšej dobe, začiatkom septembra sa 8 členov zúčastní na jej európskej konferencii v Istanbule. Tento rok sme sa stali členmi aj Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť –EFPC, ktoré podporuje rozvoj primárnej starostlivosti v Európe a prinášaním medzinárodných skúseností prispieva aj k podpore a k rozvoju odboru VL na Slovensku.
Tu by som sa chcel ospravedlniť členom, ktorí aktívne vyplnili kardiologický a gastroenterologický dotazník pre konferenciu v Krakowe ISGP 2008, ktorá sa mala konať v marci. Konferenciu poľskí kolegovia pre nedostatok finančných prostriedkov nakoniec zrušili. Takže dotazníky sme odovzdali a veríme, že ich medzinárodné vyhodnotenie sa bude prezentovať na niektorej budúcej spoločnej konferencii.
Slovensko je prirodzeným stredom krajín stredoeurópskeho regiónu. Ak máme kolegov, ktorí majú kontakty so susedmi alebo by chceli mať a hovoria poľsky, maďarsky, ukrajinsky, nemecky( Rakúsko) a samozrejme pre kontakty na európskej úrovni je univerzálna znalosť angličtiny, tak týchto kolegov prosíme aby sa prihlásili na adresu spoločnosti aby mohli byť užitoční.

3. Členská základňa.
Z 2331 VLD je v súčasnosti členmi našej spoločnosti 1350. Sme jedna z najväčších odborných spoločností SLS. Ale v 80-tych rokoch mávala naša spoločnosť v priemere 2000 členov. Myslím si , že aj dnes máme väčší odborný a ľudský potenciál. Uvedomujeme si, že naša sila sa môže ukázať iba ak sa budeme všetci zapájať do aktivít spoločnosti a to nielen pasívne! Vytvoríme fungujúcu sieť všeobecných lekárov, poskytovateľov primárnej starostlivosti? Prihláška za člena SSVPL je priložená. Žiadam Vás, aby Ste ju ihneď vyplnili a obratom ju poslali na adresu spoločnosti.( Platí samozrejme iba pre doterajších nečlenov.) Túto direktívnosť isto môžete chápať ako vtip. Bude to ale k našej vlastnej škode.

4. Cieľ SSVPL = rozvoj odboru VL. Ekonomická časť. Rozvoj nášho odboru si nevieme v SSVPL SLS predstaviť bez zabezpečenia dostatočných finančných a tým aj ľudských zdrojov. Pretože odborný rast všeobecných lekárov je prioritnou úlohou a aj zodpovednosťou našej odbornej spoločnosti, v SSVPL SLS sme sa zainteresovali do analýzy aj tejto finančnej problematiky. Potom, ako sme v minulosti priniesli porovnanie vývoja kapitácie VLDD versus VLD od roku 1999 a návrhy na korekciu intersektorálneho členenia financií vychádzajúce z moderných trendov efektívneho financovania zdravotného systému s podporou rozvoja primárnej starostlivosti (pozrite predchádzajúci materiál distribuovaný v decembri 2007) prinášame teraz aktualizáciu podrobnej analýzy financovania ambulancií VLD so zdôvodnením našich požiadaviek na rokovania s poisťovňami o zmluvách na rok 2009.(Pozrite materiál-Východiská pre výpočet požiadaviek VL na rok 2009.)

Zdravotníctvo sa nezadlžuje, tak ako sa vo všeobecnosti tvrdí, ale naopak každoročne finančné prostriedky, ktoré majú byť spotrebované v zdravotníctve dotujú iné sektory. Kardinálny je odvod za poistencov štátu. V súčasnosti je potrebných nie 5% - to bolo deklarované vládou v programovom vyhlásení v roku 2006 ale už aspoň 6% priemernej mzdy tak aby sa vyrovnalo deficitné financovanie. V Európe je pravidlom spotrebovanie 8-10% z ročného HDP na zdravotníctvo. U nás je to iba 6-7%. Súčasné zdravotníctvo si vyžaduje starostlivosť o ľudské zdroje. O rozvoji ľudských zdrojov v zdravotníctve a to znamená aj v sektore VLD môžeme hovoriť iba vtedy, ak budú pokryté základné ekonomické parametre vyjadrené mesačným príjmom lekára VLD a jeho zdravotnej sestry ako sme ukázali v podrobných výpočtoch. Tak ako si nevieme predstaviť, bez primeraného ohodnotenia, rozvoj ľudských zdrojov v priemysle a vo finančníctve tak to nikdy nemôže fungovať bez primeraných financií ani v zdravotníctve.

