Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3172

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
10% 10%
 
Nie
90% 90%
 

Oficiálna stránka SSVPL

Financovanie 2017, 2018

Dobre uviazané prúty sú viac než most.
Tak ich poďme spojiť,
nedajme sa zlomiť,
nežerme sa sami až na kosť.

POZOR! – VÝPOVEĎ VšZP – NEPODPISOVAŤ! POSLAŤ NA ZAP!
ZAP stále s VšZP rokuje a jednoznačne VšZP ukážme, že zapáci držia spolu! OZNAM NA DVERE ►►►
Vytvárajme ALIANCIU s pacientmi!
List poistenca VšZP do poisťovne VšZP
Tlačová správa ZAP z 17.9.2018►►►
Tlačová správa ZAP z 18.9.2018►►►

POZOR! – Ak nie ste zapojení do eZdravia – NEPLAŤTE faktúry za eZdravie softvérovým firmám!
Pozrite si postup, ktorý odporúča ZAP: https://zapsk.sk/fakturacia-ezdravotnictva/
Napríklad nájdete tu aj vzor sprievodného listu: Sprievodný list pre člena ZAP k vráteniu faktúry softvérovej firme

POZOR! ZAP VYPOVEDAL ZMLUVU S VšZP! VšZP NEPODPISOVAŤ!
ZAP stále s VšZP rokuje a musíme jednoznačne VšZP ukázať, že ZAP -áci držia spolu!

ZAP, ktorý združuje viac ako 2000 ambulantných lekárov, vypovedal zmluvu s VšZP z dôvodu jej nekorektného správania sa pri rokovaniach. S VšZP rokujeme vyše roka a vieme objektívne preukázať, že VšZP odmieta pokryť poskytovanie zdravotnej starostlivosti svojim pacientom na úrovni porovnateľnej so ZP Dôvera a UNION a namiesto toho vedenie poisťovne presúva peniaze od poistencov do zisku. Preto sme prikročili k mobilizácii verejnosti aj zodpovedných úradníkov a politikov týmto krajným krokom. Prosíme všetkých o zjednotenie v podpore nášho úsilia... Veci sa začali hýbať, odstúpil generálny riaditeľ VšZP, ale také jednoduché to zrejme nebude. Hlavne sa nenechajte kolegovia oklamať, nepodpisujte a ani pod nátlakom nepodpisujte nevýhodné zmluvy.
Žiadame navýšenie hodnoty kontraktu o reálnych 12-15%, to znamená v porovnateľnej výške ako sa navýšili platby v ostatných poisťovniach. Žiadame moderný kontrakt zameraný na paušálne plnenie, čo je typické pre primárnu starostlivosť a z hľadiska poisťovne je dôležité, že takýto typ kontraktu vedie k efektívnemu využívaniu finančných zdrojov. Potrebujeme sa uvoľniť pre pacienta, nie zahltiť ešte aj excesívnym bodovaním. Preto máme tieto zásadné požiadavky:
1. zvýšenie základnej kapitácie,
2. zvýšenie dodatkovej kapitácie naviazať na parameter efektivity náklady na pacienta,
3. navýšenie platieb v starostlivosti o chronicky chorých neviazať na OU,
4. úhradu CRP poskytovať nad rámec kapitácie.
Všetko sú to legitímne požiadavky, ktorých splnenie je nutnosťou pre poskytovanie kvalitnej starostlivosti našim pacientom.

Aktualizácia 05.09.2018
Nevýhodné zmluvy pre VLD nemôžeme podpísať. VšZP nás takto sama tlačí do nezmluvného vzťahu. Aké kroky sme rozhodnutí v tejto situácii podniknúť, o tom sa dozviete na práve sa uskutočňujúcich krajských stretnutiach.

►Aktualizácia 31.8.2018
Prečo všeobecní lekári pre dospelých v ZAP odmietli návrh VšZP od 1.7.2018?

