Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Organizácia XXXV. Výročnej konferencie SSVPL

Výbor SSVPL SLS rozhodol o konaní XXXV. Výročnej konferencie SSVPL 
16.-18. októbra 2014 v hoteli Bellevue v Starom Smokovci.

Všeobecné lekárstvo - Ľudská stránka medicíny

Dokumenty na stiahnutie:
Program a organizačné pokyny
 
Prihláška vystavovateľa
Prihláška účastníka
Plán konferenčných priestorov a
rozmiestnenie stánkov vystavovateľov


Programové tézy:
●všeobecné lekárstvo - ľudská stránka medicíny ●upgrade vedomostí ●zmena prístupu – od jednotlivého  problému ku komplexnému cieľu ●integrovaná starostlivosť ●špecializácia na multimorbiditu ●multidimenzionálny prístup ●guideliny verzus pacient ●umenie nerobiť nič ●tím PZS - všeobecný praktik a sestra ●chronickí, polymorbídni, starí, imobilní, inkontinentní trpiaci pacienti v domácom prostredí ●veda a výskum vo všeobecnom lekárstve ●kompetencie VLD ●spravodlivé financovanie ●zjednotenie VLD

Záštita, podpora, spolupráca:
Záštitu nad konferenciou prevzala ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská. Konferencia sa koná s podporou Kancelárie WHO na Slovensku, vedeckej organizácie všeobecných lekárov Wonca World a Wonca Europe, Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť (EFPC), Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP) , OZ Slovenský Pacient a v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a sekciou VLD Slovenskej lekárskej komory. Organizačnú podporu poskytuje už tradične Farmi-Profi.

Miesto konferencie:
Vysoké Tatry – Starý Smokovec, Smokovce
Konferenčné hotely:
1. Grandhotel Bellevue  2. Grandhotel S.Smokovec
Predpoveď počasia Vysoké Tatry - Starý Smokovec

Poplatky a dôležité termíny:


Predsedníctvo a organizačný výbor konferencie:

Prezident konferencie: Peter Makara, MPH, prezident SSVPL

Organizačný výbor:
Eva Berešová - predsedníčka, 0903 630 023, 
beresova.eva@vpl.sk  
Peter Makara, MPH, 0903 705055,
makara.peter@vpl.sk 
Peter Bakič, 0911 708 866, 
bakic.peter@vpl.sk 
Peter Lipták, 0903 440016, 
liptak.peter@vpl.sk  
Soňa Ostrovská, 0903 472 495, 
ostrovska.sona@vpl.sk  
  
Programový výbor: 

Peter Lipták - predseda, 0903 440016, liptak.peter@vpl.sk
Peter Makara, MPH, 0903 705055, makara.peter@vpl.sk
Jana Bendová, 0903 131311, bendova.jana@vpl.sk       
Martina Jandzíková, 0902 366 472, 
jandzikova.martina@vpl.sk  
Iveta Vaverková, MPH, 0908 724 955, vaverkova.iveta@vpl.sk     
Peter Pekarovič, 0904 878 628 
pekarovic.peter@vpl.sk
Michaela Macháčová,  machacova.michaela@vpl.sk 
Adriana Šimková, PhD., simkova.adriana@vpl.sk
Jana Zimanová, PhD., zimanova.jana@vpl.sk
Beata Blahová, blahova.beata@vpl.sk
Štefan Krnáč, krnac.stefan@vpl.sk
Ľudmila Resutíková, resutikova.ludmila@vpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov:
Jana   Bendová, +421 903 131311, 
bendova.jana@vpl.sk  
Spolupráca a podpora WHO: D a r i n a  S e d l á k o v á, MPH, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku, 0903420378,
dse@euro.who.int

Sekcia sestier pracujúcich v ambulantných ZZ: Bc. Jaroslava Lunterová, int. a kard. amb., Daxnerová 9, 050 01 Revúca, 058/4424245,
jaroslavalunterova@gmail.com, jaroslava.l@centrum.sk

Sekretariát XXXV. Výročnej konferencie SSVPL:
MUDr. Peter Lipták, Námestie SNP 10, 814 66, Bratislava, 0903 440016,
tatry@vpl.sk, www.vpl.sk

Organizačné zabezpečenie a podpora ubytovania:
Marcela Idlbeková, 0918 569 890,
idlbekova@farmi-profi.sk
Farmi - Profi spol. s r.o, www.farmi-profi.sk 

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1930230
Celkom za 2019
129170
Tento mesiac
6266
Dnes
0