Požiadavky VLD pre rokovanie s poisťovňami o zmluvách na rok 2008
Súčasná situácia(29.7.2008) v rokovaniach VLD s poisťovňami:
►VšZP v súčasnosti rozoslala dodatky, ktoré neboli konzultované s jednotlivými subjektmi lekármi VLD, ani so zástupcami VLD. Tieto dodatky sú pre VLD a pre pacientov nevýhodné. Neodporúčame ich podpisovať. Prípadných nátlakových formulácií v listoch z VšZP a nátlakových telefonátov sa netreba obávať nakoľko VšZP je zaviazaná dodržiavať platnú zmluvu, kde je v čl. 9. ods. 7. uvedené „Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán.“ Teda akýmkoľvek dodatkom logicky musia predchádzať rokovania. Akceptujeme tieto dodatky ako pozvanie k nim.
►ZP Dôvera + neakceptovala návrh SSVPL SLS na zmenu hodnotiacich koeficientov, ktoré podľa nášho názoru v súčasnej podobe poškodzujú záujmy VLD, vedú k útlmu poskytovania primárnej starostlivosti a poškodzujú tým aj záujmy poistencov. Ak nedôjde k dohode budeme odporúčať VLD aby zvažovali vypovedanie zmlúv s touto poisťovňou a informovali o tom svojich pacientov a poistencov ZP Dôvera + ešte pred termínom 30. septembra 2008 tak, aby títo na to stihli zareagovať prestupom do inej ZP.
►Aktuálna požiadavka Prešovskej výzvy VLD:
1. kapitácia od 18 rokov, výška platieb od 1.1.2009, výška platieb v Euro tak ako bolo ukázané v podrobných výpočtoch.
2. vykazovanie OK testu bez dotazníka GES SLS, iba cez počítač s použitím osobitných kódov pre pozitívny a negatívny výsledok testu. Vykazovanie hodnoty testu ako zvlášť pripočitateľnej položky na základe reálnej obstarávacej ceny.
3. platba za výkony nad rámec kapitácie (EKG, návšteva, očkovanie, prevencie).

Vyzývame všetkých VLD k spoločnému postupu pri rokovaniach o zmluvných záležitostiach so zdravotnými poisťovňami. Iba spoločným postupom všetkých VLD môžeme dosiahnuť rešpektovanie našich požiadaviek. Ponúkame všetkým silám VLD integráciu. Podporte Prešovskú výzvu a splnomocnite našich zástupcov pre rokovania s poisťovňami. Záujmy všetkých VLD vyjadrujú naše požiadavky v Prešovskej výzve. Je reálne ich presadiť iba s Vašou čo najširšou podporou. Preto zvážte svoje pripojenie sa k Prešovskej výzve, text splnomocnenia je priložený. Žiadam Vás aby Ste ho ihneď vyplnili a obratom poslali na adresu spoločnosti. Túto direktívnosť isto môžete chápať ako vtip. Bude to ale v tomto období prechodu na EURO k našej vlastnej škode. Je potrebné deklarovať naše zjednotenie ešte do obdobia rokovania parlamentu o štátnom rozpočte(september- október 2008), tak aby sme mohli ovplyvniť objem financií schvaľovaných pre rezort zdravotníctva.

Slovenský všeobecný praktický lekár v EU môže nájsť svoju odbornú identitu ale aj ekonomickú istotu s pomocou plnohodnotnej, dobre fungujúcej odbornej spoločnosti. Budovať takúto spoločnosť je aj dnes úlohou výboru spoločnosti. Je to ale možné iba za prispenia veľkého počtu aktívnych členov. Spoločnosť si budujeme pre seba. Preto zdôrazňujeme potrebu profesionálnej mobilizácie všeobecných praktických lekárov v odbornej spoločnosti SSVPL SLS.
Ak má byť sieť všeobecných lekárov raz chrbticou efektívne fungujúceho zdravotného systému , musíme ešte vykonať veľa práce. Preto žiadam o podporu každého všeobecného lekára v maximálnej miere.