►Aktualizácia 17.7.2018
Stav rokovaní ZAP VLD s VšZP k 17.7.2018

Definitívne dojednaný kontrakt ZAP VLD s Dôvera ZP, platný od 1.7.2018
Navýšenie základnej kapitácie o 9%, DK o 47%, to znamená navýšenie kapitácie spolu o 11,5%, nové výkony - CRP+ výkon č.10 - starostlivosť o chronických pacientov. Celkové navýšenie kontraktu minimálne o 12%.

►Aktualizácia 18.6.2018
- rokovania pokračujú, naša požiadavka na navýšenie preventívneho, očkovacieho, návštevného a nekapitovaného bodov. Podrobne pozrite náš návrh.
Návrh kontraktu VLD ZAP - Dôvera ZP odoslaný do ZP 18.6.2018

►Aktualizácia 14.6.2018
Nový kontrakt VLD ZAP - Dôvera ZP dohodnutý na rokovaniach14.6.2018
V kocke:
1. Zvýšenie základnej kapitácie o 9%

2. Nové výkony- CRP a 10-starostlivosť o chronicky chorých pacientov (hypertonici, diabetici, FA...)
3. Nová metodika počítania KEF - náklady na pacienta


►Aktualizácia 17.2.2018
VšZP zatiaľ nereflektovala na požiadaky VLD na dofinacovanie nášho segmentu starostlivosti o dospelých pacientov.
17.2.2018 zasadal výbor SSVPL, k ekonomickej problematike schválil vo vyhlásení tieto dva body:
1. Výbor vyzýva k zjednoteniu všetkých ambulantných lekárov. Schvaľuje platformu zjednotenia všetkých ambulantných lekárov postavenú na stanovení reálnych nákladových cien, presadzovaní rovnakých personálnych nákladov pre všetky segmenty starostlivosti a na manažmente efektivity založenom na hodnotení celkových nákladov pacienta v systéme. Poveruje svojich zástupcov v ZAP (Združenie ambulantných poskytovateľov) aktívne presadzovať túto líniu zjednotenia.  4. Prehlbuje sa nedofinancovanie ambulancií VLD (Všeobecný lekár pre dospelých), oproti iným segmentom. Napríklad na priemernú ambulanciu VLD s 1700 dospelými pacientmi ide dnes mesačne ešte o 1000€ menej ako na priemernú ambulanciu VLDD (Všeobecný lekár pre deti a dorast) s 1000 deťmi. Výsledok rokovaní VLD s VšZP je neuspokojivý, nezabezpečuje poskytovanie ani základnej zdravotnej starostlivosti v potrebnej kvalite a rozsahu. Výbor podporuje požiadavku navýšenia zdrojov pre VLD o 8%, keďže o toto percento boli navýšené zdroje pre zdravotníctvo v štátnom rozpočte na rok 2018 a toto navýšenie o 8% zakotvuje aj memorandum, ktoré bolo uzatvorené medzi ZAP a VšZP.
Celé vyhlásenie Výboru SSVPL zo 17.2.2018

►Aktualizácia 13.2.2018
Požiadavky ZAP na rokovanie s VšZP za segment VLD v sídle VšZP 14.2.2018

Zápisnica VZ ZAP z 26.1.2018 v Martine

►Aktualizácia 6.2.2018
Na poslednom rokovaní s VšZP 17.1.2018, VšZP iba zopakovala svoju poslednú ponuku, kde navýšenie pre VLD predstavuje cca 2-3%. Naďalej trvá na jednom dni do 17.00 a pri akceptovaní výkonu H0004 trvá na vykonávaní odberov hoci to nie je ani uvedené v zmluve a to tento výkon prepláca iba 1x ročne. Výkon CRP odmieta hradiť a výkon INR navrhuje preplácať iba 8x do roka. Naviac navrhuje opäť sa vrátiť k hodnoteniu efektivity pomocou neslávných KEF -  náklady na lieky a vyšetrenia hodnotiť na jednotlivých lekárov. Na elektronizáciu chcú pridať 10 centov.