V Bratislave 11.8.2008

MUDr.Peter Lipták, prezident SSVPL SLS


Príhovor novozvoleného prezidenta SSVPL SLS MUDr. Petra Liptáka

Vážené kolegyne a kolegovia všeobecní praktickí lekári !

Ďakujem Vám za prejavenú dôveru, budem sa usilovať Vás nesklamať. V nasledujúcom období bude ale potrebná aktivita nás všetkých. Budem sa usilovať aby naša spoločnosť vytvorila systém podporujúci kreativitu a spoluprácu nás všetkých. Prvým splneným krokom je dosiahnutie našej lepšej čitateľnosti v očiach domácej odbornej ale i laickej verejnosti a perspektívne aj v zahraničí premenovaním spoločnosti.
Slovenská spoločnosť praktického / rodinného lekárstva (SSP/RL) SLS
sa podľa výsledkov referenda, ktoré bolo súčasťou volieb nového výboru, premenovala na Slovenskú spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) SLS. Naša spoločnosť je na základe individuálneho členstva svojich členov riadnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Tým sú vytvorené optimálne podmienky na rozvoj spolupráce so všetkými medicínskymi odbornosťami , ktoré sú združené v SLS.

Našou najdôležitejšou úlohou je organizácia neinštitucionálneho vzdelávania všeobecných praktikov. Toto bude naďalej naša prvoradá úloha. Budeme pokračovať v tradícii celoštátnych Bojnických konferencií ale budeme vyvíjať väčšie aktivity aj v oblasti regionálneho vzdelávania.

Veľmi dôležitá je úloha odbornej spoločnosti pri tvorbe a presadzovaní koncepcie nášho medicínskeho odboru tak, aby vyjadrovala naše skutočné úlohy a postavenie v spoločnosti.

Ďalej vidím úlohu odbornej spoločnosti pri riešení týchto hlavných problémov v našom odbore:

1. Názov odboru - súčasný názov odboru Všeobecné lekárstvo je úplne nevyhovujúci a v tejto podobe neexistuje v žiadnom štáte EU. Náš odbor, jeho náplň a špecializačná príprava úplne zodpovedajú tradíciám EU v odbore General Practitioner. Preto budeme navrhovať aby sa náš odbor pomenoval podľa štandardov EU. Toto opatrenie je potrebné aj k zabráneniu omylom, obmedzeniam a komplikáciám vo voľnom pohybe pracovnej sily v EU. Nie je mysliteľný súčasný stav, kedy na Slovensku všetci lekári po ukončení štúdia na LF sú všeobecní lekári a lekár nášho odboru po špecializačnej príprave a atestácii sa stane znovu všeobecný lekár. Názov odboru budeme navrhovať Všeobecné praktické lekárstvo.

2. Súčasná legislatíva nedefinuje primárnu starostlivosť napriek tomu, že primárna starostlivosť je prioritou WHO i EU. Súčasne zaviedla oslabenie manažmentu pacienta všeobecným lekárom. To môže viesť k oslabeniu postavenia primárnej starostlivosti a teda aj postavenia všeobecného lekára na Slovensku. Je to paradox aj preto, že kvalita zdravotnej starostlivosti sa v moderných zdravotníckych systémoch hodnotí podľa kvality primárnej starostlivosti.

3.Problémy vzťahov s ambulantnými špecialistami a s všeobecnými lekármi pre deti a dorast. V systémoch s fungujúcou primárnou starostlivosťou všeobecní lekári vybavia až 80% zdravotných ťažkostí pacientov. V súčasnosti lekári špecialisti sú ekonomickými nástrojmi nútení aby vykonávali prácu za lekárov primárnej starostlivosti. Nemajú časový priestor na dôkladnú prácu s pacientom v rámci svojej odbornosti. Lekári v primárnej starostlivosti sú terajším nastavením zdravotného systému – administratívne (preskripčné a iné kompetenčné obmedzenia) a ekonomicky (nedofinancovanie primárnej starostlivosti) - obmedzovaní v rozsahu a kvalite poskytovanej starostlivosti.
Vo vzťahu k všeobecným lekárom pre deti a dorast(VLDD) je problémom veková hranica, od ktorej všeobecný praktický lekár môže prevziať poistenca do svojej starostlivosti. V ČR je to od 14 rokov, na Slovensku je to v súčasnosti od 19 rokov. VLDD presadzujú zvýšenie tejto hranice až na 28 rokov. Nikde vo svete niečo také neexistuje. My naopak budeme presadzovať to, čo je obvyklé v EÚ a aj v ČR, t.j. starostlivosť o pacientov od 14 rokov u VPL. Stojí tu teda otázka primárnej starostlivosti o 14-28 ročných. Výbor SSVPL bude iniciovať rokovania s predstaviteľmi VLDD tak aby sa tento problém vyriešil.

4. Na predchádzajúci bod nadväzuje problém realizácie gate keeping-u a dispenzárnej starostlivosti. Koordinácia zdravotnej starostlivosti registrujúcim lekárom je ako nástroj efektivity a kvality uplatňovaná vo väčšine štátov EU. Súčasne je jedným z najvýznamnejších prvkov ktoré regulujú spotrebu zdravotnej starostlivosti. V systéme gate keeping-u všeobecný praktický lekár reguluje a kontroluje vstup pacientov do sekundárnej a terciárnej sféry zdravotníctva a tiež ich spätný návrat do primárnej starostlivosti. Táto regulácia má za úlohu obmedziť nadbytočné vyšetrenia v oblasti sekundárnej a terciárnej sféry, duplicitné predpisovanie liekov rovnakému pacientovi na rôznych pracoviskách a podobne. Európskym trendom je určité organizačné a ekonomické usporiadanie zdravotnej starostlivosti do modelov, v ktorých v rôznom definovanom stupni, vystupujú všeobecní praktickí lekári ako koordinátori a poradcovia- vedú pacientov spleťou špecialistov a procedúr a koordinujú túto zdravotnú starostlivosť.
Dispenzárna starostlivosť-okrem základnej včasnej diagnostiky je úlohou lekárov primárnej starostlivosti predovšetkým sledovanie, dispenzarizácia chronických ochorení u registrovaných pacientov. V tejto súvislosti stále chýba dostatočné legislatívne vymedzenie priorít pre túto oblasť, vrátane jasne špecifikovaných kompetencií pre všeobecných praktických lekárov a orgánových špecialistov. Neustále sa stretávame s tendenciami ostatných špecializovaných odborov a odborností dispenzarizovať tých našich pacientov, ktorých chronické ochorenie sami úspešne manažujeme. Tieto tendencie sa negatívne prejavujú hlavne v poskytovaní duplicitnej ambulantnej starostlivosti a vedú k neúčelnému vynakladaniu zdrojov zdravotnej starostlivosti.

5. Problém nedofinancovania odboru - je nevyhnutné zvýšiť podiel primárnej starostlivosti na zdravotníckom rozpočte, zvýšením platby za kapitáciu, za prevencie a podobne. Zmluvné vzťahy s poisťovňami sú existenčnou podmienkou kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti na našich ambulanciách. Cieľom by malo byť pokrytie našich ekonomicky oprávnených nákladov.

6. Veľkým problémom je súčasná veková štruktúra všeobecných praktických lekárov čo súvisí aj s nedostatkami v súčasnom legislatívnom postupe pri vstupe do odboru a pri odovzdávaní praxí. Chýba systém preferencií, pri vstupe do odboru. Nie sú zabezpečené kvalitné podmienky špecializačnej prípravy vrátane finančného zabezpečenia „ rezidentských miest“ lekárov v špecializačnej príprave. Nie je dostatočná motivácia aby novo atestovaní mladí všeobecní lekári ostávali pracovať na Slovensku a neodchádzali za prácou do zahraničia. Nemôžeme budovať kvalitný odbor bez mladých, vzdelaných, rozhľadených, jazykovo zdatných kolegov.


Slovenský všeobecný praktický lekár v EU môže nájsť svoju odbornú identitu v plnohodnotnej, dobre fungujúcej odbornej spoločnosti. Budovať takúto spoločnosť je aj dnes úlohou výboru spoločnosti. Ale je to možné iba za prispenia veľkého počtu aktívnych členov. Spoločnosť si budujeme pre seba. Preto zdôrazňujem potrebu profesionálnej mobilizácie všeobecných praktických lekárov v odbornej spoločnosti SSVPL SLS.

Vážené kolegyne a kolegovia, prajem si, aby sa nám podarilo uskutočniť aspoň niečo z uvedených úloh. Sme na ceste a budeme potrebovať veľa energie. A ak chceme byť úspešní, musíme uprednostniť spoločný záujem a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov.

MUDr.Peter Lipták v.r.
prezident SSVPL SLS

Posolstvo odstupujúceho prezidenta SSP/RL SLS MUDr. Karola Herdu:

Vážené kolegyne a kolegovia, členovia Slovenskej spoločnosti praktického a rodinného lekárstva ( SSP / RL) SLS.

Naša odborná spoločnosť(SSP/RL) prežíva obdobie, keď je potrebné v nej vykonať zásadné zmeny. Za 27 rokov existencie mnohokrát dokázala svoju opodstatnenosť pri formovaní odboru a odbornosti. Generácia praktických lekárov zoskupená okolo MUDr. Františka Klimu vykonala pri vzniku odbornej spoločnosti a odboru všeobecné lekárstvo, nesmierny kus poctivej a obetavej práce, bez akéhokoľvek profitu pre seba. Dôkazom toho je skutočnosť, že koncepcia odboru všeobecné lekárstvo, vypracovaná našou odbornou spoločnosťou v roku 1980, po niektorých kozmetických úpravách vynútených novými pomermi v slovenskom zdravotnom systéme, platí doteraz. Čas sa však nedá zastaviť ani u lekárov. Väčšina z týchto pionierov našej odbornej spoločnosti a odboru už ukončila svoju profesionálnu dráhu praktického lekára a niektorí už bohužiaľ aj svoju pozemskú púť (MUDr. V. Dikant, MUDr. A.Vido, MUDr. E. Galuška). Nemôžem pri tejto príležitosti nespomenúť mená aspoň tých, ktorí pôsobili vo funkciách našej odbornej spoločnosti a odboru ako prví: MUDr. František Klimo zo Senice, bol prvým predsedom aj prezidentom, prvou vedeckou sekretárkou odbornej spoločnosti bola MUDr. Jarmila Mosná z Myjavy, prvým hlavným odborníkom menovaným MZ bol MUDr. Milan Šimunič z Bratislavy a prvou vedúcou Katedry všeobecného lekárstva na bývalom ILF bola MUDr. Yvona Tisoňová tiež z Bratislavy. Za 27 rokov existencie naša odborná spoločnosť zorganizovala 47. odborných konferencií a 1. kongres všeobecného lekárstva v bývalom Československu, v roku 1985 v Piešťanoch. Tieto konferencie sa konali v 23 mestách po celom Slovensku od Bratislavy po Michalovce. To si vyžadovalo veľkú skupinu organizátorov a naša odborná spoločnosť ich v 80-tich a 90-tich rokoch aj mala. Boli to známi a uznávaní odborníci v jednotlivých regiónoch Slovenska, ktorí svojou autoritou dokázali s minimálnymi finančnými prostriedkami zorganizovať výborné konferencie na vysokej odbornej, ale i spoločenskej úrovni. Všetkých som osobne poznal a ako vedecký sekretár a prezident som s nimi spolupracoval, preto im patrí pri mojom odchode z funkcie srdečná vďaka! Rovnako si dovoľujem pri ukončení funkčného obdobia doterajšieho výboru SSP/RL poďakovať za prácu vo výbore zakladajúcim členom odbornej spoločnosti MUDr. F. Klimovi, MUDr. E.Vargovej, MUDr. A. Hevešimu a MUDr. S. Molčíkovej.

Novozvolenému výboru spoločnosti , ktorý je zložený z mladých, vzdelaných a rozhľadených kolegov, želám jasnú myseľ pre správne rozhodnutia, zásadovosť a razanciu pri vedení a smerovaní odbornej spoločnosti a pevné nervy pri riešení problémov, ktoré sa vyskytnú!

S poďakovaním


Bojnice 9.6.2006

MUDr. Karol Herda v.r.
past prezident SSP/RL SLS

Príhovor prezidenta spoločnosti SSP/RL MUDr.Karola Herdu do nového roku 2006:

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení členovia našej odbornej spoločnosti,

len pred pár dňami sme sa rozlúčili so starým rokom 2005. Býva zvykom, že na prahu nového roka sa bilancuje ten uplynulý a dávajú sa predsavzatia, plány, či vízie do nového roka.
Uplynulý rok 2005 nebol pre našu odbornosť a odbornú spoločnosť dobrým. Preto je potešujúce, že je už za nami. Nepodarilo sa nám v ňom zastaviť dehonestáciu a rozklad nášho odboru. V roku 2005 bolo prijatých niekoľko nových zdravotníckych zákonov, ktoré sa už od začiatku javili ako nedokonalé a ešte viac sťažili prácu a život praktickým lekárom. Ani slová ministra zdravotníctva SR, že sa budú „postupne dolaďovať“, nedávajú veľký optimizmus do budúcnosti. Praktickí lekári sú zo všetkých strán zavalení byrokraciou a administratívou, ktorej musia venovať viac času ako svojim pacientom. Pracujú pod silným stresom, nakoľko sa im „vyhrážajú sankciami“ so všetkých strán, počnúc Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, odbormi zdravotníctva samosprávnych krajov, súdmi, prokuratúrou a končiac lekárskou komorou. Odbor prežíva ťažké chvíle. Na Ministerstve zdravotníctva SR od roku 1998 až po súčasnosť ležia 4 návrhy novej koncepcie odboru praktického (všeobecného) lekárstva, ale ani traja ministri ich doteraz nestihli zrealizovať. Nezahájilo sa s výučbou praktického a rodinného lekárstva na lekárskych fakultách, nie je v praxi právne doriešené prijímanie a zaraďovanie uchádzačov do oboru a ich školenie až po atestáciu. Odbor funguje skôr „samospádom“ ako riadením. Za takejto situácie sa do odboru „záhadným spôsobom“ dostávajú lekári z iných odborností, často už v dôchodkovom veku a ešte viac prehlbujú vysoký vekový priemer praktických lekárov na Slovensku. Odbor sa nerozvíja, ale stagnuje. Pritom vo všetkých krajinách Európy s dobre fungujúcim systémom zdravotníctva sa uznáva, že jeho kvalita sa odvíja od úrovne poskytovanej základnej zdravotnej starostlivosti v teréne, teda od kvality primárnej starostlivosti.

Ani v ekonomickej oblasti (platby od zdravotných poisťovní) sa nepokročilo. Platby od VšZP, ktorá má dominantné(monopolné) postavenie na Slovensku sú pre praktických lekárov pre dospelých už roky nezmenené. Súčasné kapitačné platby praktických lekárov skôr demotivujú. 40 až 50 % praxí prežíva na pokraji existencie. Za tejto situácie sa niektorí jednotlivci a inštitúcie snažia presadiť akési narýchlo a bezducho vymyslené nereálne „pseudoukazovatele“ kvality. Za „certifikáty“ sa nehanbia požadovať od praktických lekárov 40 – 70 tis. Sk. Čo môžu v takejto situácii robiť praktickí lekári? Ako sa môžu brániť pred týmito prúdmi? Dá sa niečo urobiť? Áno, dá! V roku 2006 budú nielen parlamentné voľby, ale aj voľby do orgánov odbornej spoločnosti – Slovenskej spoločnosti praktického a rodinného lekárstva. Je nutné uvedomiť si vážnosť situácie a urobiť prvé kroky. Z výboru odbornej spoločnosti odchádza silná skupina lekárov, ktorí túto spoločnosť a odbor zakladali a 25 rokov ho obhajovali. Preto je potrebné uvážene vybrať z 1100 člennej členskej základne kolegov, ktorí sú odborne zdatní, charakterní a ochotní pre Slovenskú spoločnosť praktického a rodinného lekárstva niečo pozitívneho urobiť. Odborná spoločnosť potrebuje mať vo vedení ľudí, ktorí budú zárukou rastu odbornej úrovne a vybudovania prestíže nášho odboru. Ľudí, ktorí sa nechcú uspokojiť s vypisovaním žiadaniek o odborné vyšetrenia a vypisovaním receptov doporučených z odborných ambulancií!! Každý praktický lekár musí začať sebareflexiou, musí byť hrdý na svoj odbor ale mal by cítiť, že za ním stojí jeho hlavný odborník a ministerstvo zdravotníctva, Lekárska komora, a odborná spoločnosť. Za odbornú spoločnosť sa o to budeme usilovať.

Do tejto náročnej práce, ktorá nás čaká v roku 2006 Vám v mene výboru Slovenskej spoločnosti praktického a rodinného lekárstva želám pevné zdravie, jasnú myseľ, rodinnú a pracovnú pohodu a veľa trpezlivosti.


MUDr. Karol Herda,
prezident SSP/RL

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1828793
Celkom za 2019
27733
Tento mesiac
10219
Dnes
506