Táto ponuka je neakceptovateľná, budeme rokovať 7.2.2018. Jednak žiadame navýšenie o 8%, tak ako VšZP sľúbila v memorande uzatvorenom v roku 2017, sú to prostriedky, o ktoré sa navýšil rozpočet na zdravotníctvo zo štátneho rozpočtu v roku 2018. Potom keďže VšZP vykazuje zisk v roku 2017 35 mil € a ambulanncie VLD boli podfinancované o 1000€ oproti ambulanciáím VLDD podľa údajov vo vestníku ÚDZS, tak žiadame aby VšZP z toho, keďže má 60% podiel na trhu, splatila 60% a rozpustila tento finančný vankúš na dofinancovanie VLD na úroveň VLDD. Jedná sa iba o 15 mil € (600€x12x2100 ambulancií VLD). Ostatné financie zo zisku VšZP je potrebné použiť na dofinancovanie nákupu ostatných podživených segmentov ako sú neurológovia, psychiatri a aj rehabilitačná starostlivosť, ktoré popri VLD rovnako živoria. Toto budeme za VLD presadzovať pri rokovaniach 7.2.2018.

V prípade nedohody nás VšZP núti organizovať prechod na pokladničný systém. Pravdepodobne už iba pokladničný systém dokáže pre pacientov zabezpečiť finančné pokrytie indikovaného rozsahu a tým aj bezplatnosť zdravotnej starostlivosti. My zabezpečíme indikovaný rozsah a bezplatnosť zabezpečí zdravotná poisťovňa preplatením nákladov pacientom na základe predloženia účtov z našich pokladní.

►Aktualizácia 30.12.2017
List ZAP členom z 30.12.2017

►Aktualizácia 22.12.2017
VšZP
Zápisnica z rokovaní ZAP/VLD  s VšZP z 20.12.2017
Požiadavky VLD ZAP na týchto rokovaniach
Metodika výpočtu IDK(VLD ZAP)

UNION
Zápisnica z rokovaní ZAP a UNION ZP z 8.12.2017

►Aktualizácia 9.7.2017
Náklady na pacienta nie na lekára!
Kritériá efektivity VLD
Požiadavky VLD ZAP do zmlúv so ZP 9. júl 2017
Tlačová správa = stanovisko výboru SSVPL z 3.7.2017
Tlačová správa ZAP z  28.6.2017
List ZAP Výboru NRSR pre zdravotníctvo zo 14.6.2017

►Aktualizácia 5.6.2017
Požiadavky VLD pripravované na rokovanie s VšZP ponúknuté VLD k diskusii ZAP + SSVPL + ZDRAVITA + ZVLD
Nové kritériá efektivity pre VLD - Na pacienta nie na lekára!

►Aktualizácia 20.4.2017
 
Vyhlásenie zástupcov VLD v ZAP (Lipták, Makara, Ostrovská, Pekarovič) k súčasnej situácii v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami a formulovanie stratégie a našich požiadaviek na nasledujúce 3 mesiace - rokovanie o nových podmienkach zmluv od júla 2017

Zrušiť doterajšie kritériá efektivity, ktoré udržujú neefektivitu a sú na úkor pacientov aj poskytovateľov a zaviesť nové kritériá, ktoré majú potenciál ušetriť až 500 miliónov € ročne a poskytnúť ich poskytovateľom

Ponúkli sme ZP spoluprácu a pomoc pri zavádzaní nových efektívnych hodnotiacich/motivačných kritérií.

►Aktualizácia 28.3.2017
Na zabezpečenie riadneho fiancovania primárnej zdravotnej starostlivosti, navrhujú zástupcovia VLD v ZAP a výbor SSVPL zaviesť prechodne, do splnenia našich požiadaviek v zmluvávh so ZP poplatky od pacientov vo výške 2-4€ za jednu návštevu. Pozrite toto stanovisko

Viac informácií pozrite na stránke ZAPČlánky
Doplnkové ordinačné hodiny (DOH) nebudú, Ambulantná pohotovostná služba (APS) áno!
(http://zapsk.sk/doplnkove-ordinacne-hodiny-doh-nebudu-ambulantna-pohotovostna-sluzba-aps-ano/)

Posledná aktualizácia 17.2.2018 (pl)

Diskusné fórum: Financovanie 2018
vